Uppsala kommun

Förebyggande satsningar och ökat stöd till barns fritid och kultur- och föreningslivet

Dela

Under 2020 vill kulturnämnden i Uppsala skapa förutsättningar för en meningsfull och innehållsrik fritid, ökad trygghet och psykiskt välmående främst för barn, ungdomar och unga vuxna. Satsningen på förebyggande och främjande arbete i olika stadsdelar är en viktig del i Uppsala kommuns arbete för en trygg kommun. I dag tog kulturnämnden beslut om budget för nästa år.

– I samarbete med det lokala kultur- och föreningslivet kan Uppsala bli en trygg plats med låg brottslighet. Att barn och unga mår bra och har en meningsfull fritid är centralt om vi ska skapa ett tryggt samhälle. I nästa års budget gör vi därför stora satsningar bland annat på fler aktiviteter i direkt anslutning till skoltid. Att ha verksamheter direkt efter skolan är viktigt för att nå de barn som vi inte når via den ordinarie föreningsverksamheten, säger kulturnämndens ordförande Linda Eskilsson (MP).

Kulturnämnden ger drygt åtta miljoner kronor i stöd till barns och ungas fria tid, bland annat till Gottsunda Dans & Teater, som är en mycket viktig kulturaktör i sitt område. Syskonskap i Gottsunda och Uppsala tennisklubb får utökat stöd för sitt sociala tennisprojekt Amo Obaida. Även Kulturföreningen Parken får mer pengar för sin kulturpedagogiska verksamhet för barn och unga genom fler kulturkurser i Gränbyområdet. Dessutom får Konstfrämjandet Uppland ett projektstöd för öppen skapande verksamhet. Ytterligare 1,5 miljoner kronor går till fler kulturaktiviteter i anslutning till skolan.

Verksamhetstöd 2020

38 organisationer inom det fria kulturlivet i Uppsala får tillsammans 19 580 000 kronor i verksamhetsstöd 2020. De största höjningarna får Den Lilla Teatern för att stärka kvalitativ scenkonst för de yngsta. Även Uppsala Riksteaterförening får ett högre verksamhetsstöd för att bland annat utveckla scenkonsten på landsbygden. Danskompaniet SU-EN Butoh Company i Almunge får också ett ökat stöd.

Kulturnämnden har också lyft fram fyra kulturella mötesplatser där det skapas konst, dans och teater genom stöd till
• Köttinspektionen
• Uppsala Författarsällskap och Uppsala Konstnärsklubb för utvecklingen av ett levande kulturkvarter vid Walmstedtska gården
• Uppsala Jazzklubb för bland annat en jazzfestival.

Ny offentlig konst

Efter omfattande dialoger med invånare, elever, föreningar och boende i olika delar av staden får nu sex konstnärer i uppdrag att utföra ny offentlig konst vid
• Storvreta idrottshall
• Uppsala Yrkesgymnasium Jälla
• Sunnersta, mellan kyrkan och Coop
• Centralpassagens ljusvägg
• Ulleråker
• Valsätraparken i Gottsunda.

Nyckelord

Kontakter

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 10:32:35 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

Åtgärder för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen börjar ge effekt1.7.2020 09:30:00 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun har sedan pandemins början regelbundet samlat in uppgifter om smittspridning från äldreomsorgens verksamheter. Uppgifterna används för analys och som beslutsunderlag till fortsatta åtgärder för att begränsa smitta bland äldre och sköra personer. Nu visar den sammanställda statistiken på fortsatt sjunkande antal smittade sedan toppen den 26 maj. Även andelen tillfrisknade inom äldreomsorgen ökar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum