Almega

Följ Almega och förbundens aktiviteter i Almedalen

Dela

Almega och Almegas förbund finns på plats i Almedalen. Idag börjar vi med Morgontankar med Milad Mohammedi och kvällen avslutas med It-&Telekomföretagens mingel. Seminarierna sänts på Facebook.

Tisdagen den 4 juli

 

07.30 – 08.15
Morgontankar

Börja dagen med att tanka både mental och fysisk energi i Almegas trädgård. En intressant och aktuell person kåserar om ett angeläget ämne. Ett tankeväckande, roligt eller kanske irriterande medskick inför dagens händelser. Om allt från hur olikheter berikar oss till det fria ordets betydelse i ett demokratiskt samhälle.

Dagens kåsör: Milad Mohammedi

08.30 – 9.45STD 
Sverige skriker efter ingenjörer – vad kan högskolan göra?

Det svenska samhället skriker efter ingenjörer. Kompetensbristen är det främsta hindret för företagens tillväxt och hämmar företagens utveckling och skapandet av nya jobb. Vi måste kunna möta den stora efterfrågan på ingenjörer. Vad kan högskolan göra?

Medverkande: Sigbritt Karlsson (rektor KTH), Stefan Bengtsson (rektor Chalmers), Åsa Bergman (vd Sweco Sverige), Jonny Stridh (vd Pöyry), Lotta Werner Flyborg (Affärsområdeschef Projektengagemang), Betty Malmberg (riksdagsledamot, Moderaterna), Magnus Höij (vd Svenska Teknik&Designföretagen) och Anders Persson (näringspolitisk chef Svenska Teknik&Designföretagen)

11.00 – 11.45
Bemanningsföretagen - Strategisk kompetensförsörjning inom den offentliga marknaden

Kommuner och landsting kämpar med att attrahera och behålla motiverade och kompetenta medarbetare. Samtidigt finns det experter på kompetensförsörjning som sällan anlitas av offentlig sektor. Hur kan arbetet med kompetensförsörjning utvecklas och varför är inte experterna med i arbetet?

Några av de medverkande: Helen Curry, VD Encia hälsomottagningar, Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd SLL, Agneta Jöhnk, chef avd. arbetsgivarpolitik SKL

12.00 – 12.45
It´s a Wrap

Tre profiler i Almegas Nyhetspanel samtalar, över en lunchwrap, om och kommenterar vad som hänt i Visby det senaste dygnet. Hur var gårdagens politiska tal? Vad pratar alla om? Vem trendar Almedalen? Vem borde synas mer? Och finns det någon fråga vi helt glömt bort?

Dagens panel: Ursula Berge, Staffan Dopping och Håkan Tenelius

13.00 – 14.15
Almega - Vårt nya näringsliv: Vår välfärd behöver vinstdrivande företag.

Hur beroende är välfärden av de vinstdrivande företagen? Skulle det ens vara möjligt att avstå privat kapital och samtidigt klara av de nödvändiga investeringarna i välfärden?

2016 var bristen på arbetskraft störst inom vård, skola och omsorg och behovet av arbetskraft kommer, av allt att döma, att öka kraftigt inom de närmaste åren. Kommuner och landsting kommer behöva rekrytera mer personal än någonsin tidigare. Samtidigt kommer befolkningen att öka. Så ser läget ut enligt en färsk rapport från Almega.

Hur kommer det här påverka välfärden i Sverige och hur mycket högre blir kraven på kommuner och landstings välfärdsutbud om Reepalus utredning skulle bli verklighet?

Medverkande: Anna Karin Hatt (vd Almega), Ulf Lindberg (Näringspolitisk chef Almega), Annika Wallenskog (Chefekonom SKL), Lars Stjernkvist, (Kommunalråd Norrköping S), Helen Odenljung, Kommunalråd Göteborg och vice partiordf L), Alexander Wennergren Helm, VD Aleris med flera.

Moderator: Cecilia Garme, journalist och statsvetare

14.30 – 15.15
Almega & Riksbanken - Penningpolitikens framtid

På seminariet diskuteras det räntebesked som Riksbanken presenterat på morgonen. Förklaringar ges till vad som ligger bakom räntebeskedet samt synen på den fortsatta penningpolitiken.

Medverkande: Henry Ohlsson (vice riksbankschef), Lena Hagman (Chefekonom Almega), Mats Kinnwall (Industriarbetsgivarna).

Efterföljande presskonferens.

17.00 – 19.00
IT&Telekomföretagens Mingel

Kontakter

Almegas pressjour

Är du journalist och vill komma i kontakt med någon inom Almega - ring gärna vår pressjour på tel: 08-551 140 65

08-551 140 65

Om

Almega
Almega
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

+4687626900https://www.almega.se

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 550 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv och förhandlar allra flest kollektivavtal i Sverige. Mer information finns på www.almega.se (http://www.almega.se)

Följ Almega

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Almega

Almega välkomnar smidigare regelverk för arbetskraftsinvandring19.12.2017 09:40Pressmeddelande

Idag presenterade regeringen en utredning som föreslår att det inte längre ska vara möjligt att återkalla arbetstillstånd när det begåtts bagatellartade misstag. Kompetensbristerna är stora och växande i tjänstesektorn. Många arbetsgivare hittar inte lämplig arbetskraft att rekrytera i Sverige. Möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare från tredje land är därför ytterst värdefull, det handlar bland annat om IT-specialister och ingenjörer från Indien och Kina.

Almegas förbund sänker medlemsavgiften28.11.2017 07:30Pressmeddelande

Första januari 2018 kommer Almegas förbund sänka medlemsavgiften för förbundens 11.000 medlemsföretag. Almega och dess förbund är en arbetsgivarorganisation som representerar ett 60-tal branscher inom tjänstesektorn och förbundens medlemsföretag sysselsätter ungefär en halv miljon arbetstagare. Redan idag är medlemsavgifterna bland de lägsta bland arbetsgivarorganisationer i Sverige, och nu sänks de ytterligare. - Vi har de senaste två åren sett över våra kostnader vilket gör att vi nu kan sänka avgiften utan att göra avkall på den höga kvaliteten i våra tjänster. Vi vill ge medlemsföretagen en riktigt god service för de avgifter man betalar, och kommer fortsätta utveckla Almegas verksamhet som en modern och framstående arbetsgivar- och branschorganisation, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt. Sänkningen sker på den rörliga delen av medlemsavgiften och varierar beroende på företagets storlek. Som ett exempel kommer sänkningen för ett företag med 25 anställda, med en medellön på 30.000 kr/

Idag signerade parterna överenskommelsen om etableringsjobb​21.11.2017 12:08Pressmeddelande

I dag har Arbetsgivarna tillsammans med flera förbund inom LO signerat principöverenskommelser om så kallade etableringsjobb, som media rapporterat om tidigare. Ett verktyg för att möjliggöra för personer långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Principöverenskommelsen är första steget i processen. Parterna kommer nu lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen. När parterna på de olika avtalsområdena antagit förslaget först då är etableringsjobben i hamn. Etableringsanställningarna går ut på att arbetsgivaren kan anställa en person till en kostnad av 8 000 kronor i månaden. Staten skjuter sedan till pengar, direkt till den anställde, så att lönen efter skatt ger en skälig levnadsnivå. - Arbetslösheten bland utlandsfödda är 22 procent och fortsätter öka. Att minska arbetslösheten är en stor samhällsutmaning som ansvarstagande parter på arbetsmarknaden nu axlar genom att införa etableringsjobb. Nu är det upp till regeringen att bidra med sin del för a

Almega kommenterar SCB.s arbetskraftsundersökning (AKU)21.11.2017 10:05Pressmeddelande

Idag presenterar SCB sin undersökning AKU, Arbetskraftsundersökning för tredje kvartalet 2017. Almegas vd Anna-Karin Hatt kommenterar undersökningen så här: - En kritisk punkt på arbetsmarknaden är nu nådd. Samtidigt som Arbetskraftsundersökningen presenterar ny hisnande statistik över antalet personer som står utan arbete, råder en akut kompetensbrist inom den privata tjänstesektorn. Almegas bedömning är att tillväxten för sysselsättningen nu riskerar att bromsa in om vi inte hanterar problemen med otillräckliga matchningsinsatser och den kritiska kompetensbristen som i dagsläget hämmar svensk tillväxt. Statistiken understryker behovet av vi sänker trösklarna till arbetsmarknaden samtidigt som vi stärker incitamenten för kompetensinvesteringar, säger Almegas vd Anna-Karin Hatt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum