Skogssällskapet

Forskarens råd: Använd fler kloner om hybridaspen ska föryngras med rotskott

Dela

En ny unik studie, finansierad av Skogssällskapet, visar på minskning av genetisk variation i de nya generationer av hybridasp som skapas vid rotskottsföryngring. Förändringar i klonsammansättningen kan öka risken för skador, men det kan förebyggas genom att använda ett större antal kloner vid beståndsanläggningen, enligt Lars-Göran Stener på Skogforsk.

Lars-Göran Stener, forskare inom förädling vid Skogforsk. Foto: Anders Thorén
Lars-Göran Stener, forskare inom förädling vid Skogforsk. Foto: Anders Thorén

Snabb tillväxt och eftertraktade fiberegenskaper gör hybridasp till ett intressant alternativ såväl på jordbruksmark som på bördig skogsmark. Möjligheten att få ekonomiskt stöd då hybridaspen odlas som energiråvara på jordbruksmark har ytterligare ökat intresset.

– Med bra plantmaterial och rätt odlingsteknik kan vi nå en produktion på 25 m3sk per hektar och år. Omloppstiderna ligger mellan 20–25 år, säger Lars-Göran Stener, forskare på Skogforsks forskningsstation i Ekebo utanför Svalöv.

Hybridaspens förmåga att efter en slutavverkning skjuta rotskott är en uppskattad egenskap. Mer än 100 000 sådana rotskott per hektar kan bildas och ett nytt bestånd kan därför skapas till låg kostnad. Men forskarna har befarat att den genetiska variationen kan minska i de nya generationerna av rotskottsföryngrad hybridasp, och att vissa kloner helt kan konkurreras ut. Om så är fallet kan risken för specifikt klonbundna angrepp från skadegörare öka.

I en unik studie, finansierad av Skogssällskapet, har Skogforsk kartlagt förändringen i klonsammansättningen genom att göra DNA-analyser i två rotskottsföryngrade bestånd. Analyserna visade bland annat att efter två avverkningar fanns visserligen samtliga av de ursprungliga åtta planterade klonerna kvar, men ett par av dem utgjordes bara av några enstaka rotskott. Vissa kloner hade alltså expanderat så starkt att de mer eller mindre slagit ut andra kloner.

– Sådana förändringar av klonsammansättningen kan faktiskt ha både positiva och negativa effekter. När klontalet minskar kan tillväxten i den nya generationen förbättras eftersom mycket talar för att det är de mest produktiva klonerna som främst blir kvar. Men om det bara är några få kloner kvar i beståndet och en eller flera av dessa drabbas av en allvarlig skada så får det större ekonomiska konsekvenser jämfört med ett bestånd med många kloner. Vår slutsats är att man bör använda ett större antal kloner än den blandning av 5-8 kloner som idag är det vanligaste om man tänkt använda sig av rotskottsföryngring i
många generationer, säger Lars-Göran Stener.

Läs hela artikeln på Skogssällskapets webbplats

Kontakter

Bilder

Lars-Göran Stener, forskare inom förädling vid Skogforsk. Foto: Anders Thorén
Lars-Göran Stener, forskare inom förädling vid Skogforsk. Foto: Anders Thorén
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet

Vem bestämmer över skogen? Nytt nummer av tidningen Skogsvärden29.11.2018 11:24:14 CETNyheter

Många är överens om att man vill ha en mer varierad skogsskötsel i de svenska skogarna. Samtidigt visar forskning att många markägare upplever det som riskfyllt att göra stora avsteg från hur de tidigare har skött skogen. Så hur kan då skogsägare inspireras till en mer varierad skogsskötsel? Och vilka blir konsekvenserna om samhället inte tar tillvara skogsägarens goda vilja att bruka skogen hållbart? I nya numret av tidningen Skogsvärden samlade vi fyra personer med olika perspektiv på skogsägande för ett samtal om detta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum