Stockholms stad

Förlängning av åtgärder för att minska smittspridningen – beslut i krisledningsnämnden den 9 juni 2021

Dela

Finansborgarrådet har idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som fattat beslut om förlängning av tidigare beslutade åtgärder med anledning av pandemin.

Åtgärder för att minska smittspridning inom vård- och omsorgsboende

Personer med covid-19 i kombination med diagnoser som kan medföra ett riskbeteende, kan erbjudas plats vid särskilda korttidsboenden för personer med konstaterad smitta. Detta gäller även för personer som sedan tidigare bor permanent på ett vård- och omsorgsboende.

Förstärkningsteam i hemtjänsten

Alla äldre med hemtjänstinsatser som har konstaterad eller misstänkt covid-19, ska erbjudas hjälp av förstärkningsteam. Beslutet omfattar även personer under 65 år, med konstaterad eller misstänkt covid-19, som har hemtjänst.

Dessa två beslut förlängs till och med den 30 september 2021 om inte annat beslutas.

Tillfällig möjlighet att spara ledsagartid

Brukare ges möjlighet att spara beviljade ledsagartimmar upp till sex månader i stället för tre månader. Beslutet gäller perioder som påbörjas senast den 31 oktober 2021. Motsvarande ska gälla omkostnadsersättning.

Detta beslut gäller från och med den 1 juli 2021.

Kontakt

För finansborgarrådet, Oskar Rådehed, 076-122 91 26
För äldre- och trygghetsborgarrådet, Maria Tiger Bodlund, 076-122 99 14

Om krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden utgörs av borgarråden och dess huvuduppgift är att fatta strategiska beslut vid extraordinära händelser. Krisledningsnämnden har möjlighet att ta över hela eller delar av andra nämnders ansvarsområden för att kunna omfördela resurser och effektivisera hanteringen.

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Start på klimatprojekt med nya träd, växtbäddar och bättre hantering av dagvatten i Björns trädgård24.9.2021 11:22:54 CEST | Pressmeddelande

Den 28 september startar Stockholms stad ett klimatprojekt i nordvästra delen av Björns trädgård. Sex befintliga träd är inte tillräckligt livskraftiga och behöver tas ned. Alla ersätts med nya träd. Samtidigt anläggs bättre växtbäddar för träden och hanteringen av dagvatten förbättras på platsen. Projektet kommer även att bidra till en förbättrad framkomlighet för gående på platsen.

Tävlingen om en unik tomt i Stockholms city är avgjord20.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Humlegården Fastigheter är vinnare av markanvisningstävlingen gällande den näst sista lediga tomten i Stockholms city – tomten Klara City View. Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna. Bolaget är en långsiktig och aktiv fastighetsägare med ett stort fokus på hållbarhet och lång erfarenhet av fastighetsutveckling. Beslut om markanvisningen kommer att tas i exploateringsnämnden den 30 september.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum