Region Örebro län

Förbättrade resultat för förlossningsvården i Örebro län

Dela

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2021” från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, redovisas de insatser som Region Örebro län har gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

Årets uppföljning visar på goda resultat trots att covid-19 fortsatt inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och för de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Bland de insatser som Region Örebro län har genomfört återfinns bland annat förlossningsavdelnings utbildning av hälso- och kulturkommunikatörer. Dessa har sedan arbetat med riktade informationsinsatser om vaccin och virus till kvinnor som inte har svenska som modersmål. Hälso- och kulturkommunikatörer har också närvarat som stöd vid förlossning för de kvinnor som så önskat. Region Örebro län har även gjort insatser för att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt genomfört kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare.

- De senaste årens satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård har varit, och är fortsatt, viktig för kvinnor som väntar och föder barn i Örebro län. Jag är exempelvis mycket stolt över det arbete som nu görs för att motverka förlossningsskador och för ett bättre omhändertagande av blivande mammor med ökad risk för svår psykisk ohälsa, säger Karin Sundin (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Örebro läns fleråriga arbete inom ramen för satsningen tycks ge effekt. Till exempel syns en positiv utveckling när det gäller andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen. Mellan åren 2015 och 2021 noterades en ökning från 78,6 till 97,5 procent.

Under 2021 har regionerna tillsammans genomfört nästan 600 insatser med fokus på att förstärka de olika stegen i vårdkedjan, tillhandahålla tydlig och anpassad information till kvinnor och deras familjer samt insatser för att kunna erbjuda digitala vårdkontakter. Många insatser rör också stärkt kompetensförsörjning och förbättrad arbetsmiljö.

- Pandemin har inneburit en prövning för så väl samhälle som hälso- och sjukvården men den har också givit en snabb skjuts i utvecklingen av nya, digitala arbetssätt. Det är något vi ska ta tillvara på i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Örebro län.


Fakta överenskommelsen Kvinnors hälsa och förlossningsvård

Sedan 2015 pågår en satsning på kvinnors hälsa och förlossningsvård genom en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR som sammanställer helheten i en rapport till Socialdepartementet. Under 2021 fördelades 1 382 miljoner kronor till regionerna.

Kontakt

Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-142 06 20

Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon: 019-602 37 00

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Karin Sundin, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
Ladda ned bild
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Ladda ned bild

Om

Region Örebro län
Region Örebro län
Eklundavägen 1
701 16 Örebro

http://www.regionorebrolan.se

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Intensivvården i Region Örebro län anpassar sin verksamhet under semesterperioden11.5.2022 16:10:00 CEST | Pressmeddelande

För att säkerställa vården för de svårast sjuka patienterna i Region Örebro län i sommar kommer intensivvårdspersonal från Örebro och Lindesberg tillsammans bemanna intensivvårdsplatserna på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) under semesterperioden.Samtidigt kommer den postoperativa vårdavdelningen i Lindesberg göras om till dygnet-runt-verksamhet med förstärkt bemanning. Detta för att kunna ta emot patienter som är i behov av ett akut intensivvårdsomhändertagande. Anpassningarna är tillfälliga och syftar till att kunna ge personalen semester.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum