Nicoya

Foodtech - plantskola för Sveriges framtida enhörningar

Dela

Sverige har det senaste decenniet fått stor uppmärksamhet samt fått ett globalt erkännande som värdland för ett relativt stort antal framgångsrika tekniska start-ups. Spotify, Klarna, Skype och Minecraft är några svenskgrundade exempel på så kallade “enhörningar” med en värdering som överstiger en miljard dollar. Mycket talar nu för att Sverige kan upprepa samma bragd och utmärka sig globalt även inom en av de största pågående globala megatrenderna. En trend som håller på att förändra världens tredje största sektor i grunden - nämligen livsmedelsindustrin. Oatly blev sommaren 2020 Sveriges första enhörning inom foodtech-sektorn.

Redan i dag finns fabriker i Norden som kan producera Arlas hela produktsortiment helt plantbaserat utan animaliska ingredienser. Utvecklingen går i en rasande takt och det är svårt för traditionella matjättar att ställa om. Det som sker inom livsmedelssektorn kan inte beskrivas på annat sätt än ett paradigmskifte.

I Sverige finns teknisk expertis, mat- , hälso- och miljömedvetna kunder samt en etablerad marknadsplats där entreprenörer och investerare kan mötas.

Att Sverige nyligen varit med om att skapa näringslivshistoria inom tekniska startups kommer att vara en enorm konkurrensfördel i jakten på framtidens mat. En mångmiljardmarknad till ett uppskattat värde på 700 miljarder USD globalt om 10 år.

Frågan många har ställt sig är hur ett relativt litet land som Sverige ändå kunnat producera så många framgångsrika tech-startups och blivit Europas motsvarighet till Silicon Valley?

Sverige har en lång tradition av  innovativt företagande som gett upphov till både dynamiten och pacemakern. Det gynnsamma företagsklimatet har varit en bidragande orsak till den mängd framgångsrika företag med ursprung i svenskt näringsliv. Dessa företag har i sin tur bidragit till ytterligare framgångar. 

Gemensamt för många svenska företag är att de satsat enorma resurser i forskning och utveckling (FoU) och humankapitalet i landet har en relativt hög utbildning. Det har resulterat i en flora av företag i ständig utveckling som genererar innovationer.

Oatly är sannolikt det mest kända svenska foodtech-bolaget. Bolaget har ihärdigt omgärdats av noteringsrykten det senaste året och under sommaren 2020 tog bolaget in ytterligare kapital från en grupp investerare ledda av jätten Blackstone Group. Oatlys värdering sägs i dagsläget ligga på närmare 20 miljarder kronor enligt bedömare.

Livsmedelsindustrin under omgörning

Den globala marknaden för livsmedel är värderad till 8 000 miljarder USD och står för en tiondel av världens BNP. Men systemet som det ser ut idag är ohållbart. Världens livsmedelsproduktion står idag för nästan 40 procent av världen totala utsläpp av växthusgaser och använder 40 procent av jordens landyta. 

Det är med andra ord en enorm marknad som står inför omgörning.

Samtidigt var den digitala penetrationen 2018 endast 0,3 procent inom livsmedelssektorn. Att jämföra med till exempel 2,5 procent för finanssektorn och över 10 procent för detaljhandeln. 

Vi ser nu mycket som tyder på en kommande våg av innovationer inom livsmedelssektorn. Utvecklingen är främst driven av en starkt växande kundefterfrågan på mat som är både hälsosam och hållbar. Utvecklingen går i rask takt mot att innehålla fler proteinalternativ och mejeriprodukter producerad helt utan animaliska ingredienser. 

Medvetna konsumenter har insett att dagens matproduktion inte är hållbar och den här trenden är på väg att helt förändra den globala marknaden för livsmedel. 

För att kunna möta konsumenternas växande behov av hälsosam näringsrik mat och samtidigt hushålla med planetens begränsade resurser kommer livsmedelsindustrin att tvingas genomgå dramatiska förändringar. Förutom att maten i större utsträckning kommer att vara plantbaserad kan vi också förvänta oss ett mer modernt jordbruk med en mer utbredd användning av data och artificiell intelligens. 

Matrevolution - globalt & Sverige

Utvecklingen är i huvudsak driven av efterfrågan från konsumenter som vill äta mer växtbaserad kost och det kommer att påverka livsmedelskedjan från jord till bord. 

Trots att vegetariska och veganska produkter efterfrågats i decennier är det först nu som man kan se en förändring i beteende i hela kedjan ända från den enskilde jordbrukaren, genom produktions- och distributionsledet fram till dagligvaruhandeln där samtliga aktörer numera hörsammar de allt starkare konsumentkraven. Den starka konsumenttrenden är på väg att revolutionera och förnya västerländsk matkonsumtion.

  • ”I december 2020 förväntas försäljningen av växtbaserade alternativ till kött för första gången passera 1miljard kronor under ett och samma år i Sverige.” Christopher Slim VD & medgrundare Nicoya
  • Om 10 år förväntas nästa generations livsmedel ha ett årligt marknadsvärde på 700 miljarder USD globalt, varav köttsubstitut förväntas stå för 20% och har en tillväxt på 1000% under perioden
  • Plantbaserad mat förväntas ha en tillväxttakt på 28% per år fram till 2030 globalt

Dagligvaruhandeln gömmer inte längre vegetariska och veganska produkter i något hörn av butiken. Tvärtom syns oftare exempel på handlare som istället lyfter upp och marknadsför dessa mer klimatsmarta och djurvänliga alternativ. 

I förlängningen kommer hela dagligvaruhandeln att följa efter mot ett mer modernt utbud som tillgodoser strömningar i konsumentledet som vuxit sig långt utanför storstädernas hipsterkvarter. 

Tydlig ökning av kapital till matinnovation

Marknaden för bolag verksamma inom matinnovation håller på att mogna och man har lämnat de tre F:en som källa till kapital (friends, family & fools). För närvarande är tillgången på kapital i marknaden god. Professionella investerare i form av större institutioner, pensionsfonder, etiska fonder, investmentbolag, PE-firmor och förmögna investerare har fått upp ögonen för sektorn och man är också beredda att ta kalkylerade risker om det finns en uppsida som motiverar.

”Under 2019 investerades 24 miljarder kronor i startups verksamma inom matinnovation i Europa. En ökning med med 70 % jämfört med föregående år.” David Karlsson Investment Director & medgrundare Nicoya.

Dagligvaruhandeln gömmer inte längre vegetariska och veganska produkter i något hörn av butiken. Tvärtom syns oftare exempel på handlare som istället lyfter upp och marknadsför dessa mer klimatsmarta och djurvänliga alternativ. 

I förlängningen kommer hela dagligvaruhandeln att följa efter mot ett mer modernt utbud som tillgodoser strömningar i konsumentledet som vuxit sig långt utanför storstädernas hipsterkvarter. 

Läs mer i rapporten i länken nedan!

https://www.nicoya.se/press/foodtech-plantskola-for-sveriges-framtida-enhorningar 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Nicoya
Nicoya
Biblioteksgatan 11
111 46 Stockholm

https://www.nicoya.se/

Om Nicoya
Nicoya är ett investmentbolag med fokus på att äga och utveckla företag verksamma inom framtidens mat. Med en datadriven ansats och djup sektorkunskap identifierar vi intressanta investeringsobjekt som är verksamma i gränslandet mellan mat och teknik, där tillämpningen av teknik används för att förbättra jordbruket, livsmedelsproduktionen, försörjningskedjan och distributionskanaler. Genom aktivt ägarskap har Nicoya som ambition att bli Nordens ledande investerare och accelerator för företag verksamma inom foodtech-industrin som vill bidra till en mer hållbar värld.

Följ Nicoya

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.