Skogsstyrelsen

Försäljningen av skogsplantor ökade under 2017

Dela

Efterfrågan på skogsplantor ökade under 2017. Antalet levererade skogsplantor var nio procent högre än året innan, visar ny statistik från Skogsstyrelsen.

– Det är sannolikt två huvudfaktorer som påverkat detta. För det första ser vi hur andelen planteringar ökat samtidigt som naturlig föryngring minskat vid föryngringar. För det andra har antalet avverkningsanmälningar ökat kraftigt under förra året i stora delar av landet och det driver upp försäljningen, säger Jonas Bergkvist.

Under året levererades totalt 375 miljoner plantor och det är framförallt produktionen av granplantor som ökat.

Gran är också det vanligaste trädslaget och utgör 53 procent av produktionen. Tall står för 43 procent och övriga trädslag för fyra procent.

Produktionen av contortaplantor har halverats sedan 2011, från drygt 16 miljoner plantor till drygt åtta miljoner.

De flesta plantfröerna har sin härkomst i svenska plantager eller svenska bestånd, totalt ca 88 procent, vilket är en ökning med fem procent jämfört med 2016.

Det vanligaste produktionssättet är så kallad täckrot, där plantans rötter är inbäddade i till exempel en klump torv. 82 procent av produktionen bestod av täckrot. Barrot, utan något runt rötterna, utgör 18 procent medan övriga produktionssätt är försvinnande litet. Barrotsplantor förekommer framförallt för gran och lövträd.

Statistiken avser skogsplantor för användning i Sverige.

Här läser du mer om statistiken:https://www.skogsstyrelsen.se/statistik/statistik-efter-amne/produktion-av-skogsplantor/

Mer information:

Karin Östberg, senior advisor, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 0640-175 43, 070-395 11 21, karin.ostberg@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum