Stockholms stad

Fördjupat samarbete mellan Stockholms stad och KI ska öka kvalitet, erfarenhetsutbyte och långsiktig nytta

Dela

Anna König Jerlmyr, finansborgarråd, Stockholms stad och Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet (KI) undertecknar idag fredagen den 27 november ett avtal om samverkan mellan staden och universitetet. Avtalet fullföljer den avsiktsförklaring som parterna undertecknade i mars 2020.

”Nu tar vi nästa betydelsefulla steg och förstärker samverkan mellan staden och KI, en viktig länk i vårt samarbete med lärosätena i Stockholm. Vi behöver rekrytera fler, bland annat inom äldreomsorgen, och stärka utbildningens kvalitet – därför är ett fördjupat samarbete viktigt. Vi ökar också möjligheter till innovation och forskning med ömsesidig nytta”, säger Anna König Jerlmyr, finansborgarråd Stockholms stad.

”Vi tycker det är oerhört viktigt att på detta sätt fördjupa samarbetet med Stockholms stad för att nå målet om en god och jämlik hälsa i Stockholm. Både staden och universitetet har här tydliga gemensamma intressen, något som utbrottet av covid-19 tydligt har visat.” säger Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet (KI).

Om samarbetet

Staden och KI är nyckelaktörer i genomförandet av hållbarhetsmålen i Agenda 2030, som bland annat omfattar människors livsmiljöer, levnadsvanor och de livsvillkor under vilka människor föds, växer upp, arbetar och åldras. Särskilt fokus ligger därför på förebyggande arbete, prevention. I detta samarbete ska Stockholms stad och KI gemensamt identifiera områden för samverkan som är av intresse för båda organisationerna. Först ut är områdena jämlik hälsa, hälsosamt åldrande och en aktiv livsstil. Dessa är starka forsknings- och utbildningsområden inom livsvetenskaper vid KI, och ligger i linje med Stockholms stads genomförande av målen i Agenda 2030.

Utbildning är ett annat viktigt samverkansområde där staden och KI ska samarbeta kring kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet. Efterfrågan på kompetens inom exempelvis äldreomsorgen är stor, och det finns ett starkt gemensamt intresse hos både staden och KI att utveckla möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning.

Samarbetet innebär även att Stockholms stad och KI ska föra en löpande dialog kring forskning, och stärka möjligheterna till forskningssamarbeten med ömsesidig nytta. Det ska resultera i ny kunskap och idéer som omsätts till praktiskt nytta för samhällsutvecklingen.

Och inte minst ska detta partnerskap leda till utbyte av kunskap om metoder och arbetssätt med andra ledande städer, regioner och universitet. Dessa utbyten ska ske både nationellt och internationellt för att skapa bestående nytta för invånare, forskare, brukare och studenter.

Kontakt

Edward Tovi, pressekreterare

edward.tovi@stockholm.se, 0761229202

Bilder

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Arbetslivets skola Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende av MYH19.1.2021 16:29:07 CETPressmeddelande

Under tisdagen 19 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) sin lista på beviljade YH-utbildningar de kommande fem åren. Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades nya starter för Hotel Management, Läkemedelstekniker, Medicinsk sekreterare (som nu får dubbla starter), Offentlig upphandlare, Revenue Management & Data Analyst samt TRAC Turism - och Resekonsult.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum