Umeå kommun

Förändrade parkeringsförbudsområden och datumparkering

Dela

Under vintern 2020 kommer Obbola att få datumparkeringsområde med tiderna kl. 00–16. För att öka tydligheten för trafikanter kommer under hösten 2020 det befintliga parkeringsförbudsområden i centrala Umeå att upphävas och ersättas med ett antal mindre parkeringsförbudsområden. Det har tekniska nämnden beslutat.

Nytt datumparkeringsområde Obbola kl. 00–16
I dagsläget finns det inga särskilda parkeringsregleringar i Obbola. Gator och parker ser ett ökat behov av ett sådant införande då det i allt större utsträckning står bilar längs gatorna. Införande av datumparkering ska öka framkomligheten och trafiksäkerheten längs gatorna. En utvärdering kommer att genomföras under våren/sommaren 2020.

Idag har befintligt datumparkeringsområde inom Umeå tätort ett tidsfönster mellan 00–08. Tanken med nu gällande tider för datumparkeringsområde var att underlätta för drift och underhåll. Dagens drift och underhåll inte är styrd till denna tid utan utförs under natten och även på dagtid (främst efterarbeten dagtid, till exempel isrivning).

– Att testa en ny modell för att minska störningen när gatorna behöver isrivas känns positivt, säger Anna-Karin Sjölander, tekniska nämndens vice ordförande.

Gator och parker vill undersöka om ändring av tiden för datumparkering från 00–08 till 00–16 underlättar för drift och underhåll. Detta skulle i sin tur leda till en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet i och med att tid för efterarbeten skulle finnas. I Obbola kommer tidsfönstret att vara 00–16. Se figur 1 för geografisk avgränsning.

Dela upp befintliga parkeringsförbudsområden i mindre områden
I dialog med polisen har synpunkter framförts kring Umeå kommuns geografiskt stora parkeringsförbudsområden. Polisen upplever problem vid motiveringar till överklaganden. Befintliga områden är stora, som bilist kan du färdas inom ett och samma område flera dagar utan att passera ett områdesmärke. Det bidrar till en otydlig reglering och kan på så sätt leda till missförstånd. Förslaget förenklar för bilist, parkeringsvakt och därmed också polis. Se figur 2 för nuvarande uppdelning och figur 3 förslag på ny uppdelning av parkeringsförbudsområden.

Inom Marieområdena täcks stora delar av gatunätet av huvudleder, vilket innebär att det är förbjudet att parkera på de flesta gator även utan ett parkeringsförbudsområde. Gator och parker föreslår därför att inte besluta om något nytt område som rör Marie-områdena utan i stället skapa ett mindre område vid Bräntbergsskolan samt komplettera med lokala parkeringsförbud på sträckor som kan vara problematiska. Detta kommer i praktiken innebära att det är parkeringsförbud på samma ställen som idag. Skillnaden blir att det blir enklare för trafikanterna att uppmärksamma och förstå förbudet. Principen som utgjort grunden vid den nya uppdelningen är att huvudleder används som naturliga avgränsningar då det redan idag råder parkeringsförbud längs dem.

Kontakt
Anna-Karin Sjölander (C)
tekniska nämndens vice ordförande
072-536 12 52
annakarin.sjolander@umea.se

Lena Karlsson Engman (S)
tekniska nämndens ordförande
090-16 13 29
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Lisa Persson
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 13 72
lisa.persson.2@umea.se

Jonas Sörlén
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 53 52
jonas.sorlen@umea.se

Kontakter

Bilder

Ny uppdelning parkeringsförbudsområde Umeå
Ny uppdelning parkeringsförbudsområde Umeå
Ladda ned bild
Befintligt parkeringsförbudsområde Umeå
Befintligt parkeringsförbudsområde Umeå
Ladda ned bild
Område för datumparkering Obbola
Område för datumparkering Obbola
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är norra Sveriges största arbetsgivare. Våra verksamheter präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service.

Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 129 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum