Försäkringskassan

Föräldrapenninguttaget skiljer sig i olika inkomstgrupper

Dela

Antalet uttagna föräldrapenningdagar under ett barns första år varierar stort beroende på hur hög inkomst föräldrarna har och om de bor ihop. Ensamstående föräldrar med låg inkomst tar i genomsnitt ut flest dagar under barnets första år, 6,0 dagar per vecka. Det kan jämföras med sammanboende föräldrar med hög inkomst som i genomsnitt tar ut 3,7dagar per vecka under barnets första år.

Försäkringskassan har studerat uttaget av föräldrapenning för förstfödda barn födda år 2015 från dagen de är födda till dess att de fyller ett respektive två år. Analysen visar att föräldrar nyttjar föräldraförsäkringen olika i olika inkomstklasser. Föräldrar som av ekonomiska skäl behöver ta ut de flesta dagarna under barnets första år har ingen möjlighet att välja att spara dagar tills barnen blir äldre.

- Möjligheten att vara föräldralediga från arbetet för att förlänga semestrar eller vara med i barnens vardag minskar för de föräldrar som måste ta ut de flesta dagarna på en gång. Att ha en ordentlig arbetsmarknadsanknytning och en bra inkomst innan barnet föds kan därför vara avgörande för hur länge en förälder kan vara föräldraledig och hur flexibelt försäkringen kan nyttjas, säger Alexandra Wallin, chef på avdelningen Barn och familj på Försäkringskassan.

I genomsnitt har föräldrarna tagit ut 4,4 föräldrapenningdagar per vecka och barn under barnets första år. Antalet dagar som finns kvar för barnet efter barnet fyllt två år är också olika i de båda grupperna. För de ensamstående föräldrarna med låg inkomst finns det i genomsnitt 72 dagar kvar när barnet fyllt två medan de sammanboende föräldrarna med hög inkomst i genomsnitt har 160 dagar kvar.

 

Om föräldraledighet

Föräldraledighetslagen gör det möjligt för föräldrar att vara helt eller delvis föräldralediga utan attut föräldrapenning tills barnet är ett och ett halvt år gammal. Därefter är det möjligt att gå ned i arbetstid med max 25 procent utan att ta ut föräldrapenning eller att vara föräldraledig i annan omfattning om frånvaron täcks upp av föräldrapenning. Enligt Försäkringskassans regler om sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är det möjligt att vara helt föräldraledig tills barnet är ett år utan att förlora sin SGI. Därefter måste föräldern täcka upp föräldraledigheten med föräldrapenning för att behålla sin SGI. En förälder som är föräldraledig på heltid efter barnet fyllt ett år måste ta ut fem dagar med föräldrapenning per vecka för att inte förlora sin SGI.

 

Bilaga
Kort analys om föräldrapenning under barnet första levnadsår

För mer information, vänligen kontakta Försäkringskassans presstjänst: 010-116 98 88

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum