Sveriges Byggindustrier

Försämrat ROT-avdrag leder till fler konkurser

Dela

Förra året ökade konkurserna bland byggföretag med cirka två procent jämfört med 2015. Ökningen har dessutom fortsatt under det första kvartalet 2017. Den troligaste anledningen till konkurserna är det försämrade ROT-avdraget. Det visare Sveriges Byggindustriers nya rapport Ökad konkursrisk för små byggföretag.

- Detta är första gången vi ser att byggkonkurserna ökar trots ett starkt konjunkturläge i branschen och det är framför allt försämringen av ROT-avdraget som är orsaken till detta, konstaterar Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier och författare av rapporten. 
Det är små företag med fyra anställda eller färre som står för majoriteten av konkurserna. Regeringens aviserade försämring av 3:12-reglerna riskerar dessutom försätta branschen i ett läge där marginalerna för de små byggbolagen fortsätter att minska.

- Nya 3:12-förslaget blir förödande för attraktiviteten att driva ett litet byggbolag och riskerar dessutom att leda till ytterligare konkurser inom branschen, avslutar Johan Deremar.

Rapporten konstaterar att kombinationen av försämrade ROT-avdrag och den skattechock som skulle följa förändringen av 3:12-reglerna relativt snabbt skulle försätta många mindre byggbolag i ett svårt ekonomiskt läge. Således finns det all anledning att redan nu slå larm kring de långsiktiga förutsättningarna för mindre företag i byggbranschen.

Läs hela rapporten här

Om

Sveriges Byggindustrier
Sveriges Byggindustrier
Storgatan 19, Box 5054
102 42 Stockholm

+46 8 698 58 00https://www.sverigesbyggindustrier.se

Sveriges Byggindustrier är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag verksamma på den svenska byggmarknaden. Vår huvuduppgift är att förbättra näringsvillkoren såväl för hela branschen som för de enskilda företagen. Målet är en attraktiv, sund och säker bygg- och anläggningsbransch.

Följ Sveriges Byggindustrier

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Byggindustrier

Regeringens lagförslag om entreprenörsansvar hotar svensk företagsamhet och nyföretagande13.2.2018 08:47Pressmeddelande

Sveriges Byggindustrier är starkt kritiska till regeringen Löfvens planerade lagförslag om entreprenörsansvar som förväntas presenteras på en pressträff idag, tisdag 13 februari. – Seriösa byggföretag ska inte betala för oseriösa aktörers dåliga beteende. Det är ett ekonomiskt hot mot främst små- och medelstora företag som riskerar slås ut på grund av osäkra förutsättningar. Lagförslaget hotar legitimiteten i den svenska modellen, samtidigt som den riskerar rubba ansvarsfördelningen och snedvrida konkurrensen, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef och vice vd för branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum