Skogssällskapet

Forskningsmiljoner till projekt om blandskog, snytbaggar och folkhälsa i skogen

Dela

I september lyste Stiftelsen Skogssällskapet ut 19 miljoner kronor till forskning och utveckling om skog och naturvård. Nu är det klart vilka projekt som beviljas medel. Livscykelanalyser, skogens stressreducerande förmåga, etablering av blandskog, mekaniskt snytbaggeskydd, jämställdhet i skogssektorn och naturvägledning för personer med funktionsnedsättning är några av ämnena.

Ett av de beviljade projekten kommer att undersöka skogens stressreducerande förmåga. Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen. Bild får ej delas vidare.
Ett av de beviljade projekten kommer att undersöka skogens stressreducerande förmåga. Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen. Bild får ej delas vidare.

– Ett av projekten handlar om att ta fram en gemensam metodik för livscykelanalyser inom skogsnäringen, något som är högst relevant när det kommer till den klimatutmaning vi står inför i dag, säger Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet.

Livscykelanalyser, LCA, handlar om att kunna se vilken miljö- och klimatpåverkan en produkt eller tjänst har genom hela sin livscykel – från råvaruutvinning till avfall eller återvinning. LCA används för att kunna jämföra produkters och tjänsters klimatnytta. I projektet, som kommer att bedrivas vid Skogforsk, vill forskarna ta fram en gemensam metodik för LCA inom skogsbruket.

Ett annat projekt som beviljas medel är ett folkhälsoprojekt i Uppland där personer med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet att vistas mer ute i naturen. Projektet, som kommer att genomföras av Upplandsstiftelsen, är en del i Skogssällskapets satsning inom naturvägledning, friluftsliv och integration.

– Vi vill bidra till praktiskt inriktade projekt som handlar om att få ut fler människor i naturen, säger Calle Nordqvist.

Ett projekt inom samma område – folkhälsa – men med mer teoretisk inriktning kommer att bedrivas vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och handlar om att undersöka vilken typ av tätortsnära skogar som kan reducera stress hos invånarna.

Andra projekt som finansieras handlar om jämställdhet i skogsbruket, långsiktig naturvårdsnytta med hänsynsytor, plantöverlevnad vid användning av mekaniskt snytbaggeskydd och etablering av blandskog med ek, tall och björk.

Nytt för i år är också att Skogssällskapet finansierar en postdoktjänst. Järvi Järveoja vid SLU kommer i sin postdok att ta fram ett åtgärdsprogram för dikade, beskogade torvmarker.

På Skogssällskapets webbplats ser du samtliga 24 projekt som beviljats medel.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ett av de beviljade projekten kommer att undersöka skogens stressreducerande förmåga. Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen. Bild får ej delas vidare.
Ett av de beviljade projekten kommer att undersöka skogens stressreducerande förmåga. Foto: Hilla Aspman. Copyright fotografen. Bild får ej delas vidare.
Ladda ned bild
Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf
Calle Nordqvist, koncernchef för Skogssällskapet. Foto: Ulrika Lagerlöf
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogssällskapet
Skogssällskapet
Box 11374
404 28 Göteborg

0771 22 00 44https://www.skogssallskapet.se

Skogssällskapet är en fristående aktör i skogsnäringen. I mer än hundra år har vi arbetat för en hållbar utveckling i skogen. Våra skogsförvaltare sköter skog åt privata och offentliga skogsägare i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Sverige har vi kontor över hela landet – från Vilhelmina i norr till Hässleholm i söder. Vi sköter skogen utifrån varje ägares egna mål och har inga ägarintressen i industrier. Skogssällskapet äger också egen skog. Vinsterna från förvaltningen av egen och kunders skog återinvesterar vi i kunskapsutveckling. Varje år delar vi ut mellan 15 och 20 miljoner kronor, vilket gör oss till en av Sveriges största privata finansiärer av forskning om skog och naturvård.

Följ Skogssällskapet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogssällskapet