Avesta kommun

Följ AlmeDalarnas paneldiskussioner direkt från Visby

Dela

Region Dalarna direktsänder sju seminarier med intressanta paneldeltagare på aktuella ämnen som sjukvård, lärarbrist, integration, besöksnäring och barns psykiska ohälsa. Sändningarna sker 1-2 juli 2018. Syftet är att göra Almedalsveckan och AlmeDalarnas program tillgängligt för allmänheten.

Avesta kommun deltar för tredje året under Almedalsveckan och det som kallas AlmeDalarna. Ett projekt som region Dalarna initierat som syftar till stärka bilden av boende, näringsliv och utvecklingsmöjligheter i regioner och kommuner utanför storstadsområdena i allmänhet och Dalarna i synnerhet. En viktig del av satsningen i år är att öppna upp för dalfolkets frågor till paneldeltagarna och att publika aktiviteter kan följas direkt via digitala kanaler.

- Vi kommer till Almedalen med ett riktigt bra program med frågor som på olika sätt relaterar till en hållbar regional utveckling i en region som Dalarna, säger Region Dalarnas ordförande Abbe Ronsten. Jag känner mig även stolt och nöjd över den uppslutning vi har fått till av gästande paneldeltagare och hoppas på många givande diskussioner att ta med oss vidare i vårt arbete i Dalarna.

Om AlmeDalarna

”Det finns 8 miljoner människor som inte bor i Sveriges storstäder”. Det är det grundläggande temat på den satsning som vi tillsammans – Dalarnas kommuner, Region Dalarna och ett stort antal samverkanspartners från vår region – under Almedalsveckan.

AlmeDalarna finns på plats i Visby den 1-4 juli och arrangerar sju seminarier med intressanta paneldeltagare, runda-bordssamtal, mingel och en midsommarfest. I år utmanas också paneldeltagarna i ”Heta stolen” – med snabba frågor och spontana svar.

Almedalsveckan är en viktig nationell plattform för debatter och diskussioner för politiker och viktiga samhällsaktörer. Här visar Dalarna att vi finns med och är en viktig aktör för Sverige.

Avesta kommun har på olika sätt medverkat i Almedalen under ett antal år. Tack vare AlmeDalarna får vi ett regionalt helhetsperspektiv som grund för vår medverkan.

AlmeDalarnas program den 2 juli 2018

Regional, nationell eller global sjukvård? – Sveriges utmaningar och möjligheter
Tid: Måndag den 2 juli, kl. 09.00-10.00

Digitaliseringen och globaliseringen har skapat nya former, marknader och lösningar för sjukvården. Medicinturismen i världen ökar ordentligt, även hos svenska vårdkonsumenter. Digitala vårdcentraler har etablerat sig i landet och gett upphov till diskussioner om huruvida dagens finansierings- och organiseringsmodeller kan användas för dessa lösningar. I Norrland har man hittills etablerat tre hälsorum som är skräddarsydda obemannade hälsorum öppna dygnet runt för vårdtagare i glesbygd. Framtidens visuella hälsorum kommer även att kunna installeras i det egna hemmet eller i mobilen.

Paneldeltagare
Elin Norén, hälso- och sjukvårdslandstingsråd, (S), Region Dalarna
Mats Eriksson, fd regionråd Halland
Patrik Sundström, programansvarig E-hälsa, SKL
Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör, Region Norrbotten
Elisabeth Eero, verksamhetschef, Övertorneå Hälsocentral
Marie Huhtanen, avancerad klinisk sjuksköterska, Övertorneå Hälsocentral
Sofia Jarl, förste vice ordförande, (C) Region Dalarna
Anne Carlsson: Moderator

Framtidens karriärvägar är hotade av urbaniseringsmyten – Hur byter vi spår?
Tid: Måndag den 2 juli, kl. 10.30-11.30.
Förr oroade vi oss för urbaniseringen som i slutändan skulle leda till landsbygdens död. Idag vet vi att det även i framtiden kommer bo människor i mindre städer och på landsbygd. Men hur kommer jobb att utföras i det postgeografiska samhället? Hur organiserarar vi oss? Hur säkrar stora organisationer ledarskap och kompetensförsörjning på distans? På vilket sätt påverkas våra numera högteknologiska industrier?

Paneldeltagare
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Johan Johansson, Vd, Tre
Anna Hallberg, Vice vd, Almi Företagspartner
Karin Andersson, Kairos Future
Ulrika Liljeberg, Kommunalråd, Leksand kommun
(fler deltagare kan tillkomma)

Löser vi lärarbristen genom att anställa studenter?
Tid: Måndag den 2 juli, kl. 12.00-13.00.
Lärarkrisen är akut och det behövs 77.000 nya lärare och förskollärare de kommande fem åren, enligt Skolverket. I ett unikt projekt i Dalarna har ett antal kommuner därför gått samman och betalar ut lön till studenter för att locka fler att bli lärare. Välkommen till ett seminarium om hur tillgången till kunskap, utbildning och jobb påverkar människors vägval och boende. Vilka är erfarenheterna från projektet i Dalarna? Kan modellen användas för andra yrkesgrupper i offentlig sektor?

Paneldeltagare
Helene Hellmark Knutsson, Högskoleminister
Marie Klingberg-Allvin, vikarierande rektor, Högskolan Dalarna
Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Jan Björklund, Lärarförbundet
Bodil Båvner, utredare, SKL
(kan komma att justeras)

Working with swedes: Är den svenska kulturen ett hinder eller en möjlighet för integration?
Tid: Måndag den 2 juli, kl. 13.30-14.30.
Svensk kultur och värderingar skiljer sig väsentligt från vår omvärld. På många sätt är det vi som är extrema. Samtidigt ställs den svenska kulturen mot andras när människor rör sig över landsgränser.
Hur påverkar det integration och mänskliga möten på arbetsmarknaden och i övriga samhället?

Möt Julien S. Bourrelle som har bott i fem länder och talar fyra språk flytande. Han är van att snabbt sätta sig in i nya beteenden och tankesätt, men när han flyttade till Skandinavien stötte han på sin hittills största kulturella utmaning. Arbetet med att knäcka kulturkoderna utmynnade i den internationella bästsäljaren The Social Guidebook to Sweden. Till sommaren släpps två nya böcker. Hör Julien dela med sig av sina erfarenheter. Presentationen följs av ett samtal om Sveriges integrationsutmaningar, ur ett mellanmänskligt perspektiv.

Paneldeltagare
Julien S. Bourrelle, Författare
Elise Kollerud, Förlagschef, Mondå Förlag
Ahmed Abdirahman, grundare av Järvaveckan och sommarpratare 2018
Eva Kristensson, Head of Brand & Communications, Sodexo.
Seher Yilmaz: Moderator

Från resmål till nytt hem – Kan Dalarnas besöksnäring locka hit internationell kompetens?
Tid: Måndag den 2 juli, kl. 15.00-16.00.
Det finns en traditionell bild av turism som en flyktig upplevelse, som en paus från vardagen. Hur kan besöksnäringen användas som verktyg för att marknadsföra en region/ort som något mer en än plats att besöka? Det finns en kompetensförsörjnings-problematik inom flera sektorer runt om i landet. Idag används besöksnäringen för att marknadsföra Sverige för vår omvärld och öka kunskapen om det svenska samhället. Men nyttjar vi besöksnäringen för att attrahera nya invånare till våra städer och regioner? Vilka är vinsterna med kombinera attraktiva arbetsgivare och lokal besöksnäring för att övertyga internationell/nationell kompetens att flytta?

Paneldeltagare
Erik Kruse, Networked Society Evangelist, Ericsson
Magnus Björkman, Vd, Tension
Britt Bohlin, Särskild utredare, Utredningen Sveriges besöksnäring – en samlad politik för upplevelsebaserad tillväxt
Anders Lönnberg, Generalkommissarie, Världsutställningen i Dubai 2020
Ewa Lagerqvist, Vd, Visit Sweden
Carl-Johan Ingeström, Vd, Visit Dalarna
(kan ev komma att justeras)

Tillsammans för varje barn: Kan vi flytta fokus från stuprören till människan?
Tid: Måndag den 2 juli, kl. 16.30-17.30.
Flera rapporter, bl.a. från MUCF och Socialstyrelsen visar på en kraftigt ökad psykisk ohälsa bland barn och unga i Sverige. Samtidigt upplever många familjer att det är svårt att få rätt hjälp i rätt tid, särskilt när det blir fråga om samverkan mellan olika aktörer i samhället.På nationell nivå har det gjorts återkommande satsningar för att främja samverkan mellan olika aktörer på lokal nivå genom åren vilket har kostat staten flera miljarder. Ändå tenderar arbetet på lokal nivå att bli svårt när det handlar om att flera aktörer gemensamt behöver samverka för att barn och unga ska få rätt hjälp i rätt tid.

I Skottland har samma problem präglat offentlig sektor men efter nu har en ny modell för samverkan utformats och implementerats. Falun är den kommun i Sverige som kommit längst med att anpassa sitt arbete efter den skotska modellen. Men funkar de skotska lösningarna i den svenska byråkratin?

Paneldeltagare
Laura Hartman, Ordförande, Tillitsdelegationen
Per-Arne Andersson, Chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL
Susanne Norberg, Kommunalråd, Falun kommun
Ellinor Persson: Moderator

(ev kan panelen komma att justeras)

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Avesta kommun
Avesta kommun
Corneliusgatan 16
774 81 Avesta

0226-64 50 00https://www.avesta.se/

När du kommer till Avesta känner du styrkan i älven och värmen från människorna. En 400-årig industrihistoria blandar sig med allt det gröna, hissnande vackra i Koppardalen. Här hittar du kraften från stålet som formats vid martinugnarna under århundraden, idag en styrka hos alla de företag som hittar hit.
Här är det enkelt att verka, leva och andas. Dra några djupa andetag och dina lungor fylls av energi. Här finns plats för udda och lagom, visenter och köpcentrum. Masar och skating. Avesta är där utomhus är mer än Stora och Lilla Helvetet.

Följ Avesta kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Avesta kommun

Pressvisning Avesta Art 2019 - Festen7.5.2019 10:30:45 CESTPressinbjudan

Årets internationella utställning FESTEN tar utgångspunkt i hundraårsjubileet av Avesta stad 2019. År 1919 återfick Avesta de stadsrättigheter som samhället förlorat 1688. Utnämningen till stad firades med en högtid i kyrkan och en stor middag för särskilt inbjudna gäster. När Avesta Art slår upp sina portar i maj 2019 för FESTEN, den 18:e utställningen av samtidskonst, lyfts perspektiv kring identitet, generositet, gästfrihet, nätverkande, förhandling, föreställning, representation och status.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum