Akademiska sjukhuset

Fördubbling av besökare på BUP:s Snorkelwebb

Dela

På ett år har antalet besökare på bup:s webbplats Snorkel ökat med 100 procent, till cirka 1 000 besökare dagligen. Här kan barn och unga få hjälp att bearbeta exempelvis ångest och nedstämdhet. Förklaringen är satsningar på spridning och förbättrad tillgänglighet, till exempel att man nu kan få texter och dokument i frågelådan uppläst.

– Både Snorkels webbsida och appar används som komplement till annan behandling. Målgruppen är barn och unga med psykisk ohälsa, inte sällan även funktionsvariationer. Många kan ha svårt att ta till sig information som skriven text. För dem är den nya uppläsningsfunktionen en stor fördel, säger Anna Servin Cervin, sektionschef för barn- och ungdomspsykiatrin (bup) vid Akademiska sjukhuset.

Snorkel är en förebyggande verksamhet riktad till barn och ungdomar med nedstämdhet, oro och ångest som sker i samverkan mellan kommuner och barn- och ungdomspsykiatrin i Uppsala län. Hemsidan lanserades 2004 och successivt utvecklats. 2018 utökades den med appen Snorkelövningar som innehållerröstövningar, dokument och filmer med tips och stöd om hur man kan hantera nedstämdhet, oro/ångest, stress och självdestruktivt beteende.

– Att kunna erbjuda förebyggande och tidiga insatser digitalt för barn och unga är oerhört viktigt, vi måste möta våra ungdomar i de kanaler där de är vana att interagera. Tidiga insatser kan vara avgörande för att förebygga svårare besvär och psykisk ohälsa senare i livet. Det är fantastiskt att antalet besök på Snorkel ökat så kraftigt efter de förbättringar som gjorts, att ha verktyg för hjälp till självhjälp är viktigt för såväl individen som samhället i stort, säger Malin Sjöberg Högrell (L), sjukhusstyrelsens ordförande.

Maria Torsner, utvecklingsledare inom bup, berättar att det sker ständiga uppdateringar av plattformen Snorkel.För att förbättra ljudkvalitén har man nu gjort nyinspelningar av de flesta röstövningarna både i apparna Snorkelövningar och Skills-Snorkel reglera känslor. Man har även lagt till flera nya övningar och texter på webbplatsen snorkel.se.

– Vi har till exempel haft flitigt med besökare till övningar och texter som handlar om att bryta ältande och negativa tankar samt om hur man kan upptäcka och förändra stressbeteenden. De mest besökta sidorna handlar om strategier och övningar, till exempel röstövningar i andning, avslappning och medveten närvaro, säger Maria Torsner.

Vidare konstateras att antalet frågor ökat till Frågelådan, där barn och unga ställer frågor och får svar med information och konkreta tips på vad man själv kan göra. Frågorna hamnar under 12 olika teman, till exempel oro/ångest, mat/ät problem, nedstämdhet, konflikter och att göra sig själv illa.


FAKTA: Snorkel

  • En webbplats som lanserades av barn- och ungdomspsykiatrin (bup) 2004 och successivt byggts ut/utvecklats.
  • Målgruppen är framförallt barn och ungdomar med lindrig eller nydebuterad psykisk ohälsa som har kontakt med elevhälsan, ungdomsmottagningar eller socialtjänsten i Uppsala län.
  • 2018 tillkom appen Snorkelövningar som är fri att laddas ner och användas av vem som helst.
  • Inom barn- och ungdomspsykiatrin används webbsida och Snorkels appar som komplement till annan behandling.
  • Appen Snorkelövningar innehåller bland annat steg för steg-övningar om hur man kan närma sig sådant man är rädd för att göra, andnings- och avslappningsövningar samt mindfulness för att styra fokus och uppmärksamhet till nuet. Snorkelövningar är gratis att ladda ner, appen finns för iPhone och Android och fungerar off-line.

För mer information, kontakta:

Maria Torsner, utvecklingsledare inom BUP, Akademiska sjukhuset (KBT och DBT- behandlare), tel: 073-391 01 69, e-post: maria.torsner@akademiska.se

Anna Servin Cervin, sektionschef BUP, Akademiska sjukhuset, tel: 070-611 53 85, e-post: anna.servin.cervin@akademiska.se

 Nyckelord

Bilder

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1 440 läkare och 2 550 sjuksköterskor och barnmorskor.

2019 var omsättningen cirka 10 miljarder kronor, varav 2,5 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion eller riket.

Sjukhuset har cirka 850 vårdplatser. Här görs varje år cirka 750 000 öppenvårdsbesök och cirka 32 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

AI ska underlätta upptäckt av covid-19-patienter med ökad risk för livshotande hjärtsjukdom1.7.2020 12:00:00 CESTPressmeddelande

Över 15 procent av patienter med bekräftad covid-19-infektion rapporteras ha drabbats av livshotande hjärtpåverkan såsom rytmrubbningar och hjärtmuskelinflammation och av dessa finns rapporter om en hög andel plötslig hjärtdöd. I en internationell studie, ledd från Akademiska sjukhuset, utvärderas om EKG-analys baserad på artificiell intelligens (AI) kan underlätta att förutse vilka som löper sådan risk.

Akademiska livesänder frågestund om covid-19 på Facebook15.6.2020 08:15:00 CESTPressmeddelande

Tisdagen den 16 juni livesänder Akademiska sjukhuset på Facebook om covid-19. Fredrik Sund och Karin Fischer Liddle, verksamhetschef respektive avdelningschef för infektion, svarar på frågor från allmänhet och vårdpersonal. 2018 var Akademiska pionjär bland svenska universitetssjukhus på sådana livesändningar, då från akuten. Sedan dess har även utvecklingsavdelningen och diabetesmottagningen medverkat.

Käkledsproteser utvärderas i global studie8.6.2020 08:00:00 CESTPressmeddelande

Sammanväxningar och benbildning i käkleden kan leda till att personer inte kan gapa normalt under flera år. För många är käkledsprotes enda alternativet. Det är en relativt ny metod där det fortfarande saknas kunskap om hur det går för patienterna och vilka proteser som håller bäst. Akademiska sjukhuset leder en internationell multicenterstudie där forskare under fem år ska följa upp patienter i 13 länder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum