Läkemedelsverket

Fördjupat samarbete om tillsyn av apotek

Dela

Läkemedelsverket, IVO och TLV utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, utifrån olika regelverk och med olika ansvarsområden. De tre myndigheterna lämnar idag, den 29 november, förslag till regeringen för att skapa en mer samordnad, effektiv och heltäckande tillsyn. Förslagen omfattar i huvudsak inrättandet av samverkansfunktioner, utökade informationsinsatser och förändrade sekretessregler.

Öppenvårdsapotek
Öppenvårdsapotek

Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har fått i uppdrag av regeringen att utveckla gemensamma strukturer och rutiner för tillsynen över apoteksmarknaden. I uppdraget ingår bland annat att redogöra för hur en tänkt samverkan ska gå till och att eventuellt föreslå författningsändringar gällande sekretessen mellan myndigheterna.

Myndigheterna har i sin gemensamma rapport, som lämnats till regeringen, valt att avgränsa uppdraget till att omfatta samverkan vid tillsynen över öppenvårdsapoteken.

De tre myndigheterna utövar alla tillsyn över öppenvårdsapoteken, men utifrån olika regelverk. Syftet med rapportens förslag är att samverkan ska leda till en effektiv och mer heltäckande tillsyn inom respektive myndighets ansvarsområde, vilket bidrar till större samhällsnytta och patientsäkerhet.

Myndigheterna har för avsikt att var och en inrätta en samverkansfunktion, som fungerar som kontaktpunkt mot de två andra myndigheterna. De kommer att ha regelbundna möten och vid behov utöka samverkan genom att bjuda in andra relevanta myndigheter och aktörer. Myndigheterna ser också ett behov av att informera tillsammans kring vilken tillsyn som bedrivs av respektive myndighet.

- Vi kan redan idag samverka kring tillsynen, men det kan göras mer strukturerat och framför allt bedömer vi att lagstiftningen hindrar oss från att utbyta information på ett sätt som skulle göra tillsynen mer effektiv, säger Annika Babra, enhetschef på Läkemedelsverket.

För att kunna dela med sig av uppgifter, som är relevanta för de andra myndigheternas tillsyn, föreslår myndigheterna att sekretessbrytande bestämmelser införs i special­lagstiftningen för respektive myndighets tillsynsuppdrag. Detta ska göra det möjligt för en myndighet att lämna ut en sekretessbelagd uppgift till en av de andra myndigheterna, om det bedöms att uppgiften behövs för den mottagande myndighetens tillsyn.

Myndigheterna föreslår även att sekretessen för enskilds affärs- och driftförhållanden ska begränsas hos Läkemedelsverket vid tillsyn enligt lagen om handel med läkemedel och hos TLV vid tillsyn enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m., genom en ändring i bilagan till offentlighets- och sekretessförordningen. Förslaget innebär att Läkemedelsverket och TLV, efter en bedömning i det enskilda fallet, skulle kunna lämna ut vissa uppgifter med hänsyn till allmänintresset.

Nyckelord

Kontakter

Pia Frisk
Läkemedelsverket
018-17 46 00

Malin Hellner
Inspektionen för vård och omsorg
010-788 50 00

Marit Carlsson
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
08-568 420 50

Bilder

Öppenvårdsapotek
Öppenvårdsapotek
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum