Boverket

Föredömliga projekt blir Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö

Dela
Arbetet med gestaltad livsmiljö kan ta sig vitt skilda uttryck – inte minst när allting ställs på sin spets. Initiativ inom arkitektur, design, konst och kulturmiljö kan spela en stor roll för delaktighet, nytändning och hållbar utveckling på det lokala planet såväl som regionalt och nationellt. Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd har nu utsett Årets Strålkastare 2022. De är i år fyra till antalet: Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed.
Här är Årets Strålkastare 2022 inom gestaltad livsmiljö
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed får utmärkelsen Årets Strålkastare. Bakom utmärkelsen, som delas ut på dagens konferens om Gestaltad livsmiljö, står Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Från vänster:
Per Hasselberg, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen
Henriette Michaelsen, Region Skånes utbildning om Gestaltad livsmiljö 
Tomas Nyström, Svenska byggnadsvårdsföreningen 
Anders Lindgren, Mötesplats Steneby. Fotograf: Ricard Estay. Statens konstråd.
Här är Årets Strålkastare 2022 inom gestaltad livsmiljö Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed får utmärkelsen Årets Strålkastare. Bakom utmärkelsen, som delas ut på dagens konferens om Gestaltad livsmiljö, står Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Från vänster: Per Hasselberg, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen Henriette Michaelsen, Region Skånes utbildning om Gestaltad livsmiljö Tomas Nyström, Svenska byggnadsvårdsföreningen Anders Lindgren, Mötesplats Steneby. Fotograf: Ricard Estay. Statens konstråd.

- Vi vill uppmärksamma förebilder runt om i landet som både sprider kunskap och bidrar till berikande, inkluderande och medvetet utformade livsmiljöer, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket och ordförande för Rådet för hållbara städer.

Byggnadsvårdsföreningen främjar återbruk
Svenska byggnadsvårdsföreningen kämpar för det byggda kulturarvet. Föreningen informerar om den kompetens och kvalitet som ligger bakom våra livsmiljöer och propagerar för resurshushållning.  

- Vi vill vara en motsvarighet för den byggda och gröna kulturmiljön såsom Svenska Naturskyddsföreningen är för vår natur, säger Tomas Nyström, arkitekt och styrelseordförande för föreningen.

Region Skåne sprider kunskap
Region Skåne erbjuder tjänstepersoner vid Skånes 33 kommuner utbildning i gestaltad livsmiljö för att främja nya samarbeten och idéer. Initiativet spänner över förvaltnings- och kommungränserna.

- Nu växer nätverket, och det finns gott om verktyg att jobba vidare med, säger Henriette Michaelsen, arkitekt vid Region Skånes fastighetsbolag Regionfastigheter. Tillsammans kan vi forma nya samarbeten, öka kvaliteten i den byggda miljön och skapa ett bättre samhälle.

Forskningsstationen gör konsten tillgänglig
Konsthalls C:s forskningsstation är ett litet betonggrått tempel som signalerar anrik kulturinstitution samtidigt som det är ett kompakt Attefallshus i en avskild villaträdgård i Hökarängen. Det lokalt förankrade och gränsöverskridande projektet visar den offentliga konsten vägen ända in i hemmet.  

- Projektet visar att det går att öppna upp sitt hem för konsten, säger konstnären och tillika vice ordföranden i Hökarängens Stadsdelsråd, Per Hasselberg. Vi kan alla vara med och gestalta vår egen livsmiljö. Konsten är en möjlighet för alla att tänka till om samhället.

Kultur och delaktighet lyfter Dals Långed
Mötesplats Steneby i Dals Långed i Dalsland är ett exempel på hur konstnärliga krafter kan motverka en negativ befolkningsutveckling. Genom att skapa förutsättningar för konst och design på bred front och se konsten som en samhällsutvecklande tillväxtfaktor bidrar verksamheten till viktig förnyelse.    

- Det går att utveckla livsmiljön på landsbygden med hjälp av konstnärer och konsthantverkare, säger Anders Lindgren, verksamhetsledare för Mötesplats Steneby. De kan se till helheten och är riktigt bra på gestaltad livsmiljö. Det skapar tydliga resultat för samhället.

Konferens för gestaltad livsmiljö
Årets Strålkastare uppmärksammas vid den årliga konferensen för gestaltad livsmiljö som samarrangeras av Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd på ArkDes på Skeppsholmen i Stockholm den 6 oktober. På temat ”När allting ställs på sin spets” dryftas frågor om vilka värden i våra gestaltade miljöer som är viktiga att bevara och utveckla när vi står inför utmaningar som väpnad konflikt, klimatförändringar, hotat kulturarv, resursproblematik och ohälsa. Konferensen, som även går att följa digitalt, riktar sig till aktörer inom det offentliga och privata.

För mer information, vänligen kontakta:
Helena Bjarnegård, Boverket, ordförande i rådet för hållbara städer, 0455- 35 32 70, helena.bjarnegard@boverket.se

Forskningsstationen Per Hasselberg 076-1703273 per.hasselberg@konstframjandet.se

Svenska byggnadsvårdsföreningen  Tomas Nyström 076 1044774 tomas.nystrom@byggnadsvard.se

Region Skånes utbildning om gestaltad livsmiljö  Henriette Michaelsen 0724693887 henriette.michaelsen@skane.se

Mötesplats Steneby Anders Lindgren 0704378237 anders@motesplatssteneby.se

Presservice Boverket
0455- 35 31 70
presservice@boverket.se

Nyckelord

Bilder

Här är Årets Strålkastare 2022 inom gestaltad livsmiljö
Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed får utmärkelsen Årets Strålkastare. Bakom utmärkelsen, som delas ut på dagens konferens om Gestaltad livsmiljö, står Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Från vänster:
Per Hasselberg, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen
Henriette Michaelsen, Region Skånes utbildning om Gestaltad livsmiljö 
Tomas Nyström, Svenska byggnadsvårdsföreningen 
Anders Lindgren, Mötesplats Steneby. Fotograf: Ricard Estay. Statens konstråd.
Här är Årets Strålkastare 2022 inom gestaltad livsmiljö Svenska byggnadsvårdsföreningen, Region Skånes utbildning i gestaltad livsmiljö, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen och Mötesplats Steneby i Dals Långed får utmärkelsen Årets Strålkastare. Bakom utmärkelsen, som delas ut på dagens konferens om Gestaltad livsmiljö, står Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd. Från vänster: Per Hasselberg, Forskningsstationen vid Konsthall C i Hökarängen Henriette Michaelsen, Region Skånes utbildning om Gestaltad livsmiljö Tomas Nyström, Svenska byggnadsvårdsföreningen Anders Lindgren, Mötesplats Steneby. Fotograf: Ricard Estay. Statens konstråd.
Ladda ned bild

Om

Boverket
Boverket
Drottninggatan 18
37131 Karlskrona

0455-35 30 00https://www.boverket.se/

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren.  Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har ca 245 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Risk för mycket kraftig inbromsning av bostadsbyggandet19.12.2022 10:07:10 CET | Pressmeddelande

Förutsättningarna för bostadsmarknaden och bostadsbyggandet har försämrats mycket snabbt sedan början av 2022. Hushållens köpkraft försvagas markant i år och även nästa år, och hushållens förväntningar på den egna ekonomin har rasat. Kraftigt stigande räntor och energikostnader bidrar till fallande bostadspriser och värderingar. I kombination med kraftigt höjda byggkostnader och stopp för investeringsstöden kan utvecklingen resultera i en mycket snabb inbromsning av bostadsbyggandet. Antalet bostäder med startbesked minskar enligt Boverkets nya prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum