Enköpings kommun

Föreningsarbetets andra fas avslutad – det går åt rätt håll

Dela

Arbetet startade efter att sju idrottsföreningar framförde kritik mot upplevelseförvaltningen under sommaren 2021. Under hösten och vintern har intervjuer och enkät genomförts. Den andra fasen har bestått av fokusgrupper med diskussioner om förbättringar och gemensam väg framåt.

– Vi har fått många bra synpunkter och förslag till förbättringar, arbetet fortsätter inom förvaltningen men också tillsammans med föreningarna, säger förvaltningschefen Jonas Nyström som deltagit på alla fokusgrupper.

Antalet föreningar som deltagit på fokusgrupperna har varit färre än kommunen hoppats på. Några föreningar har inte haft tid att delta, några meddelar att de är nöjda med upplevelseförvaltningen och därför inte ser orsak att medverka och några föreningar menar att det är förvaltningens ansvar att lösa problemen och ser därför inte ser skäl att delta.

Flera föreningar tycker att det har blivit bättre. Det framförs i samband med fokusgrupper men också direkt till förvaltningen.

– Vi har sett förbättringar och det är viktigt att skapa forum där kommunen och föreningarna kan träffas och dela med sig av varandras verksamheter. Det har varit tydligt att vi alla har samma mål, att allas verksamheter ska lyckas med sina uppdrag. Det finns en fin framtid om dialogen fortsätter på det här sättet och där har föreningar och kommunen ett gemensamt ansvar, säger Magnus Eklund ordförande i Enköpings fotbollsallians.

– Fokusgrupperna har varit konkreta och tydliga. Det har varit bra dialoger och man ser att kommunikation är det viktiga. Det skapar en förståelse för båda parter så att man kan bolla tankar och idéer, säger Nathalie Vilhelmsson från Enköpings ridklubb.

Åtgärdsplan

Förvaltningens åtgärdsplan innehåller ett 20-tal aktiviteter fram till våren 2023. Delar är genomförda, andra är planerade. Åtgärdsplanen utgår från de utvecklingsområden som framkommit; bemötande, tillgänglighet och kommunikation, rättssäkerhet och delaktighet genom att ta tillvara föreningars kompetens i samband med att lokaler och arenor utvecklas.

Nästa steg 

Nu fortsätter arbetet i fas 3 med förbättringar inom förvaltningen som genomför åtgärdsplanen och bearbetar alla förslag från fokusgrupperna. Nästa återkoppling till föreningslivet sker på ett större dialogmöte under hösten.

Kontakter

Om

Enköpings kommun
Enköpings kommun
Torggatan 21
749 35 Enköping

0171- 62 50 00https://enkoping.se/

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum