Statens medieråd

Föräldrarna i fokus på Safer Internet Day 9 februari

Dela

Den 9 februari infaller Safer Internet Day. Dagen har instiftats för att främja ett säkrare internet, framför allt för barn och unga. I år kommer Statens medieråd att rikta sig med en kampanj till barnens viktigaste resurs: föräldrarna.

Safer Internet Day 2016, logotype
Safer Internet Day 2016, logotype

Undersökningar visar att många föräldrar oroar sig mycket för att deras barn ska råka illa ut på internet. De allra flesta föräldrar anser sig ha ett mycket stort ansvar för barnens medieanvändning.

Samtidigt upplever många barn att föräldrarna ”sällan eller aldrig” pratar om saker de gjort eller sett på internet.

Vi tror att en anledning till de uteblivna samtalen är bristande kunskap. Många föräldrar befinner sig i ett kunskapsmässigt underläge. De känner sig helt enkelt inte tillräckligt insatta i hur barnens digitala liv ser ut och fungerar, för att föra ett naturligt samtal i ämnet.  

Därför tar Statens medieråd nu ett steg för att stötta föräldrar. Vi vill ge de som upplever sig som okunniga verktyg för att skaffa sig en bättre insikt i sina barns digitala liv.

På Safer Internet Day kommer vi att lansera ett paket, där vi lyfter kunskap om unga och internet, om kränkningar och hat, samt hur föräldrar kan stötta sina barn i deras digitala vardag. Kunskapspaketet innehåller en folder med fem konkreta råd, en podd för föräldrar, samt en kort film av regissören Anders Rune.

Materialet kommer att spridas via myndighetens hemsida, i sociala kanaler och via samarbetspartners.

  • Har ni frågor om kampanjen?  Vill ni vara med och sprida materialet? Kontakta Maria Billinger, maria.billinger@statensmedierad.se

FAKTA: Safer Internet Day

Safer Internet Day är ett EU-initiativ för att främja ett säkrare internet för alla användare men särskilt unga.

NÅGRA SIFFROR

90 % av föräldrarna till barn och unga mellan 13 och 16 år anser sig ha ett mycket stort ansvar när det gäller skydd av barn och unga när de använder medier. Samma siffror gäller för åldersgruppen 9–12 år, och för 17–18 år är siffran något lägre: 79%.

Barnens liv på internet är något som oroar föräldrar. 65% av föräldrarna till barn mellan 13 och 16 år oroar sig för att deras barn ska bli mobbat eller hotat på nätet.

När vi däremot har frågat barn om hur ofta de och deras föräldrar eller andra vuxna brukar prata om saker de gjort eller sett på nätet svarar 48 % av barnen i samma åldersgrupp (13–16 år) att de och deras föräldrar sällan eller aldrig pratar om saker de gjort eller sett på Internet.

Källa: Föräldrar & medier 2015 och Ungar & medier 2015, Statens medieråd 2015.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Safer Internet Day 2016, logotype
Safer Internet Day 2016, logotype
Ladda ned bild

Länkar

Om

Statens medieråd
Statens medieråd
Box 27204
102 53 Stockholm

08-665 14 60http://statensmedierad.se

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Följ Statens medieråd

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Statens medieråd

”En bild säger mer än tusen ord”- Statens medieråd ger unga verktyg att avslöja könsnormer i bildspråket12.12.2017 06:00Pressmeddelande

Varje dag möts vi av otaliga mängder bilder. Vad som syns och inte syns kan påverka vilka röster vi tar på allvar. I spåren av #metoo efterlyser skolelever utbildning och redskap för hur samhället kan skildra individer mer jämställt. Nu presenterar Statens medieråd ett nytt omfattande material om osynliga strukturer i bildspråket, riktat till pedagoger på högstadiet och gymnasiet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum