Innovationsföretagen

Förlängning av stöd för korttidspermittering välkomnas men allvarliga brister måste åtgärdas

Dela

Innovationsföretagen välkomnar regeringens förslag om förlängning av korttidspermittering fram till den 30 juni 2021. Dock finns allvarliga brister i regelverket som skyndsamt bör åtgärdas.

Innovationsföretagen välkomnar regeringens förslag om förlängning av korttidspermittering fram till den 30 juni 2021. Även förslaget på ett ökat fokus på kompetensutveckling under permitterad tid är mycket positivt. I praktiken innebär förslaget att de korttidspermitteringar som beviljats 2020 kommer att kunna förlängas med sju månader.

-  Vi vill dock betona behovet av att se över regelverket och tolkningen av det. Ett antal krisdrabbade företag har fått avslag eller fått ersättningsnivåerna kraftigt reducerade. Detta i huvudsak på grund av brister i regelverket eller tolkningen av det. De här bristerna behöver rättas till så att tidigare tagna beslut kan omprövas och därmed sysselsättningstillfällen och företag räddas, säger Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen.

Innovationsföretagen menar att justeringar och förtydliganden krävs på dessa punkter:

Korttidsarbete innebär att kostnaden för lön till medarbetare under arbetsbefriad tid delas av företaget och staten. Medarbetaren bidrar genom att acceptera en något sänkt lön under permitteringen. Det statliga stödet är ett stöd till individen och ska inte leda till orimligt kravställande mot företaget.

  • Värdeöverföringar och utdelningar som är rent bokföringstekniska inom företaget, som är en del en överenskommelse med delägare och medarbetare eller som är en del i att skapa ökat medarbetarengagemang kan inte leda till att rätten till stöd för korttidsarbete förverkas.
  • Vid bedömning av medarbetares lönenivå används en jämförelsemånad som kan leda till felaktiga tolkningar av lönenivån. T.ex. om en medarbetare varit tjänstledig under jämförelsemånaden. Detta behöver rättas till.
  • Rätt till förlängningen av stöd för korttidsarbete bör utformas generellt och gälla alla företag oavsett om de tidigare sökt, beviljats stöd eller tidigare avslutat stödperiod.

- Implementeringen av systemet för korttidsarbete gick föredömligt fort. Men den snabba hanteringen ökar också risken för fel i tolkning och genomförande. Det är först nu när Tillväxtverkets bedömningar, avslag och justeringar som bristerna i regelverket synliggörs. Och det är nu möjligheten finns för politiken att rätta till dessa fel. Bland annat i tolkningen av värdeöverföringar och hur lönenivå beräknas i förhållande till jämförelsemånad, säger Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen.

I praktiken har tolkningen av regelverk slagit hårt mot flera krisdrabbade småföretag och medarbetarägda företag som inte blivit beviljade stöd eller fått ersättningsnivåer kraftigt reducerade.

Tidigare välmående företag som i god anda ansträngt sig för att behålla medarbetare i anställning, istället för att genomföra uppsägningar. Sitter nu med stora skulder och lönekostnader för medarbetare som varit permitterade och inte utfört något arbete. Detta riskerar att bidra till fler konkurser och ökad arbetslöshet. Något som inte kan ha varit politikens ambition och syfte.

För mer information kontakta: Anders Persson, näringspolitisk chef Innovationsföretagen Tel: +46 8 762 69 17

Bilder

Om

Innovationsföretagen
Innovationsföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-762 67 00http://www.innovationsforetagen.se

Välkommen till Innovationsföretagen - innovativ design för smarta samhällen

Innovationsföretagen är ett bransch- och arbetsgivarförbund som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för en världsledande arkitekt- och ingenjörsbransch. Det gör vi dels genom opinionsbildning, dels genom att erbjuda medlemsservice.

Läs mer på www.innovationsforetagen.se

Följ Innovationsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Innovationsföretagen

Fenomenet konsultmäklare ökar kraftigt - Regionerna har tappat kontrollen över sina konsultupphandlingar23.8.2021 09:10:00 CEST | Pressmeddelande

Nya siffror från Innovationsföretagen visar att fenomenet mellanhänder eller så kallade konsultmäklare fortsätter öka dramatiskt inom offentliga upphandlingar. Upplägget möjliggör ett kringgående av lagen om offentlig upphandling och att miljardbelopp av offentliga medel spenderas helt utan insyn. Siffrorna visar att det är ett par offentliga beställare som dominerar som beställare.

Nya innovativa lösningar kan säkra Sveriges energibehov och möta klimatmålen23.6.2021 08:03:00 CEST | Pressmeddelande

Ett ökat energibehov och ett föråldrat elnätssystem har lett till att många regioner upplever kapacitetsbrist. Energifrågan har därför kommit att bli en stor samhällsutmaning. Nu lanserar Innovationsföretagen rapporten ”Innovation för energi”, med fokus på den snabba utvecklingen som behöver ske inom energiområdet för att möta Sveriges klimatmål. I rapporten varvas innovativa projekt med insikter och trendspaningar från experter och företag för att inspirera till nya, smarta energilösningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum