SidaSidaSidaSida

Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen

Dela

Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, och minst en ung forskare. I de flesta projekten är det huvudsökanden som är en ung forskare.

- Forskningen har en tydlig roll i hållbarhetsagendan. Att ta fram kunskap är viktigt för att hitta lösningar och för att politiker ska kunna ta väl underbyggda beslut. Den här forskningen blir särskilt intressant eftersom det ingår forskare från just de länder som drabbas mest av klimatförändringarna, och som har störst utmaningar med hållbarhet. Med den kunskapen och ingångarna kan forskargrupperna ställa rätt frågor, och jag tror att chansen blir större att forskningen gör skillnad på riktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas forskningssamarbete.

Bland forskningen som nu fått bidrag finns flera som handlar om ökad matsäkerhet genom smarta och hållbara jordbruksmetoder, hur man kan genomföra fiskereformer på ett sätt som respekterar yrkesfiskarnas mänskliga rättigheter, men också ett projekt som ska utforska hur forumteater kan användas för att förstå vad som sker i relationer när klimatet förändras. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Fortes och Formas forskningsanslag.

De beviljade projekten med huvudsökande är:

Identifiera, utforska och bevara mångfald av nyttoinsekter för hållbar tomatodling
Miriam Frida Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 580 053 kronor

Klimatsmarta jordbruksmetoder för hållbarhet och resiliens på jordar med grovtextur
Libere Nkurunziza, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 469 796 kronor

Småskalig avloppsrening i Bolivia: Hållbara reningstekniker och deltagardriven planering
Sahar Dalahmeh, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 047 051 kronor

Forumteater för förståelse av relationella processer för klimatanpassning i Kenya och Moçambique
Maria Mancilla Garcia, Stockholms universitet, 5 483 982 kronor

Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: resiliens och landskapsinvesteringar
Kristina Marquardt, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 638 308 kronor

Hälsoeffekter av exponering för bekämpningsmedel i relation till klimatförändringar bland befolkningar i låg- och medelinkomstländer
Christian Lindh, Lunds universitet, 5 586 232 kronor

Mot hållbar majsproduktion i Östra Afrika: resilienta odlingssystem i ett förändrat klimat
Mattias Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 509 627 kronor

El-Niños påverkan på vatten-livsmedel-energi systemet i Sydasien
Claudia Teutschbein, Uppsala universitet, 2 664 839 kronor

Att navigera på det småskaliga fiskets komplexa hav: En förening av agent-baserad modellering och deltagande empirisk observation
Emilie Lindkvist, Stockholms universitet, 5 629 230 kronor

Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: genus, resurshantering och konfliktlösning
Andrea Nightingale, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 530 kronor

Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning: Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons
Harry Fischer, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 060 kronor

Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning
Erik Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 489 890 kronor

Karakterisering av miljöförorening i Bangladesh genom nya masspektrometrimetoder som möjliggör analys av ett stort antal föroreningar
Oskar Karlsson, Stockholms universitet, 5 640 000 kronor

Hållbarhet för fisk och fiskare? Mänskliga rättigheter för burmesiska migrerande fiskare i EU-initierade hållbara fiskereformer i Thailand
Sebastian Linke, Göteborgs universitet, 3 695 923 kronor

Kapacitetsuppbyggnad för ökad mångfald och utveckling av vattenbruket: Ökad livsmedelssäkerhet genom förbättrad produktivitet och motståndskraft inför globala förändringar
Alyssa Joyce, Göteborgs universitet, 5 567 455 kronor

Läs mer här: https://www.vr.se/english/calls-and-decisions/grant-decisions/decisions/2018-12-04-sustainability-and-resilience---tackling-consequences-of-climate-and-environmental-changes.html

För mer information, kontakta:

Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning,Vetenskapsrådet, 072-979 7771, dan.wilhelmsson@vr.se

Nils Ohlanders, forskningssekreterare, Sida, 08-698 40 13, nils.ohlanders@sida.se

Susanne Johansson, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 20, susanne.johansson@formas.se

Tove Hammarberg, strateg Internationellt samarbete, Forte, 08-775 40 87, tove.hammarberg@forte.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida23.11.2018 07:30Pressmeddelande

Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla metoderna, som kan få skog att växa i Saharas utkanter. Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

Pressinbjudan: Vad händer i Guatemala? – Samtal med årets Right Livelihood-pristagare och ILAC19.11.2018 14:15Pressinbjudan

Sida bjuder in till samtal med årets Right Livelihood-pristagare Iván Velásquez, chef för FN:s internationella kommitté mot straffrihet i Guatemala (CICIG) och Thelma Aldana, tills nyligen Guatemalas riksåklagare. Iván Velásquez och Thelma Aldana har genom det historiskt unika samarbetet mellan en nationell åklagarmyndighet och en internationell FN-kommission varit mycket framgångsrika i arbetet mot korruption, något som också stärkt allmänhetens förtroende för statliga institutioner. Över 300 fällande domar har avkunnats och ett 60-tal kriminella nätverk identifierats. Rhodri Williams, Senior Legal Expert vid the International Legal Assistance Consortium (ILAC), inleder med att presentera ILACs nyutkomna rapport om rättsstaten i Guatemalas enorma utmaningar. Datum: fredag 23 november 2018 Tid: 10:30 – 12:00 Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller maila till press@sida.se Iván Velásquez och Thelma Aldana besöker nu Sverige för

Pressinbjudan: Ett effektivare FN för att nå Globala målen18.11.2018 07:30Pressinbjudan

FN-systemet genomgår den största reformen på 20 år, med förändringar som kommer innebära ett paradigmskifte i det internationella utvecklingssamarbetet. Det handlar om att få de politiska, säkerhetsorienterade och fredsbyggande delarna av FN-systemet att arbeta närmare varandra. Allt för att bättre möta vår tids stora utmaningar. Det svenska inflytandet inom FN är i år större än någonsin, med flera svenska kvinnor på nya toppositioner. Vi bjuder in till ett seminarium med fyra av dessa; Ulrika Modéer, Åsa Regnér, Charlotte Petri Gornitzka (via länk) och Ulrika Richardsson. När: Onsdag 28 november, 2018 Tid: 09.00 – 10.30 (Registrering från 08.30 med kaffe och frukostmacka) Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm (Oasen) T-bana: Karlaplan Anmälan: Maila press@sida.se eller tel. 08-698 55 55. En mer effektiv organisation krävs för att genomföra Agenda 2030, som helt bygger på samarbete mellan olika aktörer. Samtidigt gör minskade ekonomiska resurser det svårt att möta de enorma humanit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum