Försäkringskassan

Försäkringskassan ökar kontrollen av det statliga tandvårdsstödet

Dela

Det statliga tandvårdsstödet lämnas från och med det år man fyller 20 år och innebär att staten subventionerar tandläkarbesök. Stödet hanteras av Försäkringskassan medan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämmer vilka tandvårdsåtgärder som ger rätt till ersättning. Försäkringskassan administrerar och betalar ut ersättningen till de vårdgivare som valt att ansluta sig och som därmed kan ta del av stödet. Det ingår också i Försäkringskassans ansvar att kontrollera att regelverket följs av vårdgivarna, och att arbeta för att motverka fel- och överutnyttjande. Eftersom utbetalningarna i stödet i mycket hög grad sköts maskinellt, utgörs Försäkringskassans kontrollarbete till största del av efterhandskontroller av redan inrapporterad tandvård.

I Försäkringskassans rapport om genomförda kontroller inom statligt tandvårdsstöd under 2015 ser vi tydligt att några vårdgivare systematiskt överutnyttjar vissa åtgärder. Det handlar om att vårdgivare regelmässigt väljer att rapportera in en dyrare åtgärd än vad som är styrkt i journalhandlingarna. Detta trots att regelverket i dessa fall är tydligt vad gäller t ex tidsåtgång eller antal tänder som ska behandlas för att en viss åtgärd ska ge rätt till ersättning. Nu vidtar Försäkringskassan åtgärder för att stävja överutnyttjandet.

- Vi konstaterar att det är samma återkommande åtgärder som har en hög andel avslag år efter år. Försäkringskassan ser allvarligt på detta och kommer i större utsträckning än tidigare använda de sanktionsverktyg som finns för att motverka överutnyttjandet av tandvårdsstödet. Vi kommer också att förstärka efterhandskontrollerna på de områden där det finns ökad risk för felaktiga utbetalningar, säger Ulrika Havossar, försäkringsdirektör med ansvar för det statliga tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

Ett exempel på sanktioner som Försäkringskassan kommer att införa är att hålla inne ersättning för dessa åtgärder, tills att vårdgivaren kan styrka att det finns rätt till ersättning eller föreläggande om förhandsprövning. Det innebär att vårdgivaren måste förhandspröva om behandlingen får utföras.

Fakta

Avslagsprocenten för åtgärd 303 (Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling)som efterhandskontrollerades 2014 var 47 procent och i 2015 års kontroller ökade andelen avslag till 49,6 procent. Varje år sammanställer Försäkringskassan en rapport med resultat och iakttagelser från årets utförda efterhandskontroller. Rapporten används bland annat för att bestämma inriktningen på nästa års kontrollarbete.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88.

Dokument

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum