SidaSidaSidaSida

Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen

Dela

Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, och minst en ung forskare. I de flesta projekten är det huvudsökanden som är en ung forskare.

- Forskningen har en tydlig roll i hållbarhetsagendan. Att ta fram kunskap är viktigt för att hitta lösningar och för att politiker ska kunna ta väl underbyggda beslut. Den här forskningen blir särskilt intressant eftersom det ingår forskare från just de länder som drabbas mest av klimatförändringarna, och som har störst utmaningar med hållbarhet. Med den kunskapen och ingångarna kan forskargrupperna ställa rätt frågor, och jag tror att chansen blir större att forskningen gör skillnad på riktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas forskningssamarbete.

Bland forskningen som nu fått bidrag finns flera som handlar om ökad matsäkerhet genom smarta och hållbara jordbruksmetoder, hur man kan genomföra fiskereformer på ett sätt som respekterar yrkesfiskarnas mänskliga rättigheter, men också ett projekt som ska utforska hur forumteater kan användas för att förstå vad som sker i relationer när klimatet förändras. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Fortes och Formas forskningsanslag.

De beviljade projekten med huvudsökande är:

Identifiera, utforska och bevara mångfald av nyttoinsekter för hållbar tomatodling
Miriam Frida Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 580 053 kronor

Klimatsmarta jordbruksmetoder för hållbarhet och resiliens på jordar med grovtextur
Libere Nkurunziza, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 469 796 kronor

Småskalig avloppsrening i Bolivia: Hållbara reningstekniker och deltagardriven planering
Sahar Dalahmeh, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 047 051 kronor

Forumteater för förståelse av relationella processer för klimatanpassning i Kenya och Moçambique
Maria Mancilla Garcia, Stockholms universitet, 5 483 982 kronor

Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: resiliens och landskapsinvesteringar
Kristina Marquardt, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 638 308 kronor

Hälsoeffekter av exponering för bekämpningsmedel i relation till klimatförändringar bland befolkningar i låg- och medelinkomstländer
Christian Lindh, Lunds universitet, 5 586 232 kronor

Mot hållbar majsproduktion i Östra Afrika: resilienta odlingssystem i ett förändrat klimat
Mattias Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 509 627 kronor

El-Niños påverkan på vatten-livsmedel-energi systemet i Sydasien
Claudia Teutschbein, Uppsala universitet, 2 664 839 kronor

Att navigera på det småskaliga fiskets komplexa hav: En förening av agent-baserad modellering och deltagande empirisk observation
Emilie Lindkvist, Stockholms universitet, 5 629 230 kronor

Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: genus, resurshantering och konfliktlösning
Andrea Nightingale, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 530 kronor

Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning: Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons
Harry Fischer, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 060 kronor

Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning
Erik Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 489 890 kronor

Karakterisering av miljöförorening i Bangladesh genom nya masspektrometrimetoder som möjliggör analys av ett stort antal föroreningar
Oskar Karlsson, Stockholms universitet, 5 640 000 kronor

Hållbarhet för fisk och fiskare? Mänskliga rättigheter för burmesiska migrerande fiskare i EU-initierade hållbara fiskereformer i Thailand
Sebastian Linke, Göteborgs universitet, 3 695 923 kronor

Kapacitetsuppbyggnad för ökad mångfald och utveckling av vattenbruket: Ökad livsmedelssäkerhet genom förbättrad produktivitet och motståndskraft inför globala förändringar
Alyssa Joyce, Göteborgs universitet, 5 567 455 kronor

Läs mer här: https://www.vr.se/english/calls-and-decisions/grant-decisions/decisions/2018-12-04-sustainability-and-resilience---tackling-consequences-of-climate-and-environmental-changes.html

För mer information, kontakta:

Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning,Vetenskapsrådet, 072-979 7771, dan.wilhelmsson@vr.se

Nils Ohlanders, forskningssekreterare, Sida, 08-698 40 13, nils.ohlanders@sida.se

Susanne Johansson, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 20, susanne.johansson@formas.se

Tove Hammarberg, strateg Internationellt samarbete, Forte, 08-775 40 87, tove.hammarberg@forte.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Sverige i världen24.6.2019 07:00:00 CESTPressinbjudan

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Almedalens globala mötesplats "Sverige i världen” och deltar i det inledande seminariet om hoten mot demokratin och de journalister som försvarar den. Hotet mot journalister är också i fokus med det förhörsrum som monterats upp. Här kliver du själv in i rollen som hotad och fängslad journalist och utsätts för ett tufft förhör utfört av professionella förhörsledare.

Torka riskerar att leda till matkris i Somalia – Sida agerar förebyggande19.6.2019 12:14:30 CESTPressmeddelande

Stora delar av östra Afrika har drabbats av torka, och värst drabbat är Somalia. Nästan tre miljoner människor lider av brist på vatten, och det påverkar också tillgången till mat. Sida beslutar nu att utöka sitt stöd till landet med 50 miljoner kronor via UNICEF och FN:s humanitära landfond. Förhoppningen är att insatser i tid kan bidra till att avstyra en akut hungersnöd i landet.

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF19: Det krympande demokratiska utrymmet online - mobilisering för ett fritt, öppet och säkert internet10.5.2019 14:42:54 CESTPressinbjudan

Sedan ett antal år tillbaka har det demokratiska utrymmet online krympt och läget är både allvarligt och akut. Repressiva åtgärder har ökat mot det civila samhället, journalister, minoriteter och andra förändringsaktörer. Vi står vid ett vägskäl; ska internet ska vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet. Färdriktningen sätt nu och frågorna är många: Hur ska vi kunna garantera ett fritt, öppet och säkert internet? Hur gör vi för att fler människor, särskilt kvinnor, får tillgång till internet? Hur ser ansvaret ut? Går det att stärka ansvarsutkrävandet för brott mot de mänskliga rättigheterna online? Dessa frågor kommer att diskuteras på Stockholm Internet Forum, SIF19, som arrangeras för sjätte gången. Under två dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra demokratiföreträdare från närmare 100 länder att diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling och demokrati och h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum