Umeå kommun

För- och grundskolenämnden vill erbjuda årskurs 6 i Sörfors skola

Dela

För- och grundskolenämnden förordar Tekniska nämnden att ta hänsyn till behovet av förskoleklass till och med årskurs 6 med fritidshem på Sörfors skola. Skolan ska renoveras enligt tidigare fattade beslut.

– Vi är inte den nämnd som formellt fattar beslutet men eftersom planering inför renovering pågår för Sörfors skola vill vi att hänsyn tas till våra beslutade principer för skolstruktur. I det ingår att låg- och mellanstadieskolor antingen bör vara organiserade som F-6 skolor eller F-9 skolor, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Sörfors skola är idag en skola med förskoleklass och grundskola åk 1–5. Elever som går i Sörfors skola är boende i Sörfors, Överboda, Västra Myrbäck samt Klabböle. Eleverna från Sörfors skola som ska börja årskurs 6 har haft en garanterad plats på Västangårds skola men historiskt sett har vårdnadshavare också valt andra kommunala och fristående skolor.

– Nu fortsätter arbetet med att utreda skolstrukturen för F-6 i hela kommunen för att tillskapa elevplatser där behoven är som störst, säger Moa Brydsten (S).
Ärendet går vidare till Tekniska nämnden för beslut.

Frågor från medier kan bemötas efter sammanträdets slut kl. 16.00.


Mer information:

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Justerat planområde för stor detaljplan i Hörnefors17.4.2019 17:26:11 CESTPressmeddelande

Under 2018 påbörjades ett arbete med en större detaljplan för ett område öster om Hörnefors. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga bostäder, verksamheter och förskola. Byggnadsnämnden har nu beslutat att justera planområdet för att ta hänsyn till natur-, rekreation- och friluftsvärden som olika utredningar visat finns i området. En annan anledning till att planområdet justeras är att undvika negativ påverkan från vindkraftverk.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum