Studentlitteratur AB

För många datorsystem leder till stressig arbetsmiljö

Dela

I Sverige är vi bra på arbetsmiljöarbete, men glömmer ofta den digitala delen. Det vill författarna bakom Digitaliseringen och arbetsmiljön ändra på. Boken ger en gedigen kunskapsgrund, men vill också visa på praktiska vägar till en bättre digital arbetsmiljö.

Illustration från bokens omslag.
Illustration från bokens omslag.

– För de arbetsmiljöer som genomgår digitalisering har detta inneburit en enorm skillnad. En tydlig konsekvens är till exempel att väldigt många människor tillbringar väldigt mycket tid fram för en dator. säger Jan Gulliksen.

Han är professor i människa–datorinteraktion och vicerektor för digitalisering på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm samt en av bokens fem författare. Liksom de andra har han lång och bred erfarenhet av olika aspekter av kombinationen arbetsliv och digital teknik.

– I arbetsmiljöarbetet verkar det inte som om det digitala kommer med. Vid skyddsronder är det lätt att man bara tittar på allt det andra: ljus, ljud, ergonomi och så vidare. Men även det digitala måste räknas in om alla ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Jan Gulliksen ger ett exempel på när digitaliseringen i sig kan bli ett arbetsmiljöproblem.

– Det är när någon måste arbeta i många olika datorsystem. Vi har sett att det kan vara upp till 30–40 olika system som inte alltid pratar med varandra och där det är omöjligt att få överblick, vilket kan leda till frustration och stress.

Digitaliseringen och arbetsmiljön inleds med en bakgrund till vad som menas med arbetsmiljö och digitalisering, det aktuella kunskapsläget samt lagar och förordningar.

– Det är viktigt med en rik bakgrund. Det här ämnet tangerar psykologi, beteendevetenskap, teknik, sociologi och antropologi, säger Jan Gulliksen.

I nästa del förklaras vad som är digitala arbetsmiljöproblem, med konkreta exempel från tre yrkesområden: sjukvården, ärendehantering och tågtrafikstyrning. Från dessa områden följer sedan exempel på lyckad digitalisering.

– Vi har valt de här miljöerna eftersom de är sådana som genomgått ganska stora förändringar. I ärendehantering var det inte så länge sedan allt skedde manuellt. Vården jobbar numera med nästan all sin information digitalt och för läkare har förutsättningarna ändrats i och med att patienterna kan läsa på om sjukdomar i detalj på nätet.

Bokens tredje del innehåller bland annat verktygslåda för alla i arbetslivet och praktiska råd uppdelade på specifika yrkesgrupper.

– En målsättning för oss har varit att ge läsaren verktyg som går att använda i praktiken när man jobbar med digitala arbetsmiljöfrågor, säger Jan Gulliksen.

Boken riktar sig till studenter som läser människa–datorinteraktion, arbetsliv och hälsa med mera, men också till yrkesverksamma som behöver kunskap om digitaliseringens effekter för att kunna göra sitt jobb. Exempel på sådana är hr-ansvariga, chefer och skyddsombud eller helt enkelt enskilda som vill känna till sina rättigheter och skyldigheter gentemot arbetsgivaren.

Digitaliseringen och arbetsmiljön är skriven av Jan Gulliksen, Ann Lantz, professor i människa–datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan, Bengt Sandblad, professor emeritus i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet, Åke Walldius, docent i människa–datorinteraktion vid Kungliga Tekniska högskolan och Carl Åborg, docent och universitetslektor i psykologi vid Uppsala universitet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration från bokens omslag.
Illustration från bokens omslag.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkersgränden 1
226 60 Lund

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 344 miljoner kronor och har 130 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

En förskola för barnets rättigheter21.5.2018 13:00Pressmeddelande

Den 1 januari 2020 förväntas FN:s konvention om barnets rättigheter bli till svensk lag. Detta ställer ökade krav på förskolan att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Fanny Davidsson, författare till ”Lekande rätt”, ger kunskap om barnets rättigheter utifrån barnkonventionen och läroplanen samt redskap att förverkliga rättigheterna i förskolan genom reflektionsfrågor och övningar för pedagoger, barn och föräldrar.

Ett nytt perspektiv på problematisk skolfrånvaro7.5.2018 11:02Pressmeddelande

Elever med långvarig och omfattande frånvaro i skolan är ett växande problem som fått stor uppmärksamhet de senaste åren. Med sin nya bok ”Lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro” vill författarna Maria Bühler, Annelie Karlsson och Terése Österholm sätta fokus på skolans ansvar och hur ett lågaffektivt förhållningssätt kan hjälpa en särskilt utsatt grupp elever tillbaka till skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum