Universitetssjukhuset Örebro

Forskning vid Universitetssjukhuset Örebro publicerad i högt rankad vetenskapstidskrift

Dela

Tonåringar och unga vuxna som upplever att en förälder avlider har större risk att drabbas av drogmissbruk och självmord än sina jämnåriga. Det visar forskare vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet i en nyligen publicerad artikel i den högt rankade tidskriften The Lancet Public Health.

Att en förälder dör är en av de främsta källorna till att uppleva svårt lidande. Om det dessutom handlar om ett barn eller ungdom som förlorar sin förälder kan det vara än mer påfrestande. Det har generellt sett varit känt att barn som bär på sådana upplevelser har en ökad risk att drabbas av problem med hälsan många år efter att föräldern har avlidit. En ny studie av Ayako Hiyoshi, epidemiolog, och hennes kollegor vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, visar att självmord och drogmissbruk är vanligare i den här gruppen, speciellt bland flickor och unga kvinnor, inför och på årsdagen av dödsfallet.

- Vår forskning visade att det finns särskilda tillfällen när risken för att må dåligt ökar. Det är främst kring årsdagen av dödsfallet och tiden som föregår årsdagen, troligen på grund av förväntningarna i samband med den. Många mådde lika dåligt vid dessa tillfällen som vid tiden för förälderns bortgång, säger Ayako Hiyoshi.

Studien publicerad i The Lancet Public Health

Studien som nu har blivit publicerad i den internationella tidskriften The Lancet Public Health bygger på material från, i det närmaste, alla tonåringar och unga vuxna, i åldrarna 12-24 år, i Sverige.

  • I studien fokuserade forskarna bland annat på missbruk och självmord, både med dödlig och icke-dödlig utgång men främst icke-dödlig, och där hittade de följande samband:
  • Risken för drogmissbruk och självmord ökar runt datumet för förälderns bortgång och den första årsdagen av bortgången.
  • För flickor och unga kvinnor finns det en fortsatt återkommande risk vid flera årsdagar som följer på bortgången.
  • Bland flickor och unga kvinnor finns det också en risk under tiden som leder fram till årsdagen, när förväntningarna på årsdagen är stora.
  • För pojkar och unga män var det bara den första årsdagen av dödsfallet som var riskfylld, inte följande årsdagar.

- Barn och ungdomar, speciellt flickor och unga kvinnor, som sörjer en älskad förälder kan gynnas av förebyggande åtgärder som minskar lidandet som är kopplat till årsdagar och tillhörande förväntningar inför årsdagarna, säger Ayako Hiyoshi.

Läs mer:

Substance use disorder and suicide-related behaviour around dates of parental death and its anniversaries: a register-based cohort study

Kontakt:

Ayako Hiyoshi, epidemiolog Universitetssjukhuset Örebro, telefon 076-292 82 39

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ayako Hiyoshi, epidemiolog. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län
Ayako Hiyoshi, epidemiolog. Foto: Elin Abelson/Region Örebro län
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

Örebroforskare visar att vården behöver bli bättre på att fånga upp äldres hjälpbehov29.6.2022 16:04:25 CEST | Pressmeddelande

För att minska återinskrivningar på sjukhus av våra äldre behöver arbetssättet inom hälso- och sjukvården förbättras. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro som arbetsterapeuten Marie Jönsson har gjort. ”Vi behöver kunna identifiera gruppen äldre med återinskrivning i ett tidigare skede oavsett vårdgivare och arbeta med mer förebyggande insatser”, säger hon.

Unik forskning förbättrar för patienter efter höftoperation3.5.2022 09:31:14 CEST | Pressmeddelande

Många som drabbas av en höftfraktur är äldre, sköra och multisjuka. Att behöva genomgå en operation innebär ett extra stresspåslag som kan vara tufft för en äldre person, vilket kan vara en förklaring till den höga dödligheten efter höftfrakturkirurgi. Forskaren Ahmad Mohammad Ismail visar i sina studier att betablockad tycks vara kopplat till en minskad risk för död efter operation.

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum