Uppsala kommun

Fördjupad satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Dela

Uppsala kommun fördjupar samarbetet med Tjejers rätt i samhället (TRIS). Satsningen innebär ökade resurser till att förebygga, upptäcka och skydda mot hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att alla Uppsalabor ska kunna leva fria och självständiga liv,

Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden och
Talin Davidian, ordförande TRIS signerar överenskommelse om samarbete. Närvarande på länk var även Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden och Linda Eskilsson, ordförande i kulturnämnden. Foto Uppsala kommun
Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden och Talin Davidian, ordförande TRIS signerar överenskommelse om samarbete. Närvarande på länk var även Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden och Linda Eskilsson, ordförande i kulturnämnden. Foto Uppsala kommun

Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun har tillsammans ingått ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Tjejers rätt i samhället (TRIS). Överenskommelsen med TRIS omfattar en budget på 2 863 000 kronor för 2020 fördelat enligt följande: socialnämnden 1 725 000 kronor, arbetsmarknadsnämnden 435 000 kronor, utbildningsnämnden 380 000 kronor och kulturnämnden 323 000 kronor. Satsningen omfattar bland annat träffpunkter och läxhjälp, idrottsverksamhet, öppen stödverksamhet, utökad jourverksamhet och utbildning av arbetsgrupper i kommunen.
– Att IOP både förstärks och förlängs är en tydlig markering kring vikten av att arbeta förebyggande och kompetenshöjande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Överenskommelsen kommer resultera i att fler individer, barn som vuxna, upptäcks och får möjlighet att leva ett liv fritt från våld, förtryck och kontroll, säger My Hellberg, kanslichef på TRIS.
Ett sätt att lösa samhällsproblem
IOP är en etablerad modell för myndigheter att samarbeta med civila organisationer med syfte att sprida kunskap och ge stöd till utsatta grupper. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur samarbetet ska genomföras. Insatser inom ramen för IOP ska erbjuda möjligheter till arbete, hälsofrämjande insatser, fritidsaktiviteter, samhällsintegration, kris- och psykosocialt stöd och vägledning i samhället.
– Den som utsätts för hedersrelaterat förtryck ska ges samhällets fulla stöd. Här är kompetensen otroligt viktig. En särskild specialistgrupp inom socialförvaltningen har utsetts till att hjälpa dem som utsätts för hedersförtryck. TRIS utbildar och stöttar samtidigt alla våra socialsekreterare i dessa frågor. På så sätt blir vi bättre på att bemöta, stötta och skydda, säger Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden.
– TRIS fyller en viktig funktion i Uppsala och är en avgörande kraft för att hjälpa många ungdomar och kvinnor, som riskerar hedersrelaterad våld och förtryck, på väg mot arbete och ett självständigt liv. Sådana goda krafter ska alltid stöttas, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.
– Elever som lever i en hederskontext riskerar ofta icke godkända betyg i ämnet idrott och hälsa. De hindras från att delta. Att öka deltagandet i idrottsundervisningen är därför viktigt och nu gör vi en särskild utbildningssatsning riktad mot idrottslärare och elevhälsa med syfte att få med flera elever och ett stärkt samarbete med elevernas hem. Tillsammans med särskild läxläsning för denna målgrupp stärker vi möjligheten att göra skillnad för dessa elever, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.
– Alla ungdomar har rätt till en meningsfull fritid. Även de tjejer som inte får gå till fritidsgården eller träningen. Det känns väldigt bra att öka samarbetet med TRIS som riktar sin verksamhet direkt till dem, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

Nyckelord

Kontakter

Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden
Telefon: 070-438 88 35
E-post: eva.christiernin@uppsala.se
Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden
Telefon: 073-048 8923
E-post: mohamad.hassan@uppsala.se
Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden
Mobil: 072-518 9294
E-post: helena.hedman-skoglund@uppsala.se
Linda Eskilson (MP), ordförande kulturnämnden
Mobil: 072-254 7499
E-post: linda.eskilsson@uppsala.se

Bilder

Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden och
Talin Davidian, ordförande TRIS signerar överenskommelse om samarbete. Närvarande på länk var även Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden och Linda Eskilsson, ordförande i kulturnämnden. Foto Uppsala kommun
Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden, Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden och Talin Davidian, ordförande TRIS signerar överenskommelse om samarbete. Närvarande på länk var även Helena Hedman Skoglund, ordförande i utbildningsnämnden och Linda Eskilsson, ordförande i kulturnämnden. Foto Uppsala kommun
Ladda ned bild
Talin Davidian, ordförande TRIS, signerar IOP med Uppsala kommun. Foto Uppsala kommun
Talin Davidian, ordförande TRIS, signerar IOP med Uppsala kommun. Foto Uppsala kommun
Ladda ned bild
Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun har tillsammans ingått ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Tjejers rätt i samhället (TRIS). Foto Uppsala kommun
Socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun har tillsammans ingått ett så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Tjejers rätt i samhället (TRIS). Foto Uppsala kommun
Ladda ned bild

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Välkommen till pressträff för sommargatan20.5.2020 17:00:00 CESTPressmeddelande

Nu på fredag öppnas Uppsalas första sommargata! Vi påminner om pressträffen i samband med det, som vi tidigare informerat om. När: fredag 22 maj kl 10.00 Plats: Östra Ågatan vid Nybron Kommunalråd Rickard Malmström och projektledare Jakob Andersson finns på plats för att berätta mer om sommargatan och svara på frågor. Sommargatan införs maj-augusti på Östra Ågatan mellan Klostergatan och Bangårdsgatan. Den innebär att bilarnas framkomlighet begränsas till förmån för gående och vistelse, och att ytan närmast ån möbleras med planteringar och sittplatser. Sommargatan får ett tillfälligt förbud mot genomfart för motorfordon norrifrån och rekommenderad lägre hastighet 20 km/tim. Antalet bilparkeringsplatser i anslutning till sommargatan förblir oförändrade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum