Försäkringskassan

Försäkringskassan önskar tydligare rättsläge

Dela

Kammarrätten i Göteborg har i en dom uttalat att rättsläget är otydligt i fråga om egenvård kan vara ett grundläggande behov eller inte vid bedömningen av rätten till assistansersättning. Eftersom kriterierna för grundläggande behov är avgörande för rätten till personlig assistans anser Försäkringskassan att det behövs vägledning som förtydligar rättsläget. Därför överklagar Försäkringskassan kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen.

Försäkringskassan har tolkat en tidigare dom från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD 2012 ref. 41) så att sjukvårdande insatser i form av egenvård inte kan vara grundläggande behov. Försäkringskassan tydliggjorde tolkningen under förra året, vilket har lett till att tiden för sondmatning inte har räknats med i de grundläggande behoven. Kammarrätten har gjort en annan tolkning av avgörandet. Det behövs därför ett nytt ställningstagande från Högsta förvaltningsdomstolen.

– Ett svar från Högsta förvaltningsdomstolen på om egenvård och i detta fall i form av sondmatning kan räknas som grundläggande behov eller inte är direkt avgörande för många enskildas rätt till personlig assistans. Vi är måna om att det ska finnas en tydlighet i den här frågan och ett prejudikat är en förutsättning för att alla inblandade ska kunna veta vad som gäller, säger Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist. 

Familjen som har fått rätt till assistans enligt kammarrättens dom påverkas inte av Försäkringskassans överklagande under pågående process.

Vill du veta mer är du välkommen att ringa Försäkringskassans presstjänst på 010-116 98 88.

Nyckelord

Bilder

Eva Nordqvist
Eva Nordqvist
Ladda ned bild

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum