Umeå kommun

Förändrade avgifter för insatser inom funktionshinderomsorgen

Dela

Individ- och familjenämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en ny modell för hemtjänsttaxa, höja avgifterna samt avgiftsbelägga vissa tidigare avgiftsfria insatser inom funktionshinderomsorgen.

Alla avgifter justeras årligen utifrån förändringar i index och basbelopp. En översyn visar att Umeå kommun jämförelsevis har låga avgifter. För att kunna möta det ökande behovet av vård och omsorg utan att göra ett ekonomiskt underskott krävs högre avgifter. Nämnden föreslår därför kommunfullmäktige att inför 2020 besluta att

  • avgiftsbelägga telefonservice, 104 kr/månad
  • ta ut en avgift för distributionen av mat till personer som får mat levererad till sitt hem, 146 kr/månad
  • höja de avgifter där Umeå kommun haft en lägre avgift än andra jämförbara kommuner
  • ändra hemtjänsttaxan från fyra till tre nivåer, där även städning och ledsagning kommer att inkluderas.

Avgifter inom LSS samt individ-och familjeomsorg omfattas inte. Västerpartiet reserverade sig till förmån för eget yrkande.

Förslag avgifter för hemtjänst

Förvaltningen föreslår att hemtjänsttaxans nivåer ändras enligt följande samt att städning och ledsagning inkluderas i taxan:

Nivå 1: Upp till 10 timmar/månad, 669 kr/månad
Nivå 2: 10–15 timmar/månad, 1 462 kr/månad
Nivå 3: Mer än 15 timmar/månad, 2 089 kr/månad

Nuvarande hemtjänsttaxa:
Nivå 1: Upp till 5 timmar/vecka, 308 kr/månad
Nivå 2: Mellan 5–9,99 timmar/vecka, 613 kr/månad
Nivå 3: Mellan 10–19,99 timmar/vecka, 859 kr/månad
Nivå 4: Mer än 20 timmar/vecka, 1 043 kr/månad

Den nya hemtjänsttaxan överensstämmer i större utsträckning med övriga landets taxor. Maxtaxan är 2 089 kr/månad, vilket är den högsta avgift den enskilde betalar om avgiftsutrymme finns. Den enskildes avgift bygger på dennes avgiftsutrymme vilket innebär svårigheter att beräkna intäkter av avgiftshöjningen. En uppskattning är en ökad intäkt motsvarande 1,9 miljoner kronor per år. De nya nivåerna förväntas också ge en minskad administration samt en kvalitetssäkrad process.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum