Teknikföretagen

Försämrad konjunktur hotar jobben i Västernorrland

Dela

Industrin står för en tredjedel av den regionala ekonomin, och skapar 18 600 jobb i Västernorrland. Men en svagare världskonjunktur, minskad orderingång och brist på rätt kompetens kan orsaka rejäla bekymmer för länets industriföretag, visar en ny rapport om läget i Västernorrland, från Teknikföretagen.

Foto: Bildbanken Bredda Bilden (Jonas Bilberg)
Foto: Bildbanken Bredda Bilden (Jonas Bilberg)

Utöver de direkta och indirekta jobben som industrin skapar bidrar industrin till länets skatteintäkter med totalt cirka 3,1 miljarder kronor. Det utgör cirka 12 procent av kostnaderna för länets kommuner och landsting, vilket motsvarar omkring 4 000 jobb. Totalt står därmed industrin i Västernorrlands län för 22 600 jobb i länet, ungefär fyra av 10 arbetstillfällen.

Den allt svagare produktionstillväxten i hela Sveriges ekonomi som Teknikföretagen räknar med för i år, kommer också leda till att arbetslösheten börjar stiga i landet totalt sett under loppet av 2019. Industriföretagen i Mellersta Norrland ser nu ut att ha drabbats snabbare av minskad orderingång från exportmarknaden än industrin i Sverige totalt sett. Den snabbare inbromsningen i länet tyder på att den globala inbromsningen påverkat länets produktion och sysselsättning snabbare än Sveriges ekonomi som helhet.

- Det vi ser nu är hur den betydligt svagare världskonjunkturen som Teknikföretagen länge förutspått nu börja bita – så väl på Sveriges ekonomi i allmänhet, som i Västernorrlands industri i synnerhet, säger Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.

Inför en kommande konjunkturuppgång behövs insatser för att öka tillgången på kompetens som företagen behöver. Bristen på arbetskraft fortsatte att stiga under första kvartalet i år, trots den allt svagare konjunkturen.

- Det finns goda skäl att fundera på hur en växande arbetslöshet kan mötas med insatser för att öka näringslivets och industrins utvecklingskraft i Västernorrland, säger Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen och författare till rapporten.

För mer information, kontakta gärna Lena Hagman, Teknikföretagen, 08 - 782 08 42, lena.hagman@teknikforetagen.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Bildbanken Bredda Bilden (Jonas Bilberg)
Foto: Bildbanken Bredda Bilden (Jonas Bilberg)
Ladda ned bild
Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen.
Lena Hagman, ekonom vid Teknikföretagen.
Ladda ned bild
Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.
Mats Kinnwall, chefekonom vid Teknikföretagen.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Teknikföretagen
Teknikföretagen
Storgatan 5
114 85 Stockholm

http://www.teknikforetagen.se

Teknik gör världen bättre. Den svenska teknikindustrins företag står för de lösningar som tacklar vår tids stora utmaningar. Det är hos Teknikföretagen som dessa företag är medlemmar.

Följ Teknikföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Teknikföretagen

Vad gör regeringen för småföretagens exportmöjligheter?20.11.2019 07:00:00 CETPressinbjudan

Småföretagen står för den största delen av Sveriges exporttillväxt – och det är tydligt att dessa i framtiden kan få en ännu viktigare roll som exportörer och välståndsskapare. Men vad gör regeringen för att stärka svenska små- och medelstora företags möjligheter att nå ut på den globala marknaden, och vad betyder det egentligen när januariavtalet säger att Sveriges exportstrategi ska fokusera på hållbarhet? Hör den nya statssekreteraren Krister Nilsson (S) och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) diskutera frågan på lunchseminarium hos Teknikföretagen.

Teknikföretagen räknar på dilemman från högstadieelevers vardag – ska öka intresset för matematik19.11.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Arbetsgivar- och branchorganisationen Teknikföretagen lanserar nu webbserien ”Vi räknar på det!”. Genom filmer som ska illustrera vardagsproblem unga stöter på är syftet att öka matematikintresset bland högstadieelever. Matematik är det ämne som flest elever inte har godkänt i när de slutar årskurs nio – cirka 10 procent klarar inte de uppsatta målen. Detta är något som Teknikföretagen vill ändra på.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum