Umeå kommun

Folkhälsoenkät ska ge bättre kunskap om Umeåbornas mående

Dela

I veckan skickar Umeå kommun ut folkhälsoenkäten Jämlika liv till 7 000 invånare i åldrarna 16–84 år. Resultatet av enkäten ska ge bättre kunskap om Umeåbornas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

– Med enkäten Jämlika liv vill vi ta reda på hur kommunens invånare mår och lever för att få ett bättre beslutsunderlag och ökade möjligheter att fatta bra beslut. Jag hoppas därför att så många som möjligt av de vi skickar ut enkäten till tar sig tid och besvarar den, säger Malin Lagervall, planeringschef, Umeå kommun

Folkhälsoenkäten, den största enkät som kommunen genomfört, skickas under vecka 11 ut till 7 000 invånare i åldrarna 16–84 år. De är utvalda genom ett slumpmässigt urval från registret över kommuninvånare. De kommer att få besvara frågor om till exempel psykisk hälsa, allmänt hälsotillstånd, fysisk aktivitet, matvanor, bruk av alkohol, tobak och andra droger, jämställdhet samt våld och utsatthet.

Ett viktigt planeringsunderlag

Resultatet av enkäten kommer att presenteras efter sommaren och blir ett viktigt planeringsunderlag för flera verksamheter inom kommunen men kan också vara intressant för andra organisationer som till exempel hälso- och sjukvården eller universitet.

– Resultatet av enkäten, som självklart är anonymiserat, kommer vi att kunna använda i många olika sammanhang, bland annat för att identifiera viktiga utvecklingsområden där extra insatser kan behövas, säger Seth Åberg, projektledare för folkhälsoenkäten, Umeå kommun.

Resultatet av enkäten är även ett underlag för att utvärdera kommunfullmäktiges mål att Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020. Resultatet blir även ett redskap i arbetet med Agenda 2030 då den ger underlag till 10 av de 17 målen.

Många fördelar att genomföra enkäten själv

Det är första gången kommunen genomför en egen folkhälsoenkät, tidigare har man istället deltagit i Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.

– Genom att genomföra enkäten själva kan vi anpassa den efter lokala förutsättningar, komplettera med delar som man inte tar hänsyn till i nationella undersökningar och vi kan dessutom göra unika geografiska analyser inom kommunen, säger Peter Thuresson, undersökningsledare, Umeå kommun.

I Jämlik hälsa finns frågor om till exempel trångboddhet, frågor om brott och tillgänglighet vilka inte tas upp i Folkhälsomyndighetens enkät. Den egna enkäten gör det också möjligt att analysera resultaten utifrån socioekonomiska och geografiska typområden i hela kommunen.

Mer information:

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
malin.lagervall@umea.se

Seth Åberg
projektledare för folkhälsoenkäten
Umeå kommun
090-16 11 96
seth.aberg@umea.se

Peter Thuresson
undersökningsledare, statistiker
Umeå kommun
090-16 23 70
peter.thuresson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum