SidaSidaSidaSida

Forskning på hållbar utveckling visar vägen mot de globala målen

Dela

Hur kan fattiga länder göra för att hantera ett förändrat klimat och miljö? Många av världens låginkomstländer ligger i de geografiska regioner som påverkas mest av en ökad temperatur, med torka, översvämningar och extremväder. Nu får femton forskningsprojekt dela på omkring 82 miljoner kronor för att kunna forska om klimatanpassning och resiliens, alltså olika systems förmåga att återhämta sig, hantera förändringar och fortsätta utvecklas.

I varje forskargrupp deltar minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, och minst en ung forskare. I de flesta projekten är det huvudsökanden som är en ung forskare.

- Forskningen har en tydlig roll i hållbarhetsagendan. Att ta fram kunskap är viktigt för att hitta lösningar och för att politiker ska kunna ta väl underbyggda beslut. Den här forskningen blir särskilt intressant eftersom det ingår forskare från just de länder som drabbas mest av klimatförändringarna, och som har störst utmaningar med hållbarhet. Med den kunskapen och ingångarna kan forskargrupperna ställa rätt frågor, och jag tror att chansen blir större att forskningen gör skillnad på riktigt, säger AnnaMaria Oltorp, chef för Sidas forskningssamarbete.

Bland forskningen som nu fått bidrag finns flera som handlar om ökad matsäkerhet genom smarta och hållbara jordbruksmetoder, hur man kan genomföra fiskereformer på ett sätt som respekterar yrkesfiskarnas mänskliga rättigheter, men också ett projekt som ska utforska hur forumteater kan användas för att förstå vad som sker i relationer när klimatet förändras. Bidragen finansieras med regeringens biståndsmedel – som kanaliseras via Vetenskapsrådet och Sida – samt av Fortes och Formas forskningsanslag.

De beviljade projekten med huvudsökande är:

Identifiera, utforska och bevara mångfald av nyttoinsekter för hållbar tomatodling
Miriam Frida Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 580 053 kronor

Klimatsmarta jordbruksmetoder för hållbarhet och resiliens på jordar med grovtextur
Libere Nkurunziza, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 469 796 kronor

Småskalig avloppsrening i Bolivia: Hållbara reningstekniker och deltagardriven planering
Sahar Dalahmeh, Sveriges lantbruksuniversitet, 4 047 051 kronor

Forumteater för förståelse av relationella processer för klimatanpassning i Kenya och Moçambique
Maria Mancilla Garcia, Stockholms universitet, 5 483 982 kronor

Småbönders hantering av risk i bergslandskap i Nepal: resiliens och landskapsinvesteringar
Kristina Marquardt, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 638 308 kronor

Hälsoeffekter av exponering för bekämpningsmedel i relation till klimatförändringar bland befolkningar i låg- och medelinkomstländer
Christian Lindh, Lunds universitet, 5 586 232 kronor

Mot hållbar majsproduktion i Östra Afrika: resilienta odlingssystem i ett förändrat klimat
Mattias Jonsson, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 509 627 kronor

El-Niños påverkan på vatten-livsmedel-energi systemet i Sydasien
Claudia Teutschbein, Uppsala universitet, 2 664 839 kronor

Att navigera på det småskaliga fiskets komplexa hav: En förening av agent-baserad modellering och deltagande empirisk observation
Emilie Lindkvist, Stockholms universitet, 5 629 230 kronor

Styrning av klimatresilienta och rättvisa framtider: genus, resurshantering och konfliktlösning
Andrea Nightingale, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 530 kronor

Institutionella nätverk och självorganiserande anpassning: Att spåra den demokratiska arkitekturen för klimatrespons
Harry Fischer, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 639 060 kronor

Marknadsdriven beskogning i Etiopien – förändring i social resiliens och miljömässig hållbarhet vid intensifierad markanvändning
Erik Karltun, Sveriges lantbruksuniversitet, 5 489 890 kronor

Karakterisering av miljöförorening i Bangladesh genom nya masspektrometrimetoder som möjliggör analys av ett stort antal föroreningar
Oskar Karlsson, Stockholms universitet, 5 640 000 kronor

Hållbarhet för fisk och fiskare? Mänskliga rättigheter för burmesiska migrerande fiskare i EU-initierade hållbara fiskereformer i Thailand
Sebastian Linke, Göteborgs universitet, 3 695 923 kronor

Kapacitetsuppbyggnad för ökad mångfald och utveckling av vattenbruket: Ökad livsmedelssäkerhet genom förbättrad produktivitet och motståndskraft inför globala förändringar
Alyssa Joyce, Göteborgs universitet, 5 567 455 kronor

Läs mer här: https://www.vr.se/english/calls-and-decisions/grant-decisions/decisions/2018-12-04-sustainability-and-resilience---tackling-consequences-of-climate-and-environmental-changes.html

För mer information, kontakta:

Dan Wilhelmsson, koordinator för utvecklingsforskning,Vetenskapsrådet, 072-979 7771, dan.wilhelmsson@vr.se

Nils Ohlanders, forskningssekreterare, Sida, 08-698 40 13, nils.ohlanders@sida.se

Susanne Johansson, forskningssekreterare Formas, 08-775 40 20, susanne.johansson@formas.se

Tove Hammarberg, strateg Internationellt samarbete, Forte, 08-775 40 87, tove.hammarberg@forte.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen18.3.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

Uttalande med anledning av söndagens flygplansolycka i Etiopien11.3.2019 10:11:41 CETPressmeddelande

Det är med stor sorg och smärta som vi fått veta att en mångårig och mycket uppskattad kollega fanns med på passagerarlistan på planet som störtade på söndagsmorgonen i Etiopien. Alla våra tankar finns nu hos vår kollegas anhöriga, och hos våra kollegor både här i Sverige och i de länder där vi arbetar. Vi stöttar vår kollegas nära och vänner och kollegor på myndigheten. I morse samlades personalen för att få information och prata om det som har hänt. Carin Jämtin, generaldirektör Sida.

Stopp för finansiering av kolkraft – nytt Sidastöd till Bankwatch20.2.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Kolkraften är en av de stora källorna till växthusgaser. Den behöver fasas ut för att världen ska kunna nå Parisavtalets mål på en och en halv grads uppvärmning. Trots det byggs det nya kolkraftverk i Östeuropa och på Balkan, och det finns planer för ännu fler. Nu ger Sida ett nytt stöd på 16 miljoner kronor till organisationen Bankwatch, som granskar de stora internationella utvecklingsbankerna och deras investeringar – så att pengar inte går till fossil energi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum