Uppsala kommun

Fördjupat samarbete med Röda Korset för ökad integration

Dela

Uppsala kommun förlänger och fördjupar samarbetet med Röda Korset. Det nya partnerskapet innebär fler gemensamma satsningar på integration och etablering i samhället för nyanlända, asylsökande och övriga migranter.

Partnerskap med Uppsala rödakorskrets ska stärka integrationen. Foto Johnér
Partnerskap med Uppsala rödakorskrets ska stärka integrationen. Foto Johnér

Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun har tillsammans ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uppsala rödakorskrets för perioden 2020–2023. Det är en förlängning och en fördjupning av tidigare samarbeten. Överenskommelsen omfattar en budget för 2020 på 3 745 400 kronor varav 1 555 000 kronor finansieras av kommunen fördelat på 670 000 kronor vardera för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden och 215 000 kronor för kulturnämnden.

– Röda Korset tror på och verkar för samarbeten mellan olika aktörer för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi är därför mycket glada att samarbetet med Uppsala kommun förlängs och vi kan arbeta vidare med migration och integration som strategiska partners, där Röda Korset kompletterar kommunens insatser, säger Ingegerd Palmér, ordförande Uppsala rödakorskrets.

Digital plattform med aktiviteter
Satsningen omfattar bland annat olika aktiviteter med samhällsinformation eller kulturaktiviteter med syfte att bryta isolering, stödja nyanlända och andra migranter med exempelvis språkträning, krishantering och nätverkskapande och ökad närvaro på barn- och familjeverksamheten för att ge medmänskligt stöd. En digital plattform ska utvecklas för att erbjuda samordnad information om aktiviteter för målgrupperna.

Skapa ett tryggare samhälle
IOP är en etablerad modell för myndigheter att samarbeta med civila organisationer med syfte att sprida kunskap och ge stöd till utsatta grupper. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur samarbetet ska genomföras. Målet med överenskommelsen mellan Röda Korset och Uppsala kommun är att ge möjligheter till en ökad integration och skapa ett tryggare samhälle för alla Uppsalabor.

– Överenskommelsen med Röda Korset säkerställer att utsatta grupper får förutsättningarna att utvecklas i sitt nya land och sin nya hemstad. Det är viktigt att barn, unga, vuxna, nyanlända, asylsökande och andra migranter får ett så tryggt mottagande som möjligt. Nytt är att partnerskapet även kommer att utveckla arbetsträningsverksamhet. Här spelar civilsamhället en viktig roll för reella möjligheter till bättre integration och etablering, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Ökade möjligheter till engagemang
– Röda korset har ett starkt, internationellt förtroende när det kommer till att hjälpa och stötta människor i nöd. Genom vårt samarbete ökar vi möjligheter för Uppsalaborna att kunna engagera sig och på så sätt bidra till integration och mänskliga möten. Det gör Uppsala till en varmare och vänligare plats, säger Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden.

– Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. För våra asylsökande ungdomar är Röda korset verksamhet oerhört viktig som ett komplement till kommunens fritidsverksamhet. Partnerskapet med Röda Korset bidrar till ett bredare utbud av aktiviteter som ökar möjligheterna till delaktighet i samhället, till exempel genom utökat engagemang i föreningslivet säger Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

Nyckelord

Kontakter

Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden
073-048 8923
mohamad.hassan@uppsala.se
Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden
070-438 88 35
eva.christiernin@uppsala.se
Linda Eskilson (MP), ordförande kulturnämnden
072-254 7499
linda.eskilsson@uppsala.se
Ingegerd Palmér, ordförande Uppsala rödakorskrets
070-529 1608
ingegerd.palmer@redcross.se
Eva Kjeller, presskommunikatör Uppsala kommun
072-596 9010
eva.kjeller@uppsala.se

Bilder

Partnerskap med Uppsala rödakorskrets ska stärka integrationen. Foto Johnér
Partnerskap med Uppsala rödakorskrets ska stärka integrationen. Foto Johnér
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum