Umeå kommun

Fördjupad översiktsplan för Sävar

Dela

Detaljerade riktlinjer för ny bebyggelse, samt dragning av vägar och järnvägsspår, och även information om geologiska förhållanden. Det är några av nyheterna i den fördjupade översiktsplan för Sävar som har beslutats av kommunstyrelsens planeringsutskott.

– Planerna för utvecklingen av Sävar växer fram och blir allt tydligare, vilket känns väldigt positivt. Målet med översiktsplanen är att erbjuda ett rekreationsnära boende i ett samhälle med god service, fungerande kommunikationer som ger fler möjlighet att bosätta sig i Sävar. Samtidigt som samhället växer är det viktigt att bevara dess identitet med fokus på natur, rekreation och kulturhistoria, säger Janet Ågren (S), ordförande, kommunstyrelsens planeringsutskott.

I mars 2016 beslutade Umeå kommun om mål och avgränsning för en ny fördjupad översiktsplan för Sävar. Inriktningen är att planen med utgångspunkt i ett stationsläge för Norrbotniabanan ska möjliggöra attraktiva boendemiljöer och en fortsatt utveckling av näringslivet. I linje med kommunens övergripande mål ska detta ske genom en hållbar tillväxt med visionen om 6 000 nya boende i Sävar år 2050.

Den aktuella förslaget till översiktsplan för Sävar har varit tillgängligt för utställning mellan december 2020 och mars 2021. Under denna period har 24 yttranden inkommit, vilket har genererat följande ändringar i planförslaget:

  • En Illustration över möjlig dragning av industrispår har uppdaterats.
  • Plankartan har ändrats så att hela Pålböletomten 8:1 och även fastighet 15:23 inkluderas inom område V1, i den norra delen av Sävar.
  • Den föreslagna lösningen för trafikförsörjning av tillkommande bebyggelse söder om E4 har förtydligats. Där förordas en koppling mellan Granvägen och Ivarsbodavägen, söder om befintlig bebyggelse.
  • Planhandlingen har kompletterats med jordartskarta samt en översiktlig beskrivning av de geologiska förhållandena inom planområdet.
  • En riktlinje om att eventuell utveckling inom område U1, längst i söder, behöver följa skyddsföreskrifter för vattentäkt har lagts till i planhandlingen.
  • En riktlinje för område B5, söder om E4 och längst i öster i planområdet, har kompletterats så att det framgår att även hänsyn till risken för farligt gods behöver beaktas.
  • En riktlinje om att tillkommande bebyggelse inom område B1, söder om E4 och öster om Sävarån, kan komma att omfattas av krav på kompletterande brandskyddsåtgärder.

Den fördjupade översiktsplanen fastställs slutgiltigt av kommunfullmäktige i Umeå kommun.

Läs mer om översiktsplanen för Sävar

Mer information:
Janet Ågren (S)
ordförande i kommunstyrelsens
planeringsutskott
Umeå kommun
070-610 47 85
janet.agren@umea.se


Anders Ågren (M)
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden ger klartecken till Umeå kommuns kollektivtrafikprogram27.8.2021 09:32:00 CEST | Pressmeddelande

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor inom tätorten ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots. För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren. I programmet framgår bland annat att bussarnas framkomlighet ska förbättras så att restiderna blir mer förutsägbara. Dessutom ska busshållplatserna bli mer tillgängliga, särskilt utanför Umeå tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum