Universitetssjukhuset Örebro

Forskning kring vårdkvaliténs påverkan på återhämtning

Dela

Just nu pågår en studie inom Region Örebro län som ska undersöka hur vårdkvalitet och den vårdande relationen inom psykiatrin är sammankopplad med patientens återhämtning. Forskargruppen QPC (Quality in Psychiatric Care) har fått en miljon från Fonden för rehabilitering och medicinsk forskning.

Forskare Agneta Schröder och Lars-Olov Lundqvist. Foto: Elin Abelson
Forskare Agneta Schröder och Lars-Olov Lundqvist. Foto: Elin Abelson

– Projektet inkluderar patienter, personal och närstående inom både heldygns- och öppenvård inom fyra regioner. Så det är ett omfattande projekt som kommer att generera ett flertal vetenskapliga artiklar, säger Agneta Schröder, docent och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum vid Universitetssjukhuset Örebro.

Forskningen är ett samarbete med Region Värmland, Region Kronoberg och Region Östergötland.

Patienter, närstående och personal ger synpunkter på vården inom psykiatrin

– Studien går ut på att patienter besvarar ett frågeformulär som omfattar frågor om vårdens kvalitet, hälsorelaterad livskvalitet, symtombörda, återhämtning och vårdande relation. Medan personal besvarar ett frågeformulär om vårdkvalitet och vårdande relation, säger Lars-Olov Lundqvist, adjungerad professor och forskningsledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum.

Närstående till patienten besvarar ett frågeformulär om deras upplevelser av vårdens kvalitet. Inom öppenvården har cirka 800 patienter och cirka 300 anställda inom psykiatrin besvarat frågeformulären. Inom slutenvården pågår datainsamlingen fram till midsommar.

– Då patienter, personal och närstående besvarar samma frågor om vårdens kvalitet kommer det även att gå att jämföra de olika perspektivens syn på vårdens kvalitet. Det är nytt, då vi tidigare enbart undersökt patienter och personals olika upplevelser, avslutar Agneta Schröder.


Vid ytterligare frågor kontakta
Agneta Schröder
Docent, forskningshandledare
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Telefon: 072 – 722 70 46
Mail: agneta.schroder@regionorebrolan.se

Lars-Olov Lundqvist
Adjungerad professor, forskningsledare
Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
Telefon: 070 – 35 25 819
Mail: lars-olov.lundqvist@regionorebrolan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Forskare Agneta Schröder och Lars-Olov Lundqvist. Foto: Elin Abelson
Forskare Agneta Schröder och Lars-Olov Lundqvist. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Agneta Schröder,
docent och forskningshandledare på
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Foto: Elin Abelson
Agneta Schröder, docent och forskningshandledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild
Lars-Olov Lundqvist, 
adjungerad professor och forskningsledare på
Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Foto: Elin Abelson
Lars-Olov Lundqvist, adjungerad professor och forskningsledare på Universitetssjukvårdens forskningscentrum. Foto: Elin Abelson
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Minskade ångest- och depressionssymtom ett år efter knäoperation18.9.2020 09:10:00 CESTPressmeddelande

Patienter som genomgått en knäoperation påverkas positivt även i sitt psykiska mående. Det är resultatet av Aamir Mahdis forskning på ortopediska kliniken. ”Vi såg att ångest- och depressionssymtom hade minskat hos de här patienterna ett år efter operation. Det skulle kunna spegla minskning av smärta och förbättring av funktionen”, säger överläkaren Aamir Mahdi på Universitetssjukhuset Örebro.

Nya metoder i kampen mot livmoderhalscancer15.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

I Sverige vaccineras flickor mot vissa typer av HPV (humant papillomvirus). Kvinnor över 23 år erbjuds undersökning, så kallad screening, för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer (cervixcancer). ”Genom forskningen hoppas vi kunna bidra till den samlade kunskapen för att få till bättre laborativa metoder som kan hjälpa till vid förbyggande och behandling av livmoderhalscancer”, säger forskaren Malin Kaliff på Universitetssjukhuset Örebro.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum