Region Örebro län

Förändringar av kollektivtrafiken i västra länsdelen

Dela

I december 2021 kommer kollektivtrafiken i Karlskoga och Degerfors med omnejd att genomgå vissa förändringar.

- Vi arbetar hela tiden för att göra kollektivtrafiken så attraktiv och tillgänglig som möjligt utifrån de ekonomiska förutsättningar som nu gäller. Dagens beslut innebär förbättringar i form av ökad turtäthet för vissa linjer, men också indragna avgångar där vi ser att resenärerna är få, säger Nina Höijer (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det var i dag, den 10 juni, som samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om linjenätet för kollektivtrafiken i och omkring Karlskoga och Degerfors. Beslutet rör stadstrafiken i Karlskoga samt regionlinjerna 502 och 537, och det innebär en besparing på tre miljoner kronor.

Hur bussarna kommer att köra från och med december 2021 kommer att detaljplaneras under våren 2021, men redan nu finns en första plan att presentera. Här nedan kan du ta del av några av de förändringar som kommer att ske:

  • De stadslinjer som i dag trafikerar Karlskoga kommer att döpas om från 1 till 51, från 2 till 52 och från 3 till 53 för att undvika förvirring mellan stadslinjerna i Örebro och Karlskoga.
  • Regionlinje 502 får ökad turtäthet då den mitt på dagen kommer att avgå en gång i halvtimmen istället för en gång i timmen vilket är fallet i dag.
  • Regionlinje 537 kommer att trafikera Karlskoga – Östervik, men inte Östervik – Degerfors vilket den gör i dag.
  • Stadslinje 1, som blir 51, kommer att trafikera sträckan Bråten – Busstation. Därmed utgår sträckan Busstation – Storängen.
  • Stadslinje 2, som blir 52, kommer att förlängas söderut i Stråningstorp. På detta sätt får även södra delen av Stråningstorp en rakare och snabbare linje mot centrum.
  • Stadslinje 3, som blir 53, kommer att trafikera sträcka Löten – Busstation – Lasarettet. Linjen får en anpassad linjesträckning via Degerforsvägen mellan Busstation och Lasarettet och delsträcka Lasarettet – Stråningstorp utgår. Linjen kör in till lasarettets område och kommer nära entrén, vilket den även gör i dag.

God tillgänglighet

- Jag tycker vi hittat sträckningar som ger en god tillgänglighet till och från de mest tätbefolkade delarna av området, och att vi därmed underlättar för många att resa till och från arbetsplatser, offentlig service, affärer och restauranger, säger Nina Höijer.

 På vissa platser i området, där antalet resande är få, blir möjligheten till resor med den traditionella kollektivtrafiken försämrad.

 - Vi lyder under ett tufft sparbeting, och vi måste se över alla våra utgifter. Det gör att vi inte kan upprätthålla alla våra avgångar, säger Nina Höijer.

Närtrafik

Som komplement till den schemalagda kollektivtrafiken utreder Länstrafiken just nu möjligheten att införa så kallad närtrafik. Det innebär att den som bor på landsbygden under dagtid har möjlighet att beställa hämtning vid bostaden för vidare transport till fördefinierade närtrafikhållplatser som oftast är belägna i en av länets tätorter.

- Jag tror närtrafiken blir jättebra när vi får den på plats, och jag hoppas att det blir många som tar vara på möjligheten att nyttja detta resealternativ, säger Nina Höijer.

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 072-085 34 10

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Nina Höijer
Nina Höijer
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum