Umeå kommun

Förbättrad årsprognos för individ- och familjenämnden

Dela

Delårsrapporten för nämnden visar en bättre årsprognos än tidigare. Från att i juni ha ett beräknat underskott på -34 mnkr vid årets slut till -16 mnkr. Det beror främst på vidtagna åtgärder inom funktionshinderomsorgen och högre intäkter än väntat inom verksamheten för ensamkommande barn.

– Förvaltningen har gjort ett jättejobb kring att ta fram förslag och genomföra åtgärder för att få en budget i balans, vilket vi börjar se effekterna av. Det är också glädjande att se att vi uppfyller noll-visionen av vräkning av barn, säger Andreas Lundgren (S), ordförande individ- och familjenämnden.

– Prognosen är förbättrad men det beror till största delen på engångsintäkter som nämnden inte kommer att ha 2020, säger Björn Kjellsson (L), vice ordförande individ- och familjenämnden.

Den samlade bilden är att det ekonomiska läget för individ- och familjenämndens verksamheter på lång sikt fortfarande är ansträngt, främst inom funktionshinderomsorgen.

Mindre försämring för perioden

För perioden januari–augusti redovisar nämnden en mindre försämring (-10,1 mnkr) jämfört med 2018 (-9,1 mnkr). Underskottet beror främst på ökade kostnader inom personlig assistans, försörjningsstöd och externa familjehemsplaceringar. Trots en förbättrad årsprognos har nettokostnaderna ökat med 6,3 procent. För en budget i balans kan kostnaderna öka med i snitt 4,4 procent.

Behovet av sommarvikarier täckt

Delårsrapporten visar också att samverkan mellan verksamheter inom kommunen, marknadsföringsinsatser och extra bonusar har lett till att behovet av sommarvikarier har tillgodosetts.

Mer information:

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Vi vill veta vad umeborna tycker om sina stadsdelar!9.10.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Onsdag 9 oktober startar Umeå kommun en serie stadsdelsdialoger med Umeåborna. Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

Idéer för landsbygdens utveckling blir verklighet7.10.2019 13:30:46 CESTPressmeddelande

Sedan 2018 har Umeå kommun tillsammans med Bygderådet i Umeå bjudit in till lokala utvecklingsträffar runt om Umeås landsbygd. Syftet har varit att skapa engagemang i byarna och erbjuda möjlighet att diskutera lokala idéer och utvecklingsprojekt. Totalt har 14 informationsträffar hållits dit 88 olika byar har varit inbjudna. Resultatet från träffarna är 203 olika idéer och förslag. Nu inleds nästa fas i landsbygdsutvecklingen när idéerna från träffarna ska förverkligas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum