Studentlitteratur AB

För många datorsystem leder till stressig arbetsmiljö

Dela

I Sverige är vi bra på arbetsmiljöarbete, men glömmer ofta den digitala delen. Det vill författarna bakom Digitaliseringen och arbetsmiljön ändra på. Boken ger en gedigen kunskapsgrund, men vill också visa på praktiska vägar till en bättre digital arbetsmiljö.

Illustration från bokens omslag.
Illustration från bokens omslag.

– För de arbetsmiljöer som genomgår digitalisering har detta inneburit en enorm skillnad. En tydlig konsekvens är till exempel att väldigt många människor tillbringar väldigt mycket tid fram för en dator. säger Jan Gulliksen.

Han är professor i människa–datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm samt en av bokens fem författare. Liksom de andra har han lång och bred erfarenhet av olika aspekter av kombinationen arbetsliv och digital teknik.

– I arbetsmiljöarbetet verkar det inte som om det digitala kommer med. Vid skyddsronder är det lätt att man bara tittar på allt det andra: ljus, ljud, ergonomi och så vidare. Men även det digitala måste räknas in om alla ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Jan Gulliksen ger ett exempel på när digitaliseringen i sig kan bli ett arbetsmiljöproblem.

– Det är när någon måste arbeta i många olika datorsystem. Vi har sett att det kan vara upp till 30–40 olika system som inte alltid pratar med varandra och där det är omöjligt att få överblick, vilket kan leda till frustration och stress.

Digitaliseringen och arbetsmiljön inleds med en bakgrund till vad som menas med arbetsmiljö och digitalisering, det aktuella kunskapsläget samt lagar och förordningar.

– Det är viktigt med en rik bakgrund. Det här ämnet tangerar psykologi, beteendevetenskap, teknik, sociologi och antropologi, säger Jan Gulliksen.

I nästa del förklaras vad som är digitala arbetsmiljöproblem, med konkreta exempel från tre yrkesområden: sjukvården, ärendehantering och tågtrafikstyrning. Från dessa områden följer sedan exempel på lyckad digitalisering.

– Vi har valt de här miljöerna eftersom de är sådana som genomgått ganska stora förändringar. I ärendehantering var det inte så länge sedan allt skedde manuellt. Vården jobbar numera med nästan all sin information digitalt och för läkare har förutsättningarna ändrats i och med att patienterna kan läsa på om sjukdomar i detalj på nätet.

Bokens tredje del innehåller bland annat verktygslåda för alla i arbetslivet och praktiska råd uppdelade på specifika yrkesgrupper.

– En målsättning för oss har varit att ge läsaren verktyg som går att använda i praktiken när man jobbar med digitala arbetsmiljöfrågor, säger Jan Gulliksen.

Boken riktar sig till studenter som läser människa–datorinteraktion, arbetsliv och hälsa med mera, men också till yrkesverksamma som behöver kunskap om digitaliseringens effekter för att kunna göra sitt jobb. Exempel på sådana är hr-ansvariga, chefer och skyddsombud eller helt enkelt enskilda som vill känna till sina rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren.

Digitaliseringen och arbetsmiljön är skriven av Jan Gulliksen, Ann Lantz, professor i människa–datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan, Bengt Sandblad, professor emeritus i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet, Åke Walldius, docent i människa–datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan och Carl Åborg, docent och universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration från bokens omslag.
Illustration från bokens omslag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Kurslitteraturprisets hederspris till bok som ger nycklar till grammatisk förståelse14.6.2018 10:32Pressmeddelande

Genom sina pedagogiska resonemang som på djupet förklarar grammatiska moment som många studenter snubblar på, tilldelas Nycklar till grammatik ett av Kurslitteraturprisets hederspriser 2018. – Grammatiken är erkänt svår för många: Hur ska man tänka, var ska man börja och varför ska man göra på ett visst sätt? Med vår bok vill vi ge nycklar till en ökad förståelse för hur språket fungerar, säger bokens författare.

Årets Kurslitteraturpris till modern grundbok i ortopedi14.6.2018 10:28Pressmeddelande

Den kommande boken Ortopedi – patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna belönas med Kurslitteraturpriset 2018 för att på ett heltäckande och välskrivet sätt ge en aktuell introduktion till ett föränderligt fält. – Vår förhoppning är att läroboken fyller ett behov där det tidigare saknats evidensbaserad information och råd anpassade till svensk sjukvård och svensk behandlingstradition, säger bokens redaktörer.

Fortsatt uppåt när Studentlitteratur publicerar årsbokslut5.6.2018 11:15Pressmeddelande

Studentlitteraturs goda utveckling fortsätter. När koncernens årsbokslut nu blir offentlig redovisas en omsättning på 359 miljoner kronor, vilket är en ökning på 4,4 procent mot föregående år. – Trots en något stagnerande marknad fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar, vilket ger oss möjligheter att ytterligare förstärka vårt erbjudande, säger Stefan Persson, Studentlitteraturs VD.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum