Umeå kommun

Förlust för gymnasieskolan - men prognos om ett mindre överskott för nämnden vid årets slut

Dela

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör ett överskott på 8,4 miljoner kronor för perioden januari till augusti 2022 jämfört med budget. För hela året är prognosen ett överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket beror på en stor andel statsbidrag inom vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Nämndens plusresultat under årets första åtta månader beror på att överskottet inom vuxenutbildning och arbetsmarknad är större än underskottet inom gymnasieutbildningen. Minusresultatet inom gymnasieskolan är främst kopplat till problem med anpassningar av elevgrupperna utifrån uppdraget att tillhandahålla ett brett programutbud. Detta vägs upp av överskottet inom vuxenutbildningen som förklaras av färre elever och en lägre kostnad för allmän vuxenutbildning, samt vakanser på arbetsmarknad till följd av att personal arbetar med integration av flyktingar från kriget i Ukraina.

För hela 2022 är prognosen ett överskott på 1,5 miljoner kronor för nämnden tack vare en stor del statsbidrag inom vuxenutbildning och arbetsmarknad. Gymnasieutbildningen förväntas göra ett underskott vid årets slut jämför med budget. Detta på grund av ovan nämnda utmaningar med gruppdelningar, avhopp under året samt förväntat ökade kostnader under höstterminen för introduktionsprogram (IM). De prognostiserade kostnaderna för IM är en följd av kunskapstappet under pandemin, vilket medfört att antalet elever som inte klarat grundskolan har ökat. I prognosen för hela året har antagits att statsbidraget i form av skolmiljarden och ersättningen för sjuklöner kommer att förbrukas.

Under året har en rad förstärkningar genomförts i verksamheten för att mildra elevernas kunskapstapp med anledning av pandemin. Totalt har insatser för knappt 5 miljoner kronor genomförts under året i form av exempelvis lovskola och annan extraundervisning.
­– Vi räknar dock med att pandemins effekter i form av kunskapstapp kommer att kräva insatser även under kommande år, säger Peter Vigren, ordförande (S) i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

På grund av förseningar i byggnationerna av Restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler på Maja Beskowgymnasiet och ett nytt stall på Forslundagymnasiet har endast en mindre del av årets investeringsmedel använts. Förhoppningen är att byggnationerna ska kunna påbörjas i närtid för att vara klara till höstterminen 2023.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Mariam Salem (MP)
2:e vice ordförande
070-485 19 36
mariam.salem@umea.se 

Nyckelord

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum