Försäkringskassan

Föräldraförsäkringen fyller 45 år

Dela

1974 infördes en då världsunik föräldraförsäkring som gav båda föräldrarna rätt att få ekonomisk ersättning för att vara hemma med sina barn. Samma år som införandet tog pappor i snitt ut 0,5 % av föräldrapenningen och 45 år senare tar pappor i snitt ut 29 % av ersättningen.

Syftet med föräldraförsäkringen är att både kvinnor och män ska kunna kombinera arbete och studier med familjeliv. Ända sedan starten har mammor tagit ut den största delen av föräldrapenningen, och ett politiskt mål har länge varit att föräldrar ska dela mer jämställt på uttaget.

– Nu är det 45 år sedan föräldrar i Sverige fick något som på den tiden var så världsunikt som en allmän föräldraförsäkring och fortfarande har Sverige en av de mest generösa föräldraförsäkringarna sett ur ett internationellt perspektiv. Försäkringskassan får ofta besök av delegationer från andra länder som är nyfikna på hur den fungerar, säger Alexandra Wallin som är chef för avdelningen för barn och familj på Försäkringskassan.   

Milstolpar för föräldraförsäkringen

1974 infördes en könsneutral allmän föräldraförsäkring som redan från första dagen var individuell där båda föräldrarna försäkrades på lika villkor. För första gången fick båda föräldrarna rätt till ekonomisk ersättning för att vara hemma med sina barn. Vid införandet var föräldraförsäkringen på 180 dagar. Föräldrar hade redan från början rätt till lika många dagar med föräldrapenning, men de hade möjlighet att skänka dagar till varandra. Då många pappor skänkte den större delen av sina föräldrapenningdagar till mamman var normen för uttag av föräldrapenning första året 99,5 % uttag av mammor och 0,5 % uttag av pappor.

1995 reserverades en månad av föräldrapenningen till vardera föräldern.

1998 var mäns uttag av föräldrapenningen 10 % och kvinnors uttag var 90 %.

2002 reserverades en andra månad för vardera föräldern. Samtidigt förlängdes det totala antalet föräldrapenningdagar till 480 per föräldrapar.

2006 tog män ut 20 % av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 80 %.

2008 infördes jämställdhetsbonus, där föräldrar kunde ansöka om att få skattelättnader för de dagar de tog ut utöver de två reserverade månaderna. Jämställdhetsbonusen förenklades 2012. Föräldrarna behövde då inte längre ansöka om bonusen och den betalades ut månadsvis.

2013 tog män ut 25 % av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 75 %.

2016 reserverades en tredje månad för vardera föräldern.

2017 avskaffades jämställdhetsbonusen.

I slutet av 2018 tog män ut 29 % av föräldrapenningen och kvinnor tog ut 71 %.

För mer information, vänligen kontakta Försäkringskassan presstjänst: 010-116 98 88.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Lokalt projekt visar att aktiv chef och god samverkan ger lägre sjuktal15.10.2019 10:07:40 CESTPressmeddelande

När arbetsgivare kommer in tidigt i sjukskrivningsprocessen och chefen har en tydligare roll i samverkan med vården och Försäkringskassan så leder det till friskare medarbetare och snabbare återgång i arbete. Det visar ett lokalt projekt i kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby där Försäkringskassan, kommunerna och lokala vårdgivare deltagit. Nu håller projektet en slutkonferens i Alvesta där bland annat Mandus Frykman, regeringens samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess, deltar.

Myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet inom tandvårdsstödet1.10.2019 06:00:00 CESTPressmeddelande

Försäkringskassan har i samarbete med flera andra myndigheter kartlagt och avvärjt brott kopplade till tandvårdsstödet. Genom avancerade bolagskonstruktioner och bedrägerier har kriminella element försökt att brottsligt utnyttja tandvårdsstödet. Samverkan mellan myndigheterna har lett till flera fällande domar samt att framtida felaktiga utbetalningar stoppats. Det visar den slutrapport som nu presenteras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum