Umeå kommun

Föräldrar är mycket nöjda med förskola och familjedaghem

Dela

98% av föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå upplever att deras barn är trygga och trivs i verksamheten. Det visar föräldraenkäten som genomförts våren 2019 för att mäta verksamhetens kvalitet.

— Det är glädjande att de positiva resultaten för förskola och familjedaghem håller i sig. Det visar att vi har en verksamhet med hög kvalitet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.


Höga resultat

Årets enkät visar fortsatt mycket höga resultat inom såväl förskola som familjedaghem. Inom familjedaghem är vårdnadshavarna överlag mer nöjda med kvaliteten för sitt barn.

I enkäten får frågorna kring verksamhetens arbete med normer och värden, barnets utveckling och lärande och vårdnadshavares delaktighet i verksamheten högst resultat.


Resultaten varierar

Resultaten varierar mellan enheter men på kommunnivå är vårdnadshavarna minst nöjda med barngruppernas storlek.

— Vår analys är att barngruppernas storlek kan ha mindre betydelse om vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten i övrigt. Resultatet bland minst nöjda med gruppernas storlek går inte att koppla ihop med hur många barn det är på deras eget barns avdelning. Vårdnadshavarna kan vara både nöjda och inte nöjda med barngruppens storlek oavsett om det är fler eller färre barn, säger Lena Sundh, bitr. utbildningsdirektör med ansvar för förskola.


Fakta om enkäten:

Umeå kommun genomför numera årligen en förskoleenkät riktad till vårdnadshavare med barn i såväl förskola som familjedaghem. Syftet med enkäten är att få en bild av hur vårdnadshavarna upplever kvaliteten i verksamheten för sitt eget barn. Svarsfrekvensen ligger på 62% för förskolor och 53% för familjedaghem. Förskolor och familjedaghem kommer att fortsätta analysen av sitt eget resultat för att kunna arbeta med förbättringar samt återkoppla till vårdnadshavare under året.

Mer information kan ges efter sammanträdets slut kl 16.00.

Moa Brydsten (S)
ordförande i för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Pian Rosell
förskolestrateg
Utbildningskontoret
070-315 57 65
pian.rosell@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum