Enköpings kommun

Förändringar i den politiska organisationen för att skapa en tydlig och effektiv styrning

Dela

Översynen av den politiska organisationen är klar. Nuvarande nämnder ska vara kvar men samordnas bättre. Ett socialt hållbarhetsutskott ska bildas och medborgardialogen ska öka med bland annat en beredning för ungdomsfrågor. Det föreslår den politiska arbetsgrupp som har jobbat med översynen.

Enköping är en tillväxtkommun där den politiska organisationen behöver vara anpassad till att klara en hållbar tillväxt och ha strategisk förmåga att kunna tackla samhällsutmaningar som spänner över flera verksamhetsområden.

Kommunfullmäktige beslutade i måndags kväll att kommunstyrelsen ska ta fram beslutsunderlag enligt arbetsgruppens förslag, som finns inom följande tre utvecklingsområden.

Bättre förutsättningar för demokrati och medborgardialog

Möjligheten till en bra dialog med medborgare behöver utvecklas. Därför tillsätts en beredning för ungdomsfrågor och beredningar baserat på geografisk indelning under kommunfullmäktige. Samtidigt ska befintliga råd utvärderas.

­– De politiska partierna bär ett tungt ansvar för dialogen med medborgarna, men det är ändå en kommunal angelägenhet att finna former för hur kommunmedlemmarna bättre än hittills ska ges tillfälle till medverkan i samhällsutvecklingen, säger Rolf Carlsson, ordförande i kommunfullmäktige.

Öka kommunstyrelsens strategiska roll

Kommunstyrelsens strategiska ansvar behöver bli tydligare i frågor som spänner över flera nämnder. Därför införs politiker med ett särskilt samordningsansvar för nämnderna inom tre områden: samhällsbyggnad, välfärd- och socialpolitik och utbildning med kultur och fritid.

För att ta ansvar för de strategiska frågorna när det gäller integration och arbetsmarknad införs ett socialt hållbarhetsutskott under kommunstyrelsen.

Besöksnäringen behöver samordnas bättre och kommunstyrelsen stärkas i sin strategiska roll för detta område. Upplevelsenämndens ansvarsområde gällande besöksnäring flyttas därför till kommunstyrelsen. Ett kommunövergripande och strategiskt ansvar för evenemang blir även ett nytt område för kommunstyrelsen.

En samordnad samhällsbyggnadsprocess

Förbättrad samordning och samarbete inom samhällsbyggnadsflödet är nödvändigt för att klara utmaningarna med ett växande Enköping. Utöver en samordningsansvarig politiker inom området föreslår arbetsgruppen att förvaltningsorganisationen inom samhällsbyggnadsområdet ses över. Ett ärende som kommunstyrelsen får ta beslut om.

Nästa steg

I och med kommunfullmäktiges beslut har nu kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med förvaltningarna ta fram planer för hur besluten kan genomföras. Utredningarna kommer ske under hösten och förändringar i ansvarsområden träder i kraft först runt årsskiftet.

En organisationsöversyn av samhällsbyggnadsprocessen kan sedan ske under 2023 innan några eventuella förändringar kan bli aktuella.

Mer information

En djupare beskrivning av samtliga förslag finns att läsa i Slutrapporten från fullmäktigeberedningen Översyn politisk organisation

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum