ECPAT

Föräldralinje ska stoppa övergrepp

Dela

Sexuell exploatering av barn har ökat explosionsartat de senaste åren och allt fler yngre barn förekommer på bilder och filmer på nätet. För att förebygga övergrepp är det viktigt att föräldrar har den kunskap som krävs och får det stöd de behöver. Så är det inte idag. ECPAT Sverige kommer därför starta en stödlinje för föräldrar. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet

– Det är föräldrars ansvar att hjälpa barn att hantera nätet säkert, men många känner stor osäkerhet kring de här frågorna. Vi ser allt fler yngre barn på avklädda bilder och filmer, ibland så unga som 5-6 år. Samtidigt vet vi att många föräldrar med barn i den åldern tycker att det är för tidigt att prata om risker på nätet, säger Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare på barnrättsorganisationen ECPAT Sverige.

En stödlinje för föräldrar och andra vuxna i barns närhet om frågor som rör sexuella övergrepp och exploatering av barn på nätet har inte funnits tidigare. Målet är att ECPATs föräldralinje med tillhörande stödmaterial ska nå minst två miljoner föräldrar och närstående vuxna, och att minst en miljon barn ska få indirekt stöd av en vuxen via projektet.

– Vi har länge sett ett behov av en särskild föräldralinje. Behovet har blivit än mer tydligt sedan rådvilla föräldrar har börjat höra av sig till vår stödlinje för barn och unga. Trygga vuxna är avgörande för att förhindra att barn utsätts för övergrepp och för att underlätta för barn att berätta om något dåligt har hänt, säger Anna Karin Hildingson Boqvist.

ECPATs Föräldralinje är ett 3-årigt projekt som finansieras med 10,6 miljoner kronor av Svenska Postkodlotteriet. Projektet är ett av de Drömprojekt som Svenska Postkodlotteriet beviljar i år. Sedan starten 2005 har Svenska Postkodlotteriet förmedlat drygt 11 miljarder kronor till ideella organisationers viktiga arbete.

– Det här är en mycket efterfrågad insats. Barn har rätt till skydd och stöd och det här är ett sätt att effektivt förebygga den ökande sexuella exploateringen. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi bidra till att fylla detta behov, säger Eva Struving, MD på Svenska Postkodlotteriet.

I en undersökning som ECPAT Sverige genomförde bland föräldrar under hösten 2020 uppgav nästan 60% att det främsta skälet till att de inte pratar med sina barn om nätets risker är att barnet är för litet. Många föräldrar är också oroliga för att skrämma sina barn.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
 Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige
Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare ECPAT Sverige
Ladda ned bild
ECPAT Sverige
ECPAT Sverige
Ladda ned bild

Om

ECPAT
ECPAT
Sankt Göransgatan 66
112 33 Stockholm

08 - 59 89 20 00https://www.ecpat.se/

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Vi sprider kunskap om brottsligheten och förebygger så att barn och unga inte utsätts. Vi arbetar med opinionsbildning och påverkansarbete mot makthavare och vi samarbetar med myndigheter, företag och andra organisationer. Vi driver tre operativa verksamheter: ECPAT Hotline, en anmälningssida för misstänkt sexuell exploatering av barn; Ditt ECPAT, en stödlinje för barn och unga och ECPAT Föräldrahjälpen, en stödlinje för föräldrar och vuxna i barns närhet.  

Följ ECPAT

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ECPAT

Ny rapport från ECPAT: Kunskapsbrist bland unga kan leda till sexualbrott på nätet. Kännedom saknas om regler och samtycke online9.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

ECPATs nya rapport "Jag skulle inte klassa det här som vanligt traditionellt sex, men det är en form av sex” visar att den tekniska utvecklingen har förändrat barnets utforskande av sin sexualitet och att barn och unga har sex på nya sätt idag. Kunskapen om hur den tekniska utvecklingen har påverkat ungas sätt att ha sex är låg bland vuxna, vilka behöver kunna förmedla till barnen vilka regler som gäller på och utanför nätet.

Aktörer inom techbranschen tar gemensamt krafttag för att motverka sexuell exploatering av barn på nätet8.2.2022 10:17:58 CET | Pressmeddelande

ECPAT Sveriges telekomkoalition, som samarbetar för att förhindra, försvåra och förbygga att medlemsföretagens tjänster och produkter missbrukas för sexuella övergrepp mot barn, utvecklas nu till att omfatta även techbranschen. ECPAT Sveriges techkoalition kommer att fokusera på preventivt arbete och informationsutbyte, men även omvärldsbevakning och teknikutveckling i Sverige.

Ny rapport: Pojkar lägger ansvar på flickor när nakenbilder spridits på nätet24.1.2022 08:01:41 CET | Pressmeddelande

Idag släpper barnrättsorganisationen ECPAT rapporten “Tjejer måste sluta skicka bilder” om pojkar och deras attityder och beteenden vad gäller nudes (nakenbilder) intimitet, sexualbrott och åldersskillnader. Rapporten visar bland annat att pojkar lägger stort ansvar på flickor och tycker att de inte ska ge efter för tjat och påtryckningar. Det blir extra tydligt när det gäller spridning av nakenbilder, där pojkarna tycker att det är flickornas ansvar om det gått fel och att de aldrig borde ha skickat bilderna. Det gäller speciellt för flickor som inte har en kärleksrelation till mottagaren.

ECPAT Sverige har sedan 2018 tagit ned 1,3 miljoner övergreppsbilder av barn17.1.2022 11:12:56 CET | Pressmeddelande

Sedan 2018 har ECPAT Sverige samarbetat med ”Project Arachnid”, ett initiativ startat av organisationen Canadian Centre for Child Protection (C3P). ”Project Arachnid” är ett globalt webbaserat verktyg som söker och upptäcker bilder och filmer av sexuella övergrepp på barn. När övergreppsmaterialet granskats skickas ett meddelande till den digitala tjänsteleverantören för nedtagning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum