Akademiska sjukhuset

Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning

Dela

Tack vare en satsning på fem nya föräldrautbildningar 2019 har länslogopedin vid Akademiska sjukhuset ökat tillgängligheten för barn i åldern 0-6 år med språkstörning. Väntetiden från remiss till första kontakt med logoped har halverats och nu permanentas det nya arbetssättet vilket uppmärksammas i samband med europeiska logopeddagen 6 mars.

Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning. Det nya arbetssättet infördes på försök under 2019 och blir nu en permanent del av möjliga interventioner för barn.
Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning. Det nya arbetssättet infördes på försök under 2019 och blir nu en permanent del av möjliga interventioner för barn.

– Främsta syftet med föräldrautbildningarna är att stärka föräldrar i att vara goda kommunikationspartners och språkmodeller för sina barn. Det nya arbetssättet innebär att vi kan möta flera barns föräldrar samtidigt vilket har frigjort tid för nybesök och individuell behandling. Tiden från remiss till första kontakt med logoped har halverats, säger Jenny Wennerberg logoped inom centrala barnhälsovården och Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset.

I fjol inleddes ett utvecklingsarbete inom länslogopedin för att säkerställa god och jämlik vård för barn med språkstörning i regionen. Under ledning av logoped Maja Scheutz utarbetades och genomfördes fem nya föräldrautbildningar.

– Responsen har varit väldigt positiv. Vår utvärdering visar att både föräldrar och barn har nytta av utbildningarna, så vi kommer att fortsätta. De blir en permanent del av möjliga interventioner för barn med språkstörning. Idag är väntetiden cirka sex månader till en första logopedkontakt, men vi hoppas kunna minska väntelistan betydligt under året, säger Jenny Wennerberg.

Nästan vart tionde barn i förskoleåldern har svårigheter med språk, tal och kommunikation som uppfyller diagnosen språkstörning, Developmental Language Disorder (DLD). Barn med språkstörning kan ha svårigheter i kommunikationen, nedsatt språkförståelse och/eller uttrycksförmåga vilket innebär svårigheter att ta till sig och förstå muntlig information och/eller ha svårigheter att uttrycka sig.

Barnlogopederna på logopedmottagningarna i Region Uppsala träffar föräldrar och barn i åldrarna 0-6 år med svårigheter inom språk, tal och kommunikation. Till länslogopedin remitteras mellan 700-800 barn per år med frågeställningar om språk, tal och kommunikation.

För barn upp till sex år är handledning till barnets nätverk i grupp eller individuellt den vanligaste behandlingen. I utbildningarna får föräldrar kunskap om hur man bäst kan stötta sitt barn i kommunikations- språk- och talutvecklingen.


FAKTA: Föräldrautbildningar inom Länslogopedin

  • De nya föräldrautbildningarna har olika innehåll med fokus på områden som är vanliga för barn med språkstörning: t ex språkförståelse, ordförråd och förmåga att berätta eller forma meningar. De innehåller teori, praktiska övningar, diskussioner och hemuppgifter.
  • Utbildningarna heter Läs för språket, Föräldrautbildning språk, Introduktion i Alternativ och kompletterande kommunikation för föräldrar samt Föräldrautbildning fonologi, där även barn är med vid vissa tillfällen och övar fonologisk förmåga i grupp vilket innebär lyssningsövningar och uttalsövningar.
  • Sedan tidigare finns följande föräldrautbildningar: AKKtiv KOMiGÅNG och KOMiTID. Den sistnämnda är ett samarbete mellan Länslogopedin, barnhälsovården och barnhabiliteringen och är kopplad till forskning vid Uppsala universitet, ledd av Anna Fäldt, speciallogoped och doktorand, om tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med kommunikationssvårigheter i åldern 0-2,5 år.


För mer information/intervju, kontakta:

Jenny Wennerberg, logoped inom centrala barnhälsovården och Länslogopedin vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 69 97, e-post: jenny.wennerberg@akademiska.se

Marianne Hultman, avdelningschef Länslogopedin, Akademiska sjukhuset, tel: 076-721 85 88, e-post. Marianne.Hultman@akademiska.se

Maja Scheutz, logoped länslogopedin, e-post: maja.scheutz@akademiska.se

Kontakter

Elisabeth TyskPresschef - Ansvarig för medierelaterade frågor på kommunikationsavdelningen

Akademiska sjukhuset har inte pressjour utanför kontorstid. Vid förfrågningar kvällar och helger, till exempel gällande presskommuniké vid olycksfall, kan chefsläkarjouren kontaktas via växeln 018-611 00 00.

018-611 96 11 070-622 24 21elisabeth.tysk@akademiska.se

Bilder

Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning. Det nya arbetssättet infördes på försök under 2019 och blir nu en permanent del av möjliga interventioner för barn.
Föräldrautbildningar har halverat väntetiden till logoped för barn med språkstörning. Det nya arbetssättet infördes på försök under 2019 och blir nu en permanent del av möjliga interventioner för barn.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Visionen är att vara det ledande universitetssjukhuset som skapar störst värde för patienterna. Våra kärnvärden är ödmjukhet, skicklighet och långsiktighet.

Tillsammans med våra samverkanspartners följer vi patienten längs hela vårdkedjan även utanför vårt sjukhus. Vi har fokus på bästa kliniska utfall för patienten. Sjukvårdens kvalitet, vårt nära samarbete med Uppsala universitet och vårt starka life science kluster är basen för vår internationellt konkurrenskraftiga kliniska forskning och utbildning.

Akademiska sjukhuset har cirka 8 000 anställda, varav 1 317 läkare och 2 643 sjuksköterskor och barnmorskor.

2015 var omsättningen 8,4 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade vård av patienter från andra landsting i regionen eller riket.

Sjukhuset har cirka 1000 vårdplatser. Drygt 660 000 patienter besöker sjukhuset för öppenvårdsbesök och ca 31 000 operationer genomförs varje år.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

Unga med autism får snabbare utredning inom BUP2.4.2020 08:26:00 CESTPressmeddelande

Unga med autism och ADHD kan erbjudas utredning inom BUP betydligt snabbare nu än för ett år sedan. Idag får åtta av tio med remiss ett första besök inom 30 dagar. En förklaring är att man snabbat på processen med remissbedömningar för nybesök. Numera bedöms en femtedel av patienterna direkt av läkare vilket har frigjort psykologresurser. Detta uppmärksammas med anledning av internationella autismdagen 2 april.

Akuten på Akademiska inför triage utomhus14.3.2020 13:17:00 CETPressmeddelande

För att undvika att coronasmittade patienter smittar andra patienter och medarbetare inför akutmottagningen på Akademiska sjukhuset triage utomhus. Från och med vecka 12 kommer patienter att undersökas och gallras i ett tält utanför akutmottagningen och misstänkta fall slussas därefter vidare till särskilda rum för fortsatt omhändertagande. Beslutet fattades av styrgruppen för covid-19 under fredagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum