Studentlitteratur AB

Författarna till Grundvattenboken vill öka kunskapen om en av vår tids viktigaste frågor

Dela

Grundvatten ger dricksvatten, skyddar ekosystemen och skapar stabilitet i marken. Samtidigt hotas grundvattnet av överutnyttjande, kemikalier och klimatförändringar. De generella kunskaperna om grundvatten är bristfälliga i samhället och det har länge saknats ett standardverk i ämnet på svenska universitetsutbildningar. Det vill författarna bakom Grundvattenboken ändra på. Boken samlar landets främsta specialister och forskare i hydrogeologi och har som mål att höja kunskapsnivån i en av vår tids viktigaste frågor. Grundvattnet uppmärksammas extra av Lunds universitet under Världsgrundvattendagen 22 mars.

Grundvatten är livsviktigt för oss människor. Samtidigt hotas våra vattenresurser av överutnyttjande, spridning av kemikalier och klimatförändringar. Ett viktigt mål med boken är att öka kunskapen i ämnet för att skydda kommande generationer.

– Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel men vi behandlar den undre marken ganska styvmoderligt. Vi smutsar ner med kemikalier och sänker grundvattnet för att bygga till exempel tunnlar. Vi använder inte grundvattnet på ett i längden hållbart sätt. Det har blivit rätt uppenbart de senaste 5–10 åren. På vissa ställen har vi haft vattenbrist och torka även i Sverige, särskilt under sommaren 2018. Då fick många bönder nödslakta boskap eftersom det inte fanns tillräckligt med vatten till djuren. Människor behöver bli medvetna om hur viktigt grundvattnet är för oss. Vi behöver planera bättre för att få till en hållbar vattenförsörjning och grundvattenmiljö.

Grundvattenboken handlar om hydrogeologi, alltså läran om vattnet under marken och dess interaktion med ytvatten, luft, jord, berg, levande organismer och växter. Grundvatten syns inte som ytvatten i sjöar och uppträder på ett annat sätt. Med boken vill författarna skapa en bättre förståelse för grundvattnet och dess komplexitet.

– Det unika är att vi tar upp många områden i en och samma bok. Boken innehåller allt du behöver för att lära dig om grundvatten och hydrogeologi, från grund till avancerad nivå på universitet. Boken berör allt från lagstiftning, teori och olika terminologier till hur grundvatten fungerar i praktiken. Den utgår från våra svenska förhållanden och hur lagstiftningen ser ut här. Vi har hört från många i branschen att det här är en efterlängtad bok, säger redaktören Charlotte J. Sparrenbom.

Tillsammans med redaktörskollegan Hans Jeppson har hon samlat landets främsta forskare och specialister i hydrogeologi. Majoriteten av de 18 författarna är forskare vid landets geovetenskapliga institutioner, men bland dem finns också yrkesverksamma inom till exempel brunnsborrning och statsgeologer vid SGU, Sveriges geologiska undersökning.

– Det är en stor fördel att alla har sin expertis och skriver om sitt eget område. Det gör att stor kunskap samlas på ett ställe. Vi har granskat varandras texter, diskuterat och kommit överens om en gemensam terminologi. Det har varit mycket arbete, men resultatet blir också en mer genomarbetad bok, berättar Charlotte J. Sparrenbom.

Grundvattenboken riktar sig främst till studenter inom geologi, miljövetenskap och ingenjörsvetenskap, men även yrkesverksamma inom vattenfrågor på företag, kommun, länsstyrelse eller annan myndighet. Boken utgör en sammanställning av kunskapsläget inom grundvattenområdet och kan med fördel läsas av alla som är intresserade av vattnet i marken.

– Vi hoppas att läsarna ska få med sig ett intresse av att jobba vidare med de här frågorna och sprida kunskapen om varför det är viktigt att förstå grundvattenprocesser till andra, säger Charlotte J. Sparrenbom.

OM REDAKTÖRERNA
Charlotte J. Sparrenbom är docent, lektor och forskare vid Geologiska institutionen, Lunds universitet. Hon arbetar med grundvatten med fokus på förekomst och spridning av organiska och oorganiska föroreningar. Av speciellt intresse är förändringar i grundvattenkvalitet över tid, undersökningsmetoder, övervakning, sanering och skydd av våra vattenresurser.

Hans Jeppsson är geohydrolog på konsultföretaget WSP och gästlärare på Geologiska institutionen, Lunds universitet. Han arbetar med grundvattenutredningar, främst i anknytning till allmän vattenförsörjning. Hans specialiteter är grundvattenprospektering och magasinsanalys.

BOKFAKTA
Titel: Grundvattenboken
Redaktörer: Charlotte Sparrenbom & Hans Jeppsson
ISBN: 9789144135922
Språk: Svenska
Upplaga: Första
Antal sidor: 672
Förlag: Studentlitteratur

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Charlotte Sparrenbom och Hans Jeppssons "Grundvattenboken"
Charlotte Sparrenbom och Hans Jeppssons "Grundvattenboken"
Ladda ned bild

Länkar

Om

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB
Åkergränden 1
221 00 Lund

046-31 20 00https://www.studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter 422 miljoner kronor och har 164 anställda.

Följ Studentlitteratur AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Studentlitteratur AB

Ny digital studieplattform hjälper studenter klara studierna27.10.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nu lanseras den nya digitala studieplattformen Studora – ett digitalt studierum där studenter på universitet och högskolor erbjuds kurslitteratur tillsammans med kompletterande studieverktyg såsom poddar, kapitelsammanfattningar och filmer, som hjälper dem att klara sina studier. Plattformen är utvecklad av Studentlitteratur, vars ambition är att samla branschens aktörer och erbjuda en helhetslösning som underlättar och förenklar lärandet för landets studenter.

Webbutveckling för alla – nytt standardverk på svenska22.8.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Behovet av webbutvecklare är stort, liksom kursutbudet. Trots detta har det saknats kurslitteratur, det var länge sedan det kom en heltäckande bok på svenska om HTML och CSS. Nu finns en modern bok, "Introduktion till HTML och CSS", skriven av Montathar Faraon, biträdande professor i informatik och forskare vid Högskolan Kristianstad, samt Lars Holmberg, doktorand vid Malmö universitet och forskare inom maskinlärande och artificiell intelligens. Båda har betydande erfarenhet av undervisning och forskning inom webbutveckling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum