Umeå kommun

Fördelning av fritidsnämndens budgetram

Dela

Nu är fördelningen av budgetramen för de cirka 129 mnkr beslutad av fritidsnämnden. Det tidigare kommungemensamma besparingskravet på 3 mnkr är inarbetad i årets budget. Fritidsnämnden har i uppdrag att under året lösa de resterande -3,8 mnkr som saknas enligt prognosen för att få ett utfall enligt budget.

– Det har varit ett hårt arbete inför fördelningen av budget och vi har idag tagit beslut om ett antal besparingsåtgärder. Trots en del tuffa besparingar känns det bra att vi kan behålla utomhusbaden i detta läge. Nu får vi fokusera på att lösa de pengar som saknas 2020, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden

Fritidsnämnden har beslutat om ett antal åtgärder som ska leda till en besparing på 3 mnkr. Främst handlar det om effektiviserad personalplanering och sänkt servicenivå för fritidsgårdar och mötesplatser för unga, men nämnden har även beslutat att i år justera aktivitetsstödet och lokalstödet utifrån tidigare års utfall.

– Jag är glad att vi kunnat rädda utomhusbaden i år. Nu handlar det om att få en långsiktig lösning för att kunna behålla den verksamhet Fritid har. Vi kommer bland annat att fortsätta samtala med Umeå kommunstyrelse angående Navets hyra, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Förutom det kommungemensamma besparingskravet har fritidsnämnden ett underskott 2020 på cirka -3, 8 mnkr på grund av att badorganisationen är underfinansierad. Hyran för Navet är nedjusterad i budget med -3, 8 mnkr. Fritidsnämnden kommer att fortsätta, utifrån uppdrag från kommunstyrelsen, arbeta för en långsiktig lösning tillsammans med Umeå kommunföretag för att få ett utfall enligt budget vid slutet av 2020.

Besparingar utifrån åtgärdsplan 2020

Besparingarna på totalt 3 mnkr innebär bland annat:

 • I Holmsund ska fritidsgården hålla stängt söndagar och Fritids egna fältverksamhet som enbart bedrivits i Holmsund läggs ner. Besparing på 50 tkr.
   
 • Fritidsgårdar och mötesplatser för unga håller stängt när det genomförs större arrangemang, verksamhet ska också minska under skolloven för att få ett effektivare personalutnyttjande. Detta innebär att avdelningen minskar antalet timanställda och fler tillsvidareanställda får jobba heltid. Besparing på 175 tkr.
  (Större arrangemang riktar sig till samtliga ungdomar i Umeå kommun, exempelvis Two days in Umeå eller Snow jam.)
   
 • Antalet öppna veckor på fritidsgårdar ska minska med tre veckor under året. Fritidsgårdarna och mötesplatserna håller även stängt under vissa röda dagar (så kallade lätthelger). Besparing på 355 tkr.

 • Scheman på fritidsgårdar och mötesplatser för unga ska effektiviseras vilket innebär att personal får arbeta ytterligare två helger per år. Besparing 100 tkr.

 • Budget för aktivitetsstöd samt lokalstöd ska minskas (jämfört med tidigare år) utifrån tidigare års utfall. Besparing 1, 1 mnkr.

 • En enhetschefstjänst tillsätts inte vid pensionsavgång. Besparing 650 tkr.

 • Umelagun får kortare öppettider. Öppet klockan 10–18 istället för till klockan 20.  Besparing 150 tkr.

 • Driftens uthyrningssortiment ska renodlas. Besparing 50 tkr. 

 • Budget för nämndsarvoden ska minska. Besparing 70 tkr.

 • Budget för bidrag till Fritidsbanken ska minska. Fritidsbanken kommer dock att få ersättning genom andra medel än driftbudget, vilket innebär att bidraget från kommunen kommer att vara oförändrat. Besparing 300 tkr.

Vänsterpartiet lade ett yrkande som avslogs. Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för sitt eget yrkande.

Mer information:

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se 

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-330 37 45
lennart.johansson@umea.se 

Stefan Hildingsson
fritidschef
070-343 26 80
stefan.hildningsson@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum