Kungsvåningen AB

Följ utvecklingen av kvarteret Brytaren mindre i realtid

Dela

Nacka, Sverige: På uppdrag av Kungsvåningen uppför Kungsmontage Byggentreprenad kvarteret Brytaren mindre i Sveriges första naturbana stadsdel – Centrala Nacka. Nu påbörjar Kungsvåningen ett nytt samarbete med finska tjänsten Enlapser Ltd som möjliggör att följa byggprocessen i realtid via en kamera.

Kvarteret Brytaren mindre, maj 2022
Kvarteret Brytaren mindre, maj 2022

Kungsvåningens kvarter Brytaren mindre ska i färdigställt skick inrymma totalt 112 hyreslägenheter och åtta verksamhetslokaler. Stommen är på plats och nu påbörjas våning åtta i de första två husen. Byggnationen dokumenteras i en molntjänst kopplad till en kamera som fotograferar fastigheten var tionde minut. På så sätt kan framtida hyresgäster och andra intressenter följa byggprocessen oavsett vart de befinner sig. Se kameran här.

”Det finns ett stort intresse för bostäderna och vi är glada att kunna erbjuda möjligheten att se kvarteret växa fram i realtid. Kungsmontage arbetar med prefabricerade fasader från Benders Byggsystem vilket möjliggör ett högt tempo” säger Mi Sundquist, ansvarig för fastighetsutveckling på Kungsvåningen.

Kungsvåningen äger fem av sex huskroppar i kvarteret. Byggnaderna har varierad arkitektur men präglas av en gemensam naturban profil i enlighet med övrig bebyggelse i stadsdelen. Med naturbant menas det dynamiska mötet mellan stad och natur där variation, mångfald och kontraster kombineras med grönska. Det naturbana präglar gestaltning, miljö, innehåll och funktioner i utvecklingen av Centrala Nacka. Här samsas urbana stadskvarter och stadsparken med skog och berg.

Centrala Nacka sträcker sig från blivande tunnelbanestation Järla i väst till Skvaltan i öst och omfattas av området runt Järlahöjden och den planerade överdäckningen av Värmdöleden.

Läs mer om projektet och bevaka byggnationen på Kungsvåningens hemsida.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kvarteret Brytaren mindre, maj 2022
Kvarteret Brytaren mindre, maj 2022
Ladda ned bild

Om

Kungsvåningen grundades 1987 och har gått från att vara ett renodlat byggföretag till att behärska hela fastighetsprocessen, från detaljplan till nyckelfärdiga hus.

Kungsvåningen äger, förvaltar och utvecklar idag fastigheter i Storstockholm och Mälardalen. Beståndet består av såväl kommersiella lokaler för handel och kontor som offentliga lokaler och bostäder.

I koncernen ingår Kungsmontage Byggentreprenad som erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från styrning av stora byggentreprenader till hyresgästanpassningar.