Uppsala kommun

Förbättringar i placering av förskolebarn

Dela

Uppsala kommun har beslutat om förbättringar av reglerna för förskoleplaceringar. Det ska bli tydligare för vårdnadshavare var det finns lediga förskoleplatser, uppsägningstiden av förskoleplats förlängs och istället för ett obligatoriskt val ska man göra tre.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra reglerna kring förskoleplaceringar för att säkerställa att alla barn får en rimlig och rättvis placering och ge förskolor bra förutsättningar att planera sin verksamhet. Att tydligt kunna se var det finns lediga förskoleplatser underlättar för vårdnadshavare, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande i utbildningsnämnden.

När ansökan om förskola ska det framgå tydligt hur många platser som är lediga på respektive förskola. Emellertid måste den som söker också vara medveten om att, trots att det finns lediga platser när man ansöker, är det ingen garanti för att man blir tilldelad en plats på den förskolan. Detta eftersom placering av barn i förskolan pågår hela tiden, till skillnad från skolplaceringar.

I dag är det obligatoriskt att göra ett val av förskola och det är samtidigt möjligt att göra nio. Beslutet innebär att vårdnadshavarna ska göra tre val. Detta för att öka chansen att få något av de val man gjort.

– Det är bra för verksamheten att ha vårdnadshavare och barn som verkligen vill ha den plats de erbjuds, säger Outi Ceder, enhetschef för utbildningsutbud och tilldelning.

Beslutet innebär också att vårdnadshavare behöver säga upp sin förskoleplats två månader innan barnet ska sluta, idag är uppsägningstiden en månad. Uppsägningstid gäller när en familj flyttar från kommunen eller barnet ska börja i förskoleklass, inte vid byte av förskola i kommunen. Det handlar totalt om ungefär 600 uppsägningar per år.

De första två besluten innebär inte någon ökad kostnad för kommunen, medan beslutet om längre uppsägningstid kan innebära en viss ökad kostnad.
För mer information

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Uppsala kommun fokuserar på barns plats i stadsplaneringen vid Uppsala Health Summit7.10.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Det internationella toppmötet Uppsala Health Summit 8–9 oktober fokuserar på barn och ungas livsmiljö. Tillsammans med forskare och företrädare för den privata sektorn, hälso- och sjukvård, internationella organisationer och frivilligorganisationer från hela världen, kommer Uppsala kommun delta och samtala om utveckling inom hållbara städer och ungas hälsa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum