Svenska kraftnät

Förbrukningsreduktions­­resurser i effektreserven upphandlade för vintern 2018/2019

Dela

Svenska kraftnät ansvarar enligt lag (2003:436) för att upphandla en effektreserv. Den kan aktiveras av Svenska kraftnät vid extrema effektsituationer vintertid och omfattar både elproduktion och förbrukningsreduktion. Nu har förbrukningsreduktionen upphandlats för vintern 2018/2019.

Svenska kraftnät handlade upp produktionsdelen av effektreserven i början av 2017. Nu har 205 MW förbrukningsreduktion upphandlats, vilket innebär att effektreservens totala storlek blir 767 MW för vintern 2018/2019. Förbrukningsreduktion innebär att industriföretag mot ersättning minskar sin förbrukning.

Svenska kraftnät har funnit att det föreligger särskilda skäl enligt 3 § förordning (2016:423) om effektreserv att låta effektreserven uppgå till 767 MW.

– Beslutet grundar sig i svårigheter att hålla sig till högst 750 MW då effektreservens produktionsdel är upphandlad sedan tidigare samt vikten av att inte handla upp mindre än 25 procent förbrukningsreduktion. Effektreserven är fortsatt en viktig del i det svenska och nordiska kraftsystemet och förbrukningsreduktionen är ett viktigt komplement till produktionsdelen i reserven. Den utgör som sådan en grön balanseringsresurs i effektbristsituationer, säger Niclas Damsgaard, tf chef för Division System på Svenska kraftnät.

Upphandlingen av effektreservens förbrukningsreduktionsresurser kommande vinterperiod omfattar följande företag:

Vattenfall AB, 45 MW
Holmens Bruk AB, 130 MW
Rottneros Bruk AB, 30 MW

Tilldelningsbeslutets avtalsspärr gäller t.o.m. den 18 juni 2018.

För mer information, vänligen kontakta Svenska kraftnäts pressjour, tel. 010-475 80 10 eller press@svk.se.

Kontakter

Bilder

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Presstelefon: 010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden, bl a att transportera el på stamnätet för el. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Svenska kraftnät förvaltar och utvecklar stamnätet för att möta samhällets behov av en säker, hållbar och ekonomisk elförsörjning.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 600 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts kraftbalan­­srapport för vintrarna 2017/2018 och 2018/20192.7.2018 07:00Pressmeddelande

Svenska kraftnät redovisar årligen, på regeringens uppdrag, hur kraftbalansen på den svenska elmarknaden har upprätthållits under den gångna vintern. Samtidigt görs en prognos för kommande vinters kraftbalans, alltså landets energibalans under timmen med vinterns högsta elförbrukning. Årets rapport innehåller också en bedömning av förutsättningarna att långsiktigt upprätthålla kraftbalansen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum