Region Örebro län

Förändrade avgifter för besök och hjälpmedel i Hälso- och sjukvården 2020

Dela

Från och med 1 januari 2020 gäller nya patientavgifter i Region Örebro län. Flera avgifter kommer att förändras och några nya avgifter tillkommer.

Några exempel på vad som är nytt 2020
Avgiften för besök till läkare vid vårdcentral, ökar från 150 till 200 kronor. I de flesta regioner kostar redan ett läkarbesök minst 200 kronor, så här hamnar Region Örebro län nu i samma nivå. Ett besök på akutmottagning blir 120 kronor dyrare än i dag och kommer kosta 400 kronor. Ett sjukvårdsbesök via video (digitalt vårdbesök) kommer att kosta lika mycket som ett fysiskt besök det vill säga 200 kronor.

Nya avgifter för ambulanssjukvård och telefonbesök
Ambulanssjukvård är en ny avgift och innebär att ambulanssjukvård är likställt med ett sjukvårdsbesök. Avgiften för ambulanssjukvård blir 200 kronor. En annan förändring 2020 är att ett besök för sjukvårdande behandling via telefon blir avgiftsbelagd och kommer kosta 100 kronor.

Uteblivandeavgift och sen avbokning
Nu omfattas fler verksamheter av uteblivandeavgiften till vårdverksamheter i Region Örebro län. Efter 1 januari 2020 kommer denna avgift också omfatta psykiatri för barn och unfga vuxna, barn- och ungdomshabiliteringen samt tidsbokade undersökningar, till exempel röntgenundersökningar, endoskopi och provtagningar. Om avbokning sker senare än 24 timmar före besöket måste patienten betala vad besöket skulle ha kostat.

Nya hjälpmedelsavgifter
Tidigare har Region Örebro län haft skillnader i avgift för olika hjälpmedel. Nu inför vi en enhetlig abonnemangsavgift för personliga hjälpmedel från audiologiska kliniken, centrum för hjälpmedel och syncentralen. Det kommer att resultera i en abonnemangsavgift på 65 kr i månaden, oavsett hur många hjälpmedel man har. Det blir också förändringar i  hjälpmedelsavgifter till exempel: service, installation och reparation, glasögonbidrag och även en viss förändring av utbud.

Maxbelopp och högkostnadsskydd
Vården i Region Örebro län bekostas främst av skattemedel, men en liten del betalar patienterna via avgifter när man nyttjar vården. Maxbeloppet för öppenvårdsbesök är 1150 kronor för en 12-månadersperiod, därefter träder högkostnadsskyddet in och inga fler avgifter debiteras under resten av perioden.

Mer information om avgifter för besök och intyg:

Katrin Eriksson, tf områdeschef för Område närsjukvård, väster
E-post: katrin.eriksson@regionorebrolan.se
Tel: 0586-66101   Mobil: 0761153700 
(Tillgänglig: 17-18 december)

Gustav Ekbäck. planeringschef
E-post: gustav.ekback@regionorebrolan.se
Tel: 019-6025933 mobil: 072-2255933
(Tillgänglig 17-20 december)

Christer Lundqvist, ekonomichef
E-post: christer.lundqvist@regionorebrolan.se
Tel: 019-6026560, mobil: 070-5476560 
(Tillgänglig: 17-20 december)

Mer information om avgifter för hjälpmedel:

Mats Eriksson, områdeschef för Område habilitering och hjälpmedel
E-post: mats.eriksson3@regionorebrolan.se
Tel: 019-6027375, Mobil: 070-5181254
(Tillgänglig: 17-20 december)

Nyckelord

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum