Umeå kommun

Förbättrade studieresultat för flickor och nyanlända

Dela

Betygsresultaten vårterminen 2021 visar att betygen i årskurs 6 ökar och även meritvärdet i årskurs 9. Flickorna utmärker sig särskilt positivt då meritvärdet i årskurs 9 för flickor är det högsta som uppmätts de senaste fem åren.

Meritvärde i årskurs 9 har ökat från totalt 229 till 231 från förra läsåret, flickor från 241 till 248, pojkar minskar något från 218 till 217. Andelen behöriga till gymnasiet ligger på totalt 90 %. Behöriga till gymnasiestudier bland nyanlända har ökat markant från 2020 till 2021.

Elevernas måluppfyllelse i årskurs 6 visar att andelen godkända elever ökar i svenska och matematik men att könsskillnaden i betyg i svenska är fortsatt stor där flickorna ligger högre. Flickor har bättre betyg i alla ämnen i årskurs 6 utom Svenska som andraspråk och Idrott och hälsa.

Betygen i årskurs 7 och 8 är dock lägre än förväntat.
– Distansundervisning har satt sina spår i betygen för årskurs 7 och 8. Framförallt i ämnen med mer praktiska inslag som kemi, teknik, svenska som andraspråk. I årskurs 8 även biologi, fysik, matematik och samhällskunskap, säger Fredrik Strandgren, skolstrateg.

Pandemin har medfört att eleverna i åk 7 och åk 8 haft distansundervisning i stor omfattning under stora delar av våren.
– Vi fortsätter ta ansvar för att alla elever ska nå skolframgång och bli behöriga till gymnasiestudier. Följderna av pandemin kommer vi att behöva hantera under flera år genom extra insatser, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

Kontakt

Om betygsutfall och resultat

Fredrik Strandgren
skolstrateg
fredrik.strandgren@umea.se
070-550 83 53

Övergripande frågor

Ann-Christine Gradin
utbildningsdirektör
ann-christine.gradin@umea.se
070-640 12 85

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum