SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Fornlämningar och kulturmiljöer i Kalmar läns skogar i fokus för tillsynsvecka

Dela

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län genomför denna vecka en gemensam tillsynssatsning för att följa upp hur hänsyn tas till fornlämningar och kulturlämningar vid avverkningar i länets skogar.

Den senaste uppföljningen av hänsynen till forn- och kulturlämningar visar att sett över landet påverkas eller skadas drygt 40 procent av de inventerade forn- och kulturlämningarna i samband med skogsbruk. Med veckans gemensamma tillsynsinsats vill Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen följa upp hur det gått vid ett urval av avverkningar i länet.

– Vi genomför den här tillsynsveckan för andra året i rad tillsammans med Länsstyrelsen. Resultatet av förra årets tillsyn, ger samma bild som för resten av landet. Även i Kalmar län behöver skogsbruket bli bättre på att undvika skador på våra kulturlämningar, säger Therese Nilsson, distriktschef, Skogsstyrelsen.

Körskador från skogsmaskiner vid avverkningen eller senare när markberedningen görs inför plantering är en av de vanligaste orsakerna till skador på forn- och kulturlämningar. Att använda sig av så kallade kulturstubbar runt lämningarna är en bra signal för att undvika körskador vid markberedningen.  

En kulturstubbe är en 1,3 meter hög stubbe som markerar var en lämning finns. Den nationella uppföljningen av hänsyn till kulturmiljöer visar att om kulturlämningen inte har någon markering skadas hälften av lämningarna. När kulturstubbarna står väl placerade utanför kulturlämningen, sjunker skadenivån till mellan 0 och 10 procent.

– Rätt placerade kulturstubbar är ett mycket bra sätt att markera lämningar och kulturstubbarna står ju kvar till nästa skogliga åtgärd och gör planeringen lättare, säger Liselotte Källström, handläggare på Länsstyrelsen.

Lämningarna är viktiga att bevara eftersom det är en del av vårt gemensamma kulturarv och det är värdefullt att kunna se hur jord och skog brukats genom århundranden.

Under vecka 36 genomför Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Kalmar län gemensamma tillsynsinsatser i länets skogar. Medier intresserade av att följa med på ett tillsynsbesök ute i skogen kan kontakta Martin Lundgren eller Liselotte Källström.

Läs mer om hur hänsyn kan tas till kulturmiljöer.

Läs mer om kulturstubbar.

Mer information:
Martin Lundgren, skogskonsulent, Skogsstyrelsen, 0481– 482 66
Liselotte Källström, handläggare, Länsstyrelsen Kalmar län, 010– 223 83 21
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036– 35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum