Säkerhetsföretagen

Försenad ordningsvaktslag stort hinder när efterfrågan ökar för nio av tio säkerhetsföretag

Dela
Säkerhetsföretagens prognoser slår nya dystra rekord efter rekord. På grund av ökad kriminalitet och skärpt säkerhetsläge anger 90 procent att efterfrågan ökar kommande halvår. Inte ett enda säkerhetsföretag ser att efterfrågan kommer att minska.

-        ”Vi har länge uppmärksammat att företag, myndigheter och privatpersoner tvingas ta ett allt större ansvar för sin egen säkerhet. Då är det märkligt att regeringen bromsar in effektiviseringen av branschen genom att fördröja införandet av en ny ordningsvaktslag”, säger Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef.

Den statliga utredningen med förslag på en ny ordningsvaktslag presenterades under 2021 och är en modernisering av den nu gällande 40 år gamla ordningsvaktslagen. Men från regeringens sida har det där efter varit tyst om vilka förslag som departementet går vidare med.

-        ”Det är akut att regeringen genomför den nya ordningsvaktslagen. Den möjliggör för kommuner och företag att beviljas ordningsvakter också i trygghetsskapande syfte, vilket skulle möjliggöra att fler områden godkänns för ordningsvakter som idag får avslag. Det ökar tryggheten på dessa platser och minskar kommunernas administrativa börda. Dessutom förlängs utbildningen för ordningsvakterna, vilket branschen länge efterfrågat”, fortsätter Li Jansson.

Utredningens förslag innehåller också förslag om utökade befogenheter.

-        ”Förslaget om att ordningsvakter ska få transportera omhändertagna efter beslut av polis är brådskande för att avlasta polisen. Vi vill hjälpa till, men vi behöver få det här lagstödet på plats”, säger Li Jansson.

Ordningsvaktsutredningen innehöll också ett förslag om att all personal i säkerhetsföretag inte ska kontrolleras lika omfattande som idag. Nu kontrolleras alla av Länsstyrelsen i polisens register och av SÄPO. Med utredningens förslag avskaffas SÄPO-kontrollen för vissa delar av medarbetarna som arbetar på platser som inte omfattas av säkerhetsskyddslagen.

-        ”Branschen gjorde ett gemensamt partsuttalade som i sin helhet förkastade förslaget till försämrade kontroller av branschens personal. Med en så snabbt växande bransch och ökade säkerhetskrav behövs snarare motsatt strategi – att regeringen skärper kraven på branschen”, avslutar Li Jansson.

Läs mer i rapporten här.

Frågor om enkäten och bokning av intervjuer sker genom Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef.

Nyckelord

Dokument

Om

Säkerhetsföretagen
Säkerhetsföretagen
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

08-7626900https://www.sakerhetsforetagen.se/

Säkerhetsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation inom Almega och Svenskt Näringsliv. Vi samlar företag inom bevakning, hemlarm, parkering, värdetransporter och säkerhetsteknik.

Följ Säkerhetsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Säkerhetsföretagen

Pressade säkerhetsföretag möter fortsatt omfattande trygghetsbehov i samhället6.2.2023 09:52:25 CET | Pressmeddelande

Säkerhetsföretagen fortsätter att möta en stark efterfrågan på trygghetsinsatser i kvartal 4 år 2022; även om det sker en svag dämpning på grund av det ekonomiska läget. Sex av tio säkerhetsföretag bedömer att efterfrågan kommer att fortsätta öka närmaste halvåret. Hela 84 procent av företagen bedömer att antalet anställda kommer att öka kommande kvartal.

Stort rekryteringsbehov och fortsatt hög efterfrågan på trygghetsskapande åtgärder15.8.2022 09:34:55 CEST | Pressmeddelande

Den positiva konjunkturen bland säkerhetsföretag fortsätter också under kvartal 2. Nio av tio säkerhetsföretag bedömer att efterfrågan kommer att fortsätta öka närmaste halvåret. En lika hög andel av företagen anger också brist på arbetskraft som ett hinder. För att stärka kompetensförsörjningen måste politiken genomföra ordningsvaktsutredningen samt korta handläggningstiderna för personalgodkännanden till lagens krav på två veckor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum