Region Jönköpings län

Förnyat samarbete kring tågtrafiken mellan Region Östergötland och Region Jönköpings län

Dela

Genom ett förnyat samarbete mellan Region Östergötland och Region Jönköpings län säkras tågtrafiken på den gemensamma sträckan Mjölby-Tranås långsiktigt, där Östgötapendeln fortsätter trafikera Mjölby-Tranås och Krösatågen Tranås-Nässjö.

En helt ny fordonsflotta från 2025 i bland annat Jönköpings län och förnyat samarbete mellan Östergötlands län och Jönköpings län, är en del i den stora satsningen på ökat tågresande den kommande tioårsperioden. De nya spansktillverkade eltågen, CAFs Civity, kommer att susa fram i landskapet i södra Sverige med en färgsättning som visar att detta är Krösatåg.
En helt ny fordonsflotta från 2025 i bland annat Jönköpings län och förnyat samarbete mellan Östergötlands län och Jönköpings län, är en del i den stora satsningen på ökat tågresande den kommande tioårsperioden. De nya spansktillverkade eltågen, CAFs Civity, kommer att susa fram i landskapet i södra Sverige med en färgsättning som visar att detta är Krösatåg.

Under den kommande 10-årsperioden förväntas antalet tågresor öka kraftigt. För Östergötlands del innebär det att nuvarande fordonsflotta med Östgötapendeln inte kommer att räcka till för att täcka pendlingsbehovet. I Jönköpings län görs för närvarande stora satsningar på en helt ny fordonsflotta för Krösatågstrafiken.

Östgötatrafiken och Jönköpings Länstrafik har därför låtit göra en utredning kring hur samarbetet kring den gemensamma sträckan Mjölby-Tranås ska hanteras framöver.

Flera fördelar med nuvarande system

Utredningen visar att nuvarande trafiksystem där Östgötapendeln fortsatt trafikerar sträckan Mjölby-Tranås och Krösatågen trafikerar Nässjö-Tranås söderifrån har flera fördelar jämfört med alternativet att låta Jönköpings Länstrafik ta över trafikeringen på sträckan. För att hantera den långsiktiga resandeökningen i Östergötland föreslås Östgötapendeln kompletteras med Mälartåg ända till Mjölby, vilket skulle ge ett antal skip-stop tåg (tågen stannar på utvalda stationer) med Mälartåg på sträckorna Norrköping – Linköping – Mjölby.

”Trafikera samma orter”

– För det första, är vi oerhört glada över den samverkan vi har med Region Jönköpings län och den väg vi gemensamt tar nu för tågtrafiken i berörda regioner. För det andra, visar utredningen tydligt nyttan av att Östgötapendeln fortsätter trafikera samma orter som idag även under den kommande tioårsperioden, vilket är glädjande, säger Julie Tran (C), regionråd och ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

– Mälartåg till Mjölby kan på sikt bli en bra lösning på den angenäma utmaningen att fler och fler väljer ett hållbart resande med tåg, säger Martin Tollén (S), regionråd och förste vice ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland.

Region Östergötland och Region Jönköpings län har utifrån utredningen kommit överens om att påbörja avtalsdiskussioner för förnyat samarbete kring tågtrafiken mellan Östergötlands län och Jönköpings län motsvarande dagens upplägg.

”Viktigt för pendling”

– Det är viktigt att beakta näringslivsperspektivet i stråket. För att säkerställa kompetensförsörjningen är en ändamålsenlig infrastruktur och väl fungerande kollektivtrafik viktiga faktorer för att människor ska kunna pendla, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.

– Det är av central betydelse för regionernas utveckling att knyta samman tillväxtmotorerna i södra Sverige och av stor betydelse för kommunerna längs stambanan att kunna nå både Jönköping och Linköping, särskilt för Tranås kommun, tillägger Leif Andersson (C), förste vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län.Redan idag går det bra att resa med Östgötatrafikens biljetter ombord på Mälartåg mellan Linköping - Norrköping samt mellan Norrköping - Kolmården. Mälartågs avgångar visas med grå färg i Östgötatrafikens reseplanerare, både på webbplatsen och i appen.

Jönköpings Länstrafiks nya fordon beräknas tas i bruk i början av 2025.

Kontakt:

Marcus Eskdahl (S), regionråd
Ordförande i Nämnd för Trafik, Infrastruktur och Miljö
Region Jönköpings län
070-697 74 50

Julie Tran (C), regionråd
Ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden
Region Östergötland
073-078 95 73

Bilder

En helt ny fordonsflotta från 2025 i bland annat Jönköpings län och förnyat samarbete mellan Östergötlands län och Jönköpings län, är en del i den stora satsningen på ökat tågresande den kommande tioårsperioden. De nya spansktillverkade eltågen, CAFs Civity, kommer att susa fram i landskapet i södra Sverige med en färgsättning som visar att detta är Krösatåg.
En helt ny fordonsflotta från 2025 i bland annat Jönköpings län och förnyat samarbete mellan Östergötlands län och Jönköpings län, är en del i den stora satsningen på ökat tågresande den kommande tioårsperioden. De nya spansktillverkade eltågen, CAFs Civity, kommer att susa fram i landskapet i södra Sverige med en färgsättning som visar att detta är Krösatåg.
Ladda ned bild

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

Pressinbjudan 27 september 2022: En angelägen kväll om cancerforskning i Jönköpings län21.9.2022 09:52:20 CEST | Pressinbjudan

En helt ny revolutionerande teknik i cancersjukvården, tidig diagnostik av prostatacancer och sena biverkningar efter genomgången cancersjukdom. Detta är några exempel på forskningsområden som fått stöttning av stiftelsen Fonden för klinisk cancerforskning i Jönköping. Fonden fyller i år 50 år och uppmärksammar det med en öppen föreläsningskväll tisdag 27 september klockan 18.00 – som ett inslag under Forskarfredagveckan!

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum